DEA: Vi skal uddanne os til fremtiden

DEBAT: Vi taler ofte om kunstig intelligens og disruption som trusler for vores fremtidige velstand. Den udvikling kan vi ikke kontrollere. Men vi kan udvikle vores uddannelsessystem, så vi bliver bedre rustet til fremtiden, skriver Stina Vrang Elias fra DEA.

Af Stina Vrang Elias
Direktør i DEA

Vi lever i en disruptiv tid, hvor den accelererende teknologiske udvikling konstant bryder gængse arbejdsgange og stiller helt nye spørgsmål til vores måde at skabe værdi på.

Det gælder også, hvordan vi indretter vores uddannelsessystem, så danske virksomheder – offentlige som private – også i fremtiden har dygtige medarbejdere, som formår at øge værdiskabelsen og velstanden til gavn for danskerne. Ingen ved med sikkerhed, hvilke fag og kompetencer der bliver afgørende på fremtidens arbejdsmarked. Men for mig er der ingen tvivl om, at uddannelse er nøglen til at gribe morgendagens muligheder.

Et internationalt anerkendt udgangspunkt
Sidste efterår besøgte jeg Singapore for at blive klogere på, hvordan de med massive uddannelsesinvesteringer over en 50-årig periode har udviklet sig fra en fattig østat med store sociale og økonomiske udfordringer til et af verdens mest velstående lande.

Med mig på turen tog jeg en række spørgsmål med afsæt i aktuelle nationale udfordringer: Hvordan er Singapore for eksempel lykkedes med at gøre læreruddannelsen til en prestigeuddannelse? Og hvordan understøtter man talentfulde unge i at indfri deres fulde potentiale – hvad enten de befinder sig på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse?

Ud over at blive meget klogere på uddannelse i Singapore tog jeg også en anden stor læring med mig hjem fra turen. På samtlige besøg gik nysgerrigheden begge veje. Singaporeanerne var interesserede i at lære, hvordan vi i Danmark uddanner til fællesskab, og hvordan vi klæder unge mennesker på til at løse fremtidens store udfordringer.

Min konklusion og refleksion var, at vi skal udfordre det bestående og konstant udvikle os. Banalt men sandt. Men vi skal også blive meget mere bevidste om og dyrke den uddannelseskvalitet, som vi allerede har. Det er med afsæt i uddannelsessystemets styrker, at vi skal udvikle fremtidens uddannelser. Det betyder ikke, at dét vi har er perfekt – langt fra. Men der er mange styrker, som vi skal bygge videre på.   

Vi skal bygge til - ikke om
De senere års uddannelsespolitik har, med fremdriftsreform og uddannelsesloft som eksempler, haft fokus på regulering af vores uddannelsessystem og ikke hvordan vi udvikler det. Der kan være gode argumenter for de enkelte tiltag, men vi har behov for et temposkift i den danske uddannelsesdebat. Vi skal tale om, hvordan vi kan forny uddannelsessystemet samtidig med at bevare det gode. Man kunne kalde det for en nænsom renovering.

Senere på foråret – helt præcist 11. maj – afholder vi årsdag i Tænketanken DEA. Her sætter vi fokus på styrkerne i det danske uddannelsessystem, og ikke mindst, hvordan vi udvikler og bygger videre på de styrker. Op til og på dagen vil vi finde ind til kernen af, hvad de styrker er – og hvordan vi bedst udvikler uddannelseskvalitet, som ruster unge som voksne til fremtidens samfund.

Vi har allieret os med 27 eksperter for uddannelse og arbejdsmarked. De har givet os deres bud på, hvad der udgør det danske uddannelsessystems styrker, samt hvordan vi sikrer, at det også vil være styrker, som ruster os til fremtidens mere digitale og automatiserede samfund.

Livslang adgang, fællesskab og selvstændighed
Eksperterne er optaget af mange forskellige dele af det danske uddannelsessystem. Men eksempelvis er der enighed om, at det er en styrke, at vi har skabt økonomisk, juridisk og geografisk lige adgang til uddannelse for alle, og at det er muligt at uddanne sig gennem hele livet.

Et andet eksempel på en styrke er, at uddannelse skaber et fælles fundament og forbereder unge til at indgå i fællesskaber på tværs af faglige, sociale, kulturelle og økonomiske forskelle. Det motiverer og lærer os danskere at forholde os kritiske til det, vi møder på vores uddannelsesrejse og i vores arbejdsliv. Og det klæder os på til at opsøge ny viden gennem hele livet og til at lære brede kompetencer, der gør os omstillingsparate og attraktive for arbejdsgivere på arbejdsmarkedet.

Nutidens styrker hører også fremtiden til
Når vi debatterer uddannelse til fremtiden skal vi have tårnhøje ambitioner og tænke langsigtet, men vi skal starte med det, som vi allerede gør godt. Vi skal huske, at vores forudsigelser om fremtidens kompetencebehov aldrig vil ramme plet. Men vi skal også huske, at uddannelse har været og vil fortsætte med at være det vigtigste greb til at ruste os danskere til jobs, der endnu ikke eksisterer, på et arbejdsmarked, hvis struktur vi endnu ikke kender, og hvor vi skal bruge teknologier, som endnu ikke er opfundet.

Forrige artikel EVA: It-kompetencer er mere end regneark og dataindrapportering EVA: It-kompetencer er mere end regneark og dataindrapportering Næste artikel Sofie Carsten Nielsen: Vend arbejdsmarkedet på hovedet Sofie Carsten Nielsen: Vend arbejdsmarkedet på hovedet
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.