IDA: Danmarks digitale akilleshæl er manglen på it-faglige

DEBAT: Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed skal intensivere fokus på kompetencemanglen, hvis Danmark for alvor skal løfte den hjemlige cybersikkerhed, skriver Jørn Guldberg.

Af Jørn Guldberg
It-sikkerhedsekspert, Ingeniørforeningen, IDA  

Arbejdet med at lave en ny national informations- og cybersikkerhedsstrategi er nu gået i gang, og forventningerne, til at den bliver endnu mere ambitiøs end den nuværende, er store.

Den nye strategi bygges op om fire centrale punkter, og det er mere end glædeligt, at der i den nye strategi rettes et skarpt øje på ledelsesforankring og kompetencer.

It-kriminelle og cyberangreb truer borgere, virksomheder og offentlige institutioner, og kan i værste fald koste os meget dyrt, hvis ikke vi på alle niveauer tager trusselsbilledet alvorligt.

Vi skal sikre og forankre viden om cybersikkerhed på alle niveauer fra medarbejdere til ledere og helt ind i direktionsgangene og bestyrelseslokalerne.

Mangel på it-faglige
Når dette er sagt, så er det fakta desværre, at Danmark mangler it-faglige. Samtlige analyser, der er foretaget de seneste fem år, og sikkert også længere tilbage, viser entydigt, at vi mangler flere hænder til at løfte det digitale område.

Det gælder både, når vi snakker om teknologiforståelse hos børn og unge, it-specialister, avancerede it-brugere, ledelseskompetencer, der kan spotte digitale muligheder og sikkerhedstiltag – eller forståelsen for at finde eksperter, der kan. 

Manglen på it-kompetencer betyder, at danske virksomheder har svært ved at finde kandidater til opslåede stillinger, og efterfølgende fastholde dem, når de finder dem. Det hæmmer virksomhedernes sikkerhed og muligheder for innovation og vækst.

Kapløbet om talenterne, har desuden den kedelige sideeffekt, at udfordringerne spreder sig som ringe i vandet til den offentlige sektors digitale omstilling, som ikke kan hamle op med lønniveauet i den private sektor.

En farlig udvikling, når meget af vores samfundskritiske infrastruktur ligger hos kommuner, regioner og i staten. 

Kompetenceløft er altafgørende for den digitale sikkerhed 
Den nuværende cybersikkerhedsstrategi har haft et højprioriteret fokus på at skabe bevidsthed om cybertrusler, og hvordan man undgår dem i hjemmet og hos virksomhederne.

Den har helt klart medvirket til at løfte bevidsthedsniveau hos danskerne, og information og videndeling omkring emnet bliver kun endnu vigtigere i fremtiden.

Men selvom danskerne og virksomhederne er blevet mere opmærksomme, gælder de generelle udfordringer med kompetencer stadig. 

Der skal derfor søsættes ambitiøse tiltag i den nye strategi, der sikrer, at der i fremtiden er flere it-sikkerhedseksperter til rådighed.

Selvom regeringen har udbudt flere it-faglige studiepladser, er vi stadig på et niveau, hvor det mest af alt er symptombehandling på fremtidens mangel på it-kompetencer. Vi er et af de mest digitaliserede lande i verden, og derfor, skal vi naturligvis sikre, at der opbygges en fornuftig fødekæde på it-sikkerhedsuddannelserne.

Det gælder på alle niveauer fra nyuddannede til opkvalificering via efteruddannelse – både til nuværende it-specialister og til øvrige de faggrupper, der er brugerne af systemerne.

Corona og cybersikkerhed
Udviklingen i behovet for øget digital sikkerhed, er blot blevet større under covid-19 pandemien. Mange danskere arbejder hjemmefra, og det gør dem sårbare over for cyberkriminelle, da vi ikke har det samme niveau af it-sikkerhed hjemme, som vi har på vores arbejdspladser. 

Så mens vi bekæmper corona, skal vi også bekæmpe online-vira for at sikre, at danske arbejdspladser er sikret på fremtidens arbejdsmarked, som med alt sandsynlighed kommer til at betyde mere hjemmearbejde, end vi har været vant til.

Der skal derfor i virksomhederne sættes fokus på, hvad det betyder for it-sikkerheden, når medarbejdere arbejder hjemmefra.

For at det kan lade sig gøre, har virksomhederne brug for en håndsrækning og information – det er derfor væsentligt, at de har de rette økonomiske incitamenter til at løfte opgaven, og at der i øvrigt er det rette katalog af it-sikkerhedskurser på hylderne.

Et nyt og mere digitalt arbejdsmarked vil uden tvivl øge efterspørgslen på it-professionelles færdigheder, og derfor kunne den nye cybersikkersstrategi ikke komme på et bedre tidspunkt.

Forrige artikel Dansk IT: Lav krav om, at organisationer skal være klar til at modstå cybertrusler Dansk IT: Lav krav om, at organisationer skal være klar til at modstå cybertrusler Næste artikel Forsker: Cyberstrategi skal indtænke stormagtsrivalisering og samarbejde Forsker: Cyberstrategi skal indtænke stormagtsrivalisering og samarbejde