ITD: Transportministeriet skal ikke kun være grønt, men også digitalt

DEBAT: Digitalisering bliver afgørende for transport- og logistiksektorens evner til at optimere flådestyring og logistik. Derfor bør transportministeren samle en arbejdsgruppe, der skal samarbejde om teknologiparat lovgivning, skriver Carina Christensen.

Af Carina Christensen
Direktør, ITD

Den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), har bebudet, at Transportministeriet skal være et grønt ministerium.

Det er vi fra ITD's side helt enige i, men et grønt ministerium gør det ikke alene.

Vi har i høj grad også brug for et transportministerium, der har skarpt fokus på at digitalisere og automatisere hele vejgods- og logistiksektoren.

Sektoren bliver digitalt disruptet
Den digitale udvikling går i disse år meget stærkt. Introduktion af teknologier og digitale forretningsmodeller ændrer på mange områder fundamentalt på transport- og logistikbranchen, som vi kender den i dag.

Fremtidens transport- og logistikvirksomheder vil i høj grad blive tunge it-virksomheder, og digitalisering er og bliver afgørende for vejgodstransport- og logistikvirksomhedernes evne til at optimere flådestyring og logistik.

Transport- og logistiksektoren er hertil blandt de første erhverv, som bliver disruptet af den digitale udvikling.

Netop det, at vejgodstransport- og logistiksektoren står forrest i rækken i forhold til en digital omvæltning, er grunden til, at der fra politisk hold bør satses intensivt på en dansk, digital transformation af vejgodstransport- og logistiksektoren, så de danske transport- og logistikvirksomheder kan nå at omstille sig, så de kan stå distancen i konkurrencen med de store internationale spillere.

Danske virksomheder er heldigvis dygtige, og der er allerede fuld gang i digitale projekter i mange vejgodstransport- og logistikvirksomheder. Nye virksomheder er også på vej med løsninger, der kan være afgørende for erhvervet.

Der ligger et stort potentiale for samarbejde mellem aktørerne i transportværdikæden, så de mange data og innovative ideer, som aktørerne ligger inde med, kan udnyttes til gavn for dansk vejgodstransport og logistik.

Derfor er det helt afgørende, at der politisk arbejdes for at sikre de nødvendige rammevilkår, der gør, at det kan lykkes.

Selvkørende og på sigt førerløse lastbiler er også en del af fremtiden. Men selvom der næppe kommer selvkørende biler på vejene i år eller næste år, så må og skal vi i gang nu. 

Det tager tid at udforme såvel de fysiske som de lovgivningsmæssige rammer for selvkørende teknologier. Arbejdet er i gang, men Danmark skal også sætte fart på dette arbejde.

Automatisering kan effektivisere hele forsyningskæden
Virksomhederne har et væsentligt incitament til at investere i selvkørende egenskaber, hvis de opnår en omkostningsbesparelse eller anden konkurrencemæssig fordel, for eksempel hvis chaufføren kan undværes eller udføre andet produktivt arbejde, eller hvis det indebærer, at stop i henhold til køre‐ og hviletidsbestemmelserne kan undgås.

Der er allerede gennemført en række eksperimenter med lastbil‐platooning, men reguleringen betyder i dag, at der også skal være en chauffør i de efterfølgende lastbiler, som overvåger kørslen.

Behovet for denne chauffør vil forventeligt blive gradvist mindre og kan til sidst, når der gives mulighed for det i reguleringen, erstattes af overvågning fra et kontrolcenter, så der ligger et stort potentiale i at være på forkant med digitalisering.

I ITD har vi en ambition om, at Danmark skal være den teknologiførende nation inden for vejgodstransport- og logistik og bidrage til tidlig udvikling af teknologiparat lovgivning vedrørende selvkørende/førerløse køretøjer både i Danmark og i EU.

Vi vil derfor gerne opfordre transportministeren til hurtigst muligt at nedsætte tværfaglige arbejdsgrupper med repræsentanter fra erhvervslivet, relevante myndigheder og teknologieksperter for at samarbejde om teknologiparat lovgivning vedrørende selvkørende/førerløse køretøjer.  

Så ligesom Transportministeriet skal være grønt, håber vi, at den nye transportminister også vil have som målsætning at gøre ministeriet digitalt.

Det haster.

Forrige artikel Patientdataforeningen: Nyt gencenter er stadig utidssvarende og farligt Patientdataforeningen: Nyt gencenter er stadig utidssvarende og farligt Næste artikel Magistrene: Der er brug for løsninger, der sikrer tillid til dataanvendelse Magistrene: Der er brug for løsninger, der sikrer tillid til dataanvendelse