Regeringen forlænger disruptionrådets levetid

DISRUPTION: Danmark skal fortsat have et disruptionråd, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen efter det afsluttende møde på Marienborg. For fremtiden skal rådet dog kun mødes en enkelt gang om året.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Niels Frederik Rickers

Disruptionrådet vil ikke blive opløst, men skal i stedet mødes én gang om året for fortsat at drøfte og analysere de muligheder, ny teknologi giver.  

Sådan lød det fra statsminister og formand for disruptionrådet Lars Løkke Rasmussen (V), da han torsdag på Marienborg, i samarbejde med resten af rådet, præsenterede det endelige resultat af godt halvandet års diskussioner.

Der var ellers lagt op til, at dette skulle blive det sidste ud af ni møder, som er blevet holdt, siden disruptionrådet blev nedsat af regeringen i maj 2017. Formålet med rådet var, at man ville gøre Danmark klar til fremtiden, give plads til mere innovation og åbne for de nye muligheder, som blandt andet robotter og kunstig intelligens kunne bidrage med til fremtidens arbejdsmarked.

På baggrund af de ni møder har regeringen og disruptionrådet fremsat ”15 ambitiøse sigtelinjer for fremtidens Danmark”, som i høj grad fokuserer på digital udvikling, arbejdsmarkedet og læring.  

Fakta
Her er regeringens og disruptionrådets 15 sigtelinjer for fremtidens Danmark:

Et velstående land
Danmark skal være blandt de mest velstående lande i OECD.

Et åbent land
Danmark skal fortsat være et åbent land, der er blandt de førende handelsnationer og handler
med hele verden på fair vilkår.

Lige muligheder for alle
Danmark skal fortsat være et trygt land med små skel mellem mennesker, stor sammenhængskraft og med lige muligheder for alle.

Godt fra start
Danske børn skal allerede tidligt have gode sprogfærdigheder og højt selvværd. De skal blive stadigt dygtigere til læsning, matematik og naturfag samt udvikle stærke sociale og kreative færdigheder. Ambitionen er, at ingen børn forlader folkeskolen uden basale færdigheder inden for disse områder.

Alle unge skal med i fællesskabet
Alle unge skal enten være i gang med en uddannelse eller have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en fælles opgave at sørge for, at alle unge har gode muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelser på højt fagligt niveau
Alle uddannelser skal være af høj kvalitet set i international sammenhæng og uddanne til arbejdsmarkedets behov. Det gælder såvel erhvervsuddannelserne som de videregående uddannelser. Der skal være fokus på at supplere de klassiske færdigheder med færdigheder og kompetencer inden for teknologi og digitalisering. Mulighederne for at veksle mellem uddannelse og job skal være gode.

Forskning i verdensklasse
Kvaliteten af dansk forskning skal være på højeste internationale niveau, og forskningen skal gøre gavn i uddannelserne og samfundet.

Konkurrencedygtige virksomheder
Danske virksomheder skal have konkurrencedygtige vækstvilkår, så erhvervslivet f.eks. kan tiltrække udenlandske investeringer. Den offentlige sektor skal understøtte erhvervslivet, herunder med forskning på højt internationalt niveau.

Effektiv og stærk konkurrence på fair vilkår
Danske virksomheder, herunder SMV’erne, skal have de bedste rammer for på fair og lige vilkår at kunne konkurrere effektivt, bl.a. med store digitale platforme.

Danmark som iværksætternation
Danmark skal have flere vækstvirksomheder og gode rammer for innovation. Derfor skal der være konkurrencedygtige vilkår for iværksættere, f.eks. god adgang til risikovillig kapital.

Digital omstilling
Virksomhederne og den offentlige sektor skal være digitale frontløbere, der udnytter gevinster
ved digitalisering til gavn for alle. Virksomhederne skal understøttes i at udnytte potentialet i data på en etisk og ansvarlig måde.

International rekruttering under ordnede forhold
Virksomhederne skal have gode vilkår for at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og
talent, og det skal ske under ordnede forhold, som generelt kendetegner det danske arbejdsmarked.

Fremtidssikret arbejdsmarked
Det danske arbejdsmarked skal fortsat være omstillingsparat og klar til automatisering, digitalisering og nye beskæftigelsesformer.

Flest muligt i arbejde
Arbejdsmarkedet skal være for alle, der kan. Det har både en økonomisk, social og menneskelig værdi at være i arbejde. Flexicurity-systemet skal fortsat være omdrejningspunktet for det danske arbejdsmarked.

Livslang læring i verdensklasse
Flere danskere skal gøre brug af livslang læring, og mulighederne for opkvalificering til fremtidens job skal være gode. Uddannelsestilbuddene skal være velfungerende, fleksible og målrettet arbejdsmarkedets behov.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Efter det – i denne omgang – sidste møde i disruptionrådet, påpeger Lars Løkke Rasmussen nødvendigheden af, at diskussionerne fortsætter.

”Vi skal kæmpe for, at Danmark fortsat skal forblive et rigt samfund,” lød det i det efterfølgende pressemøde fra statsministeren.

Ingen må efterlades på perronen
Af de 15 omtalte sigtelinjer fremhæver Lars Løkke Rasmussen især tre initiativer, som regeringen aktuelt agter at tage fat i på baggrund af anbefalinger fra disruptionrådet.

Her er der tale om etableringen af et Dataetisk Råd, et øget fokus på styrket konkurrencetilsyn med onlineplatforme samt et såkaldt talentudspil. Sidstnævnte er regeringens plan om at lave en målrettet talentindsats, hvor man vil give de dygtigste studerende på tværs af grundskolen og de videregående uddannelser bedre mulighed for at dygtiggøre sig.

Statsministeren lagde samtidig vægt på, at man i samarbejde med disruptionrådet fortsat vil kæmpe for, at alle borgere i samfundet bliver en del af de muligheder, den teknologiske udvikling giver.

”Alle skal med. Ingen må efterlades på perronen, når toget kører i fremtiden,” lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Til stede ved pressemødet var også formanden for Fagbevægelsernes Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, som roste det arbejde, regeringen og disruptionrådet har bidraget med, og påpegede, at dette var et vigtigt afsæt til diskussionen om, hvordan vi i fremtiden får alle med på arbejdsmarkedet.

Det blev dog også til en lille løftet pegefinger fra FH-formanden, der håber, at man kan gøre de fremsatte sigtelinjer mere forpligtende for regeringen. I samme vending udtrykte hun sin bekymring over, at uddannelse fortsat er et område, der bliver skåret meget ned på fra politikernes side.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF, stifter og politisk leder (M), fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)