ICDK: Sydkorea vil være en ”smart water nation”

KOMMENTAR: Sydkorea har både problemer med alt for store mængder regnvand og oversvømmelser – og med vandmangel og lækkende vandledninger. Nu skal vandforsyningen renoveres og effektiviseres med avanceret digital teknologi, skriver Innovation Centre Denmark i Seoul.

Af Eske Bo Rosenberg og Dongah Nikki Ko
Hhv. innovationsattaché og science officer and innovation officer, ICDK, Seoul

Gyeongbokgung Palace er en af de mest besøgte turistdestinationer i Sydkorea. Fra det store kejserpalads i hjertet af det gamle Seoul regerede Joseon-dynastiet i perioden 1392 til 1897. På en af paladsets mange gårdspladser sad datidens embedsmænd række på række med ansigtet vendt mod kejseren. Gulvet var belagt med sten i et mosaikmønster, der ved første øjekast ikke ser ud af meget mere end udsmykning. Men kigger man efter, ser man faktisk på denne tids første smarte vandforvaltningssystem.

På grund af de store mængder nedbør i sommermånederne var der hyppigt oversvømmelser i Korea med store ødelæggelser til følge. Men gårdspladsens mosaikmønster ledte vandet ud på stenstierne omkring bygningen, og dermed forhindrede man, at strømmene af vand ødelagde kejserpaladset.

Også i dag fylder håndteringen af vand meget i Sydkorea. Landet har det paradoksale problem at selv om der falder halvanden gang mere nedbør end gennemsnittet for resten af verden, så er der en faretruende mangel på vand – både til drikkevand, til industrien, og ikke mindst til landbruget, der er den største forbruger af vand.

Man bruger begrebet Water stress, når efterspørgslen efter vand overstiger den tilgængelige mængde i en bestemt periode, eller når dårlig kvalitet begrænser brugen.
Sydkoreas water stress level ligger på næsten 58 procent. Det er et godt stykke over eksempelvis Danmark, der ligger på 21 procent, og det placerer lidt overraskende Sydkorea blandt meget varmere lande i dele af Afrika og Mellemøsten, hvad vandmangel angår.

Årsagen skal blandt andet findes i landets topografi (bjergrigt, stejle vandløb), en høj urbaniseringsgrad, samt at det meste regn stadig falder i løbet af sommeren.

Udfordringerne blev understreget i sommer, hvor en mere end 50 dages uafbrudt monsun, den længste i mere end 33 år, medførte store oversvømmelser og kraftige jordskred, som kostede mindst 30 menneskeliv og medførte over 1000 ødelagte hjem.

Men problemerne med vandet er også tekniske. I hovedstaden Seoul er vandledningerne i god stand. Kun omkring 3 procent af vandet lækker, og det er en lavere lækagerate end i byer som Amsterdam (4 procent) og New York (7 procent).

I provinsen har man derimod ikke holdt trit med behovet for vedligeholdelse og udskiftning af vandrør. I nogle områder lækker næsten halvdelen af vandet, før det når frem til brugerne. Det nationale gennemsnit for vandlækager var 10,5 procent af vandforbruget i 2017.

Digital styring skal spare vand
Nu har Sydkorea sat sig for at blive en smart water nation, og ambitionen passer godt sammen med landets øvrige enorme offentlige og private satsninger på den fjerde industrielle revolutions kerneteknologier som AI, IOT, 5G m.m.

Smart water-ambitionerne skal indfries gennem R&D-investeringer samt test- og demonstrationsprojekter inden for tre overordnede områder:

Smart networks: Informationsindsamling i realtid fra sensorer overalt i ledningsnettet skal gøre det muligt at reagere hurtigt på problemer og lækager.

Digital solutions: Kombinationen af algoritmer og data i realtid skal gøre det muligt at forudsige behovet for vedligeholdelse, og at forebygge overløb.

Intelligent equipment: Selvoptimerende pumper, sensorer og avancerede vandbehandlingsteknologier skal automatisere driften og minimere tidsforbruget på manuel overvågning.

Dansk vandindustri har gode muligheder
Danmark har en høj kompetence inden for vand og en stribe virksomheder, der er blandt de førende i verden inden for behandling og transport af vand.

Der er oplagte muligheder for, at danske virksomheder kan bidrage til Sydkoreas planer om at blive en smart water nation. Det kan vise sig at være et ganske stort marked, faktisk.

I juli lancerede Moon-regeringen den massive genropretningsplan ’Korean New Deal’. Over de næste fem år sættes, hvad der svarer til over 600 milliarder danske kroner, i spil for at stimulere nye markeder, forbedre de regulatoriske rammer for innovation og investeringer og ikke mindst skabe i 1,9 millioner job.

Det visionære ”moon-shot” har fokus på grønne og digitale flagskibsprojekter, og det vil få indflydelse på millioner af liv og kommende generationer i Sydkorea.

Smart water nation er en del af pakken, så i de nærmeste år skal en stor del af Sydkoreas vandforsyningssystemer ombygges, renoveres og forsynes med avanceret digital styring og overvågning.

Med de planer som løftestang arbejder Innovation Centre Denmark Seoul på at etablere en Danish-Korean smart water-alliance, der skal fungere som en platform for videndeling, samarbejde og showcasing af løsninger.

Planerne fik næring i august, da et koreansk-dansk forskningskonsortium fra Kyungbuk University og DTU Miljø modtog en særbevilling på 6 millioner kroner af det koreanske videnskabsministerium til at udvikle nye metoder til behandling af og ressourceudvinding fra spildevand.

Næste milepæl bliver i forbindelse med International World Water Congress i København i maj 2021. Her vil én af fem udfordringer til DTU Skylabs ”Next Generation Urban Water Action” tage udgangspunkt i en konkret problemstilling fra en koreansk by eller region.

Som en del af det øgede fokus på vand har ICDK i Seoul netop udsendt rapporten ”A Smart Water Nation? Water Technology and Management in South Korea”, der giver et kort, men dybtgående overblik over Sydkoreas styrker og innovative tilgange til smarte vandforvaltningsteknologier.

 

Forrige artikel Ny temadebat: Hvad skal vi med en tech-ambassadør i Silicon Valley? Ny temadebat: Hvad skal vi med en tech-ambassadør i Silicon Valley? Næste artikel Det her ville en computer aldrig kunne skrive … Det her ville en computer aldrig kunne skrive …