Hærchef undersøges for magtmisbrug

INHABILITET: Chefen for Hærstaben er blevet fritaget fra tjeneste efter anklager om at have påvirket sin kones karriereforløb i Hæren. Forsvarschefen skal nu levere redegørelse til ministeren. 

Den nu tjenestefritagede hærchef er både kommandør af Dannebrogsordenen og modtager af Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren i 25 år.
Den nu tjenestefritagede hærchef er både kommandør af Dannebrogsordenen og modtager af Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren i 25 år. Foto: Bjarne Luthcke/Ritzau Scanpix
Frederik Lange

Generalmajor og hærchef Hans-Christian Mathiesen har muligvis overtrådt forvaltningslovens regler om inhabilitet.

I hvert fald har Forsvarsministeriet bedt forsvarschefen om at se nærmere på, om chefen for landets landmilitære styrker har forsøgt at påvirke sin hustrus karriereforløb i Hæren.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge netmediet Olfi går anklagerne mod H.C. Mathiesen på, at han skulle have ændret på kriterierne for optagelse på to af de mest eftertragtede uddannelser i Forsvaret for at tilgodese sin daværende kæreste, som han nu er gift med.

Det er i lyset af disse oplysninger, at Forsvarsministeriet efter aftale med forsvarschef Bjørn Ingemann Bisserup har valgt at tjenestefritage chefen for Hærstaben.

Den 53-årige Mathiesen har været chef for Hærstaben siden 2014. Inden da har han blandt meget andet været stabschef for Hærens Operative Kommando og Brigadechef for 2. Brigade.

Mathiesens hustru er ikke længere ansat i Hæren.

Derudover har Forsvarets Auditørkorps indledt en forundersøgelse med henblik på at fastslå, om der er grundlag for en strafferetslig efterforskning.

Dokumentation

CV: HANS-CHRISTIAN MATHIESEN

Militær uddannelse
1984-1985 Grundkursus, officer af reserven
1986-1989 Officersgrunduddannelse, Hærens Officersskole
1992-1993 Videreuddannelsestrin I for ledere, videregående officersuddannelse
1996 Føringskursus
1998-2000 Videreuddannelsestrin II for ledere, operations– og føringsuddannelse og stabskursus
2011 Kursus i helhedsledelse.

Karriereforløb 
1984 Menig (Slesvigske Fodregiment)
1985 Sergent
1985 Sekondløjtnant, senere løjtnant
1989 Premierløjtnant
1993 Kaptajn
2000 Major
2003 Oberstløjtnant
2008 Oberst
2012 Brigadegeneral
2014 Generalmajor.

Tjenesteforløb
1985-1986 Delingsfører, Sanitetskompagniet/ 7 Trænbataljon/ Jyske Trænregiment
1989-1992 Delingsfører og næstkommanderende, 5 Opklaringseskadron/ III Opklaringsbataljon/ Gardehusarregimentet
1993-1995 Næstkommanderende, Stabseskadron/ I Panserbataljon/ Gardehusarregimentet
1996 Adjudanturofficer, sagsbehandler, administrationssektionen/ Gardehusarregimentet
1997-1998 Kompagnichef, 4 Panserinfanterikompagni/ I Panserbataljon/ Gardehusarregimentet
2000-2002 Lærer i operationer, Forsvarsakademiet
2002-2003 Militær assistent for chefen for Forsvarsstaben
2003-2006 Kommunikationschef, Forsvarskommandoen
2006-2008 Bataljonschef, I Opklaringsbataljon/ 1. Brigade
2006-2007 Chef, Det Danske Kontingent hold 2/ International Security Assistance Force
2008-2009 Chef for Operationsdivisionen/ Hovedkvarteret/ Kosovo Force
2009-2010 Chef for den Internationale Operationsafdeling/ Forsvarskommanoden
2010-2012 Brigadechef, 2. Brigade
2012-2014 Stabschef, Hærens Operative Kommando
2014 Chef for Hærstaben.

Dekorationer
Kommandør af Dannebrogsordenen
Ridder af De Tre Stjerners Orden (Letland)
Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren, 25 år
Médaille de la Défense Nationale, Sølv
Nato-medalje, Afghanistan (ISAF)
Nato-medalje, Kosovo (KFOR)
Nijmegenmarch-medalje
Hjemmeværnets fortjensttegn
Forsvarets medalje for international tjeneste 1948-2009
The Nordic Blue Berets Medal of Honour, Sølv
Æreslegionen.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hans-Christian Mathiesen

Fhv. chef, Hærkommandoen, Forsvaret
premierløjtnant (Hærens Officersskole 1989), kaptajn (Hærens Officersskole 1993), major (Forsvarsakademiet 2000)