Hærchef undersøges for magtmisbrug

INHABILITET: Chefen for Hærstaben er blevet fritaget fra tjeneste efter anklager om at have påvirket sin kones karriereforløb i Hæren. Forsvarschefen skal nu levere redegørelse til ministeren. 

Generalmajor og hærchef Hans-Christian Mathiesen har muligvis overtrådt forvaltningslovens regler om inhabilitet.

I hvert fald har Forsvarsministeriet bedt forsvarschefen om at se nærmere på, om chefen for landets landmilitære styrker har forsøgt at påvirke sin hustrus karriereforløb i Hæren.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge netmediet Olfi går anklagerne mod H.C. Mathiesen på, at han skulle have ændret på kriterierne for optagelse på to af de mest eftertragtede uddannelser i Forsvaret for at tilgodese sin daværende kæreste, som han nu er gift med.

Det er i lyset af disse oplysninger, at Forsvarsministeriet efter aftale med forsvarschef Bjørn Ingemann Bisserup har valgt at tjenestefritage chefen for Hærstaben.

Den 53-årige Mathiesen har været chef for Hærstaben siden 2014. Inden da har han blandt meget andet været stabschef for Hærens Operative Kommando og Brigadechef for 2. Brigade.

Mathiesens hustru er ikke længere ansat i Hæren.

Derudover har Forsvarets Auditørkorps indledt en forundersøgelse med henblik på at fastslå, om der er grundlag for en strafferetslig efterforskning.

Forrige artikel Nye klummeskribenter på Altinget: embedsværk Nye klummeskribenter på Altinget: embedsværk Næste artikel Flere og flere millioner til de mest udsatte ender i Socialstyrelsens egen kasse Flere og flere millioner til de mest udsatte ender i Socialstyrelsens egen kasse