Boganmeldelse: Sundhedsvæsenets kompetencer er blevet ofret på djøfiseringens alter

Johan Lose og Gunnar Lose viser, at sundhedsvæsenet er blevet for bureaukratisk. Men de romantiserer de gode gamle dage, hvor lægerne havde magten, og alt var godt - i modsætning til nu, hvor fagligheden påstås at være gået fløjten, skriver Beth Lilja Pedersen.

Placeholder image
Læger burde være mere aktivistiske. For eksempel skulle de have strejket, da Sundhedsplatformen blev indført, skriver Beth Lilja i anmeldelsen af en ny debatbog.
Icon / RatingIcon / RatingIcon / RatingIcon / RatingIcon / RatingIcon / Rating
Det forrykte sygehusvæsen
Johan Lose og Gunnar Lose
182 sider, FADLs forlag

 

Hovedpointerne er som titlen siger, at sygehusvæsenet er blevet forrykt. Det er sket i og med, at magten har forrykket sig, efter djøferne har holdt deres indtog. Et statement, der langt hen ad vejen vinder genklang hos en stor del af de sundhedsprofessionelle.  
 
Det er blandt andet sket ved, at de mål, et sygehusvæsen har, er erstattet af midler, der bliver vigtigere end målene, mener forfatterne. Det illustreres af de utallige projekter, som gennem årene har været igangsat. Et efter ét er projekterne blevet tabt i skoven af nye, der er dukket op. Det er igangsat af alle andre end de klinikere, der skal levere sundhedsydelserne – og uden ejerskab af de samme. 
 
Ulykkerne, må man forstå, tog sin start med indførelse af 1970'ernes perspektivplaner, og herefter er det kun accelereret. Forfatterne har været flittige. Det viser de mere end 154 referencer, der underbygger pointerne.