Borgmester: Styrket tilknytning for tilflyttere sker kun ved fælles indsats

DEBAT: Det er ikke nok at tilbyde et job for at få nye medarbejdere til at føle sig hjemme. I Frederikshavn Kommune tager vi fat i potentielle nytilkommere allerede inden udflytning og ser øget tilknytning for nye beboere som et fælles mål, skriver borgmester Birgit S. Hansen. 

Af Birgit S. Hansen (S)
Borgmester, Frederikshavn Kommune

I Frederikshavn Kommune har vi et krickethold, der opnår gode sportsresultater: Holdet startede først i 2016, men vandt alle kampene i seneste sæson og rykkede op i tredje division – en flot succes.

Men holdet er ikke kun et eksempel på en god sportspræstation; det er et eksempel på, hvor langt vi går i Frederikshavn Kommune, når vi skal fastholde dygtige medarbejdere.

Holdet startede nemlig, fordi en kemiingeniør hos en lokal virksomhed savnede at spille kricket. Det måtte ikke blive grunden til, at han forlod sit arbejde og kommunen. Og det behøvede han heldigvis ikke. I stedet gik arbejdsgiveren ind i problematikken og fik oprettet et sportshold.

Et glimrende eksempel på, hvad vi er villige til at gøre i vores kommune for at få nøglemedarbejdere til at blive. For når vi først har fået fingre i gode medarbejdere, går vi langt for at holde fast i dem.

Nye borgere med i fællesskabet
Ligesom mange andre kommuner har vi afsat ressourcer til at vise jobmulighederne frem, så vi kan tiltrække den rette arbejdskraft og nye arbejdspladser.

Move North kalder vi arbejdet med at trække arbejdskraft til den nordligste kommune. Det er en udfordring, som de fleste kommuner efterhånden kender til. Men vores udfordringer stopper jo ikke, når vi har sat en kandidat og en arbejdsgiver sammen.

Vi kan ikke være sikre på, at de bliver boende eller overhovedet slår sig ned her. Derfor skal vi åbne vores arme og få de nye borgere ind i fællesskabet.

Jeg synes, at vi gør et godt stykke arbejde for at skaffe de rette kandidater til landets nordligste kommune, men mange tilflyttere føler sig forholdsvis ensomme, selvom de falder til i jobbet og finder en god bolig.

Der kan være mange grunde til denne ensomhed: Måske savner man sin favoritsport, måske har ens partner ikke et job, eller det er svært at få venner uden for jobbet.

Bosætningsservice
Man skal føle sig hjemme i en kommune, hvis man skal bosætte sig og blive en fast indbygger. Og det kræver mere end bare et job 37 timer om ugen.

Derfor har vi i Frederikshavn Kommune – ud over Move North – også investeret i Bosætningsservice, som arbejder for at få vores nyeste borgere til at falde til, og sætter gang i forskellige initiativer, der fastholder dem i kommunen.

Bosætningsservice tager hånd om nytilkomne eller potentielle borgere, allerede inden de flytter til kommunen.

De viser dem rundt i lokalområdet, hjælper dem med at finde potentielle hjem og sætter dem i kontakt med foreningslivet, så de kan se den store værdi, et liv i Frederikshavn Kommune rummer.

Fælles ansvar og mindset
Egentlig er det ikke kun Bosætningsservice, som har den opgave. Den har vi alle. Og jeg synes, at jeg møder det samme mindset mange steder i kommunen.

Hvis vi hører om en tilflytter, siger vi til hinanden, at vedkommende da skal inviteres med til næste arrangement, netværksmøde eller lignende. Vi hjælper også med at skaffe partnerjobs, når vi kan.

Jeg tager også selv del i opgaven hvert år, når jeg inviterer alle de seneste tilflyttere til et arrangement på rådhuset, hvor vi viser os selv og kultur- og foreningslivet i kommunen frem.

Vi har alle et ansvar for at få tilflytterne til at føle sig velkomne, så de i hvert fald ikke flytter på grund af manglende tilknytning.

Forrige artikel Pia Kjærsgaard: Derfor irettesatte jeg Pelle Dragsted Pia Kjærsgaard: Derfor irettesatte jeg Pelle Dragsted Næste artikel Jakob Ullegård: Pas på den politiske korrekthed Jakob Ullegård: Pas på den politiske korrekthed