Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste sendes hjem

FRITAGET: Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og to ledende medarbejdere er blevet fritaget fra tjeneste indtil videre. Kontrolorgan mener, efterretningstjenesten har tilbageholdt oplysninger for dem. Forsvarsministeren iværksætter undersøgelse. 

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har mandag morgen besluttet at hjemsende Lars Findsen, der er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), samt to unavngivne chefer fra efterretningstjenesten.

Politidirektør fra Midt- og Vestsjællands politi, Svend Larsen, er indsat som fungerende chef. Han rykker ind i efterretningstjenestens hovedkvarter på Kastellet i det centrale København sammen med to unavngivne embedsmænd fra Justitsministeriets område.

Tilbageholdt oplysninger
Hjemsendelserne har relation til en særlig undersøgelse af FE, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) igangsatte i november sidste år efter at være kommet i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende efterretningstjenesten. Materialet havde en sådan karakter, at tilsynet besluttede at fokusere sin kontrol af FE med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder.

Det betød, at tilsynet udskød offentliggørelsen af sin årlige redegørelse om FE's arbejde. I starten af august meddelte tilsynet, at man forventede at afslutte sin undersøgelse af materialet primo september.

Resultatet af undersøgelsen blev imidlertid fremlagt mandag formiddag. Her konkluderer tilsynet blandt andet, at FE af flere omgange siden 2014 har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger. Samt at FE uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet, og at efterretningstjenestens ledelse har undladt at følge op
på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område.

Igangsætter undersøgelse
Samtidig meddelte forsvarsminister Trine Bramsen (S) mandag, at Forsvarsministeriet igangsætter en undersøgelsen af sagen i tæt dialog med Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Undersøgelsen vil blive tilrettelagt og gennemført under hensyntagen til, at der er tale om klassificerede oplysninger og forhold af betydning for statens sikkerhed. Derudover bliver tilsynets konkrete anbefalinger om blandt andet at etablere en whistleblowerordning samt foretage en evaluering af FE-loven nu adresseret.

”Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser. Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer," siger Trine Bramsen.

En kilde pointerer overfor Altinget, at både Svend Larsen og de to medfølgende embedsmænd tidligere har arbejdet under Statsministeriets nuværende departementschef Barbara Bertelsen, der tidligere var departementschef i Justitsministeriet. Det er altså jurister fra politiområdet, der indsættes i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tæt parløb med Søren Gade
Lars Findsen var selv ansat i Justitsministeriet i ni år inden han i 2002 blev chef for nationens anden efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste (PET). I 2007 blev han hentet ind til Forsvarsministeriet og kørte blandt andet et tæt parløb med daværende forsvarsminister Søren Gade (V) og var involveret i den såkaldte ”jægerbogssag”.

I 2015 valgte daværende forsvarsminister Peter Christensen (V) at gøre Lars Findsen til chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, som Center for Cybersikkerhed er en del af.

Forsvarsministeriets presseafdeling oplyser, at forsvarsminister Trine Bramsen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til sagen.

 

Forrige artikel Afdelingschef i ministerium får direktørpost i Kriminalforsorgen Afdelingschef i ministerium får direktørpost i Kriminalforsorgen Næste artikel Justitsministeriet opretter en beredskabsafdeling Justitsministeriet opretter en beredskabsafdeling