Trads: Nedlæg Integrationsministeriet

KOMMENTAR: Kaspar Colling Nielsens seneste roman, Det europæiske forår, viser en skræmmende, men mere end sandsynlig fremtid, hvor tanken om integration helt afsværges fra politisk hold.

Det er længe siden, jeg har læst en så stærk bog, som Kaspar Colling Nielsens fremragende Det europæiske forår – for selv om den tegner et dystopisk billede af en ikke så fjern fremtid, så er forfatterens pointer ubehageligt nærværende:

Hvis den politik, som brede politiske flertal i dag bakker op om, når det handler om udlændinge- og integrationspolitik, fortsætter, så vil det ende galt, meget galt. Ingen af vores ledende politikere synes at anerkende, at begge dele er ved at bryde sammen i konfrontation.

Alle tænkelige og utænkelige tricks og kneb tages allerede i brug for at omgå flygtningenes basale rettigheder. Konventioner betragtes som gammeldags. Vores politikere betragter efterhånden ethvert hjemligt integrationsprojekt som håbløst og mistænkeligt, allerede inden det kommer i gang. Humanisme er for de fleste en by i Rusland.

I Det europæiske forår fører en eskalering af sammenstød til, at Danmark forlader troen på, at integration er mulig. Muslimer bliver interneret og deporteret – enten i stærkt bevogtede ’indvandrerzoner’ i vores byer eller i en enorm flygtningelejr, som vi har købt og oprettet i Mozambique.

Det er en dystopi, men som forfatteren understreger, så er dystopier altid mest fængende og tankevækkende, når de næsten kunne være rigtige – tænk bare på George Orwells ’1984’ eller Michel Houellebecqs ‘Underkastelse’ – og der er noget nutid over Colling Nielsens fremtid:

I dag virker det, som om regeringen, bakket op af et stort politisk flertal, spekulerer i, at fravær af integrationspolitik er det bedste middel til at holde nye flygtninge og indvandrere ude. Gør det så surt at leve i Danmark som muligt for muslimer, så holder nye sig væk.

Tag bare de seneste døgns udvikling:

Bertel Haarder fra Venstre lancerede en meget specifik og ærligt talt meget lidt liberal ’troskabsed’, som han mener, at alle ’udlændinge’ – nydansk som muslimer med dansk statsborgerskab – skal skrive under på. De skal for eksempel elske karikaturtegninger.

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti er så begejstret for, at Højesteret har sagt, at det er ok, at flygtninge på såkaldt ’midlertidig beskyttelse’ først må søge familiesammenføring efter tre år, at han vil have undersøgt, hvorfor det ikke kan blive fire, fem, seks eller flere år.

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, et decideret fremmedfjendsk parti, som faktisk står til at komme i Folketinget, lod fornylig forstå, at hun ikke synes, at det er diskvalificerende, at en af partiets byrådskandidater har opfordret til etnisk udrensning af muslimer. WTF! (Jyllands-Posten 16.10.2017)

Læg dertil de konstante stramninger – burka-forbud; krav om at flygtningebørn selv skal betale for forældrenes rejse til Danmark ved godkendt familiesammenføring; halvering af integrationsydelse; regeringsgrundlagets konstatering af, at vi er et kristent land; med meget mere.

Som Kaspar Colling Nielsen sagde, da jeg forleden talte med ham, så udspiller der sig en tragedie for øjnene af os. Det er, som om vi i slow-motion bevæger os længere og længere mod en afgrund, som vi ikke behøver komme i nærheden af:

”Jeg bliver deprimeret, når jeg ser, at der slet ingen bud er på integration i det her land. Vores politikere er tavse. Vi er jo for pokker nødt til at anerkende, at der allerede bor 300.000 muslimer i vores land. Det er vores skæbne nu – om man så synes, det var en god ide, at vi i sin tid åbnede vores grænser eller ej. Vi må erkende, at sådan er virkeligheden – og så må vi komme i gang med at løse de problemer, der er, præcist som vi løser alle mulige andre.”

De problemer, vi har med herboende muslimer, er selvsagt alvorlige, men i den offentlige debat overdrives omfanget. Langt, langt de fleste indvandrere og efterkommere klarer sig fortrinligt – passer skolen, får en uddannelse, har et job, får kærester og børn, køber et hus eller lejlighed, lever helt normale liv.

De grupper, der optræder negativt i statistikkerne – som unge utilpassede, især drenge og mænd, som begår hård kriminalitet; visse kvinder, der synes permanent uden for arbejdsmarkedet; og en kerne af folk, som har forvildet sig ind i islamistisk mørke – skal vi jo have på rette spor.

De, der tror, at vi lykkes med den slags ved straf og udskamning, handler enten i ond tro eller fordi de er uvidende. Den eneste farbare vej er naturligvis at føre en socialpolitik, der får igangsat det lange, seje træk. Det giver ingen hurtige overskrifter, men det er den rette vej.

Vi kunne passende begynde med at erkende, at Integrationsministeriet mere er en del af problemet end af løsningen – for de ministre, der har haft ansvaret, siden ministeriet blev oprettet i 2001, synes stadig mindre interesserede i at få integrationen til at lykkes. Inger Støjberg er kronksemplet.

Nedlæg Integrationsministeriet, som synes mest optaget af at grave grøfter mellem ’dem’ og ’os’. Behandl i stedet de problemer, som selvsagt eksisterer, der, hvor de hører hjemme: I Socialministeriet, hvis kompetence netop er at hjælpe folk på afveje tilbage i fællesskabet.

----------

David Trads er skribent, Altinget m.fl., studievært, Radio24Syv, fhv. udviklingsdirektør, Metro International. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Cordua: Venstre gambler med sin fremtid i Støjberg-sagen Cordua: Venstre gambler med sin fremtid i Støjberg-sagen Næste artikel Maria Gjerding: Udflytning ligner en sort regerings forsøg på at stække miljøet Maria Gjerding: Udflytning ligner en sort regerings forsøg på at stække miljøet
 • Anmeld

  Jørgen Lindhagen · Folkepensionist

  Helt tydeligt plader Trads hermed udbasonerer

  Vi kan kun rede Danmark ved at Ryde op i
  Juristernes paradis både i Danmark og E U =

  Juraen bør underlægges skærpet tilsyn af en særligt udpeget sikkerheds styrelse.

  Bare det at et forældre par er sluppet godt fra at forulempe deres 2 piger for livs tid, ved ,
  AT Lade dem omskære = ( Fjernelse af de clitoriser ). =
  Juristerne skal ikke mere have lov til at lave deres
  ( EGNE LOVE ).

  Vore politikere bør vågne op, der må og skal rydes
  Op i Danmark.

  Og så til sidst stor tak til pladerhovedet TRADS
  bliv endelig ved med al dit plader, du er den
  BEDSTE ØJENÅBNER vi pt. HAR i DANMARK

 • Anmeld

  Henrik Dalgaard

  Verdensfjerne Trads

  Med en næsten rørende naivitet mener Trads at vi lige skal have hardcore kriminelle, visse kvinder og radikaliserede »på rette spor.«

  Det falder ikke Trads ind at ALLE andre indvandrergrupper end muslimerne, klarer sig glimrende helt uden sværmen af integrationsprojekter til adskillige milliarder.

  Han er dog nået frem til at indvandringen ikke er en økonomisk berigelse, så lidt bevægelse er der at spore.

 • Anmeld

  Christian X

  Red Danmark - stop al integration og påbegynd hjemsendelse

  Jo bedre forhold for migranter - jo flere kommer =>
  Endnu flere udgifter og problemer.

  Hvis Trads for alvor ønskede en bedre klode og en bæredygtig verden, ville han gå ind for børnebegrænsning i - især Afrika.

  http://www.dw.com/en/unicef-the-future-is-african/a-41119465

 • Anmeld

  Mette Niebuhr · Cand.mag.

  Svarene siger alt...

  Kære David Trads
  Det er skræmmende og paradoksalt, at dit indlæg netop nu kun har affødt tre afstumpede kommentarer på hele den problematik, du belyser, nemlig at se lidt mere nuanceret på de 300.000 borgere i DK, som har en muslimsk baggrund- og som for størstepartens vedkommende lever et ganske fredeligt og forbilledligt liv. Uvidenhed eller ond tro? Jeg er bekymret for 'den hårde kerne' af flere og flere landsmænd, der tillader sig, at skrive/tale så nedladende til/om andre mennesker. Skræmmende... men tak for dit mod til at dem imod!

 • Anmeld

  Ulla Sørensen

  Fremmedfjendsk Integrationsministerium

  David Trads, jeg er så taknemlig for, at du kommer med dine saglige kommentarer, som deles i det læseværdige ALTINGET, samt i TV2`s analyseprogrammer.
  Jeg er fuldstændig enig i dine synspunkter vedr. integrationsministeriet, som bør nedlægges. Desværre er holdningen i Folketinget så negativ og navlebeskuende, at jeg væmmes. jeg har meldt mig ud af Socialdemokratiet af samme grund. Landets største parti,som ikke tør vedkende sig sin hidtige politik omkring Flygtninge.

 • Anmeld

  Svend Thaning · journalist

  Trads lever i en anden verden

  Endnu en Trads-historie om, hvor små problemerne er med integration af muslimer i dette land. Bor på Nørrebro i et socialt boligbyggeri i 35 år, hvor der er kommet flere og flere muslimer til med årene. Mange af dem er ikke interesseret i det danske samfund - bl.a. hvad angår opdragelse af børn og gøre op med det store spørgsmål: Vi er de rettroende - de andre er vantro. Så enkelt er det. Islam er ikke til diskussion. Heller ikke blandt mange moderate muslimer. Det er sandheden. Hvis vi skal ha et samfund, hvor vi respekterer hinanden må vi ha samme udgangspunkt - lighed også på dette felt. Og hvis venstrefløjen og de radigale havde støttet progressive, demokratiske muslimer fra begyndelsen havde situationen nok set anderledes ud. Men venstrefløjen og de radigale har konsekvent betragtet alle muslimer ens - uden at skelne. En historisk fejltagelse af dimensioner for Danmark og resten af Europa - på højde med kollapset af Folkefrontstanken mod fascismen i 30erne. tja - sørgeligt at folk, der sidder på tryg afstand af de daglige problemer er så toneangivende. Tja - som 65-årig tjekker jeg ud inden for en overskuelig fremtid. Men stakkels børn og efterkommere, når velfærden skrumper helt ind og de protected communities med pigtråd og vagter begynder at dukke op herhjemme.

 • Anmeld

  Henrik Dalgaard

  Mette Niebuhr

  Din kendskab til muslimer er næsten på niveau med din eksorbitante naivitet.
  »Størsteparten lever et fredeligt og forbilledligt liv.«
  Forbilledligt ligefrem?
  Er det genopdragelsesrejserne, tvangsægteskaberne, social kontrol eller noget helt fjerde, der er »forbilledligt?«

 • Anmeld

  Anne Katrine Andersen · Jurist

  Helt enig

  Tak til Trads for at trodse en uvirkelig men meget fremherskende folkevilje og til Mette Niebuhr der støtter op! Jeg stiller mig ved siden af jer.

 • Anmeld

  eva just · mellem lang uddannelse med international erfaring.

  Trads Verdensbillede

  Trads jeg har skrevet en stor notits på din private hjemmeside
  Men her vil jeg gøre det meget meget kort.
  Har Danmark din største interesse, eller er Verden mere interessant
  Er USA's president dårligere en Barack Obama, Michelle Obama, Hillary Clinton, der har som DU VED gjort mange mange beviseligt uacceptable ting, og bliver i øjeblikket jo undersøgt for deres aktiviteter under Barack Obamas president skab.
  Er tyskerne med Merkel i spidsen til at stole på? Eller EU's top pollitikere f.eks. Tusk???
  Har menneskerettighederne ikke overskredet deres oprindelige formål, og har gjort sig selv til en verdens magtfaktor, uden egentligt at være valgt som international FN representanter.
  Har dyrenes beskyttelse ikke gjort sig selv til grin vedtage en lov, der forbyder visse race hunde, der så må aflives, uden hensynstagen til hundenes opførsel. Samtidig med at man har sat ulve i naturen, der bider får halv ihjel, og som derfor ligger og lider til de bliver fundet.
  At vi i mange mange år, har gjort skovene tilgængelige for alle, men nu sætter hegn op, for at holde ulvene inde på et bestemt område.???
  At fiskekvoter bliver vedtaget af bl.a. lande som INGEN FISKERI HAR, men ikke kan gøre noget ved at Russerne fisker som det passer dem.
  At formanden for folketinget, borgmestrene, statsmin er sat på auktion???
  At statsministeren år i forvejen er blevet statsminister kandidat, vel sagtens også på auktion??
  At politikere bliver valgt for et parti, men så bare hopper over til et andet parti, især den skandale hvor SF's politikere skiftede i stor stil samtidig til andre partier.???
  Hvad er i grunden ideen med et valg, når det ikke er bindende for de politiske valgte representanter.
  Er det rimeligt at politikere kan blive forflyttet til EU, efter behag??
  At politikerne kan være i Show brancen, samtidig med at de sidder i folketinget. Er folketinget så ikke gjort til et teater af folketings politikerne????
  Er det i orden at man ikke kan få svar fra en politiker, om et reelt spørgsmål, men blot får et standard svar sendt af en praktikant???
  Nej din interesse LIGGER IKKE HOS DANSKERNE, MEN I GLOBALISERINGEN, OG EU'S "dødssejler"

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Enig

  Ja, dette new-speak-ministerium koster landet urimeligt meget - på flere måder. Som om der ikke var grøfter nok. Broer hører åbenbart en anden verden til...?!?

 • Anmeld

  Svend Erik Schleisner Thaning · journalist

  jeg er en del af en uvirkelig folkevilje - love it

  Anne og Mette
  "Tak til Trads for at trodse en uvirkelig, men meget fremherskende folkevilje". "Uvirkelig folkevilje", hvad mener du Anne. Jeg er altså en del af en uvirkelig folkevilje? Det er ikke uvirkelighed, når man bor på Nørrebro. Hvor bor I henne?


 • Anmeld

  Hellmut Toftdahl · mag. art.

  Humanisme er i Rusland.

  "Humanisme er for de fleste en by i Rusland.", skriver Trads. Ja, desværre skal man øst for det forhenværende Jerntæppe for at finde humanisme. Humanisme betyder forestillingen om, at et menneske kan forvalte sit liv, suverænt og autonomt. Den vestlige "humanisme" er blot en sekulariseret udgave af "den barmhjertige samaritan", der heller intet gjorde selv for at hjælpe sin næste, men betalte en nærliggende krofatter for at gøre det.
  Vesten betaler Tyrkiet og Nordafrika for at gøre det beskidte arbejde med at vejlede migranter i, hvordan man klarer sig uden hjælp fra europæisk herrementalitet.
  Så Trads har ret: nedlæg integrationministeriet og send de utilpassede - ikke til Afrika, men til Grønland, som har hårdt brug for en modvægt af alkoholfobi til sin alkoholafhængige population. Og lad de integrerbare migranter ordne deres integrationsproblemer selv uden statens indblanding.

 • Anmeld

  eva just · mellem lang uddannelse med international erfaring.

  Hellmut Toftdahl

  ja men med den barmhjertige sameritan var der altså blot en person, her har vi tusinder a personer der vil ind i EU, vi har fået religiøst uro, vi har fået gadekampe osv osv osv, og vi kan åbenbart ikke smide folk ud, grundet uduelige menneskerettigheds konventioner, der blev lavet lige efter 2nd verdenskrig.
  Så din religiøse naivitet, kan vi altså IKKE bruge til noget i denne her forbindelse.

 • Anmeld

  Finn Lerbæk Pedersen · Pensionist

  Enorm kulturforskelle...

  Umiddelbart syntes jeg du (TRADS) har mange gode meninger, - MEN alligevel ikke..!
  Det lyser klart igennem at, OS som mener det ER, og kan blive for meget med de fanatiske muslimer, IKKE er ordentlige medmennesker..! HVOR Mange muslimer tror du der VIRKELIGT vil Danmark..? PRØV at få det undersøgt til bunds! DET kunne være rart at vide, - især for VORES dejlige lille land, som bliver omkranset mere og mere af dem , bl.a. kalder os etniske danskere VANTRO..!! DU skal også HUSKE på, at der kommer flere og flere, der KUN vil nyde godt af Danmarks velfærd, - der bl.a. OGSÅ en økonomisk byrde..! God onsdag her den 8.nov. 2017.

 • Anmeld

  Gitte Løyche · Pensionist

  Hellere naiv

  Tak til David Trads for dit indlæg. Jeg vil ti gange hellere være "naiv" end tillægge mig det menneskesyn, der desværre er fremherskende i de fleste kommentarer

 • Anmeld

  Anna Sørensen · Pædagog og i lære som livskunstner ;o)

  Der findes kun mennesker! ;o)

  "Dem og os", "vindere og tabere", "svage", "udenfor arbejdsmarkedet", "på overførsels-indkomster", "ældrebyrde", "dem fra udkanten", "dem uden uddannelse", alle dem med diagnoser, osv osv osv.

  Opdeling, opdeling, opdeling...

  Digteren Thorkild Bjørnvig var bange for menneskers evt. ufølsomhed overfor dyr. Han forudså at vi så også ville dele mennesker op i 'rigtig og forkerte'. Men alle levende væsener har det til fælles, at vi bare ønsker os et godt liv, prøver at undgå fare og frem for alt vil passe godt på vores børn og næste generation. Det gælder både dyr og mennesker, ja, alt levende. Livets fortsættelse er det vigtigste og det er fordi livet trods alt mest er godt. Tænk på alternativet...;o)
  Trads har en pointe her, for hvornår og med hvad har forskellige 'Integrations-ministerier' medvirket til en god intetration mellem mennesker, der jo har det vigtigste tilfælles, nemlig livet!
  Dermed også grundliggende livsbetingelser = en velfungerende klode.
  Vi har en fælles opgave allesammen, nemlig nu at sætte det klode-gode-liv på alle dagsordener.
  Vi skal dyrke det fælles og ikke 'grave grøfter'.

 • Anmeld

  Nita tranbjerg

  Krystalnatten..

  ...det er det jeg ser for mig når jeg læser nogle af indlæggen.

 • Anmeld

  Svend Erik Schleisner Thaning · journalist

  menneskesyn - de gode og de onde

  Gitte "Hellere Trads end tillægge mig det menneskesyn, der desværre er fremherskende i de fleste kommentarer". Altså os - der er skeptiske og kritiske overfor islam, der diskriminerer kvinder, er homofobisk, elitær og übermenschlig - vi er onde mennesker. Og du og Trads er til gengæld de gode mennesker, der har hjertet på rette sted og helt igennem antiracistiske. Det er da godt at vide at man er et godt og barmhjertigt menneske. Der var engang i de glade slut-60ere, hvor jeg troede, at alle borgerlige og højreorienterede personer var enten onde, griske eller stemte imod deres egne interesser. "Hun er borgerlig". Så behøvede man ikke diskutere med hende. Hun var jo uden for politisk rækkevidde. Denne intolerance er nok ikke helt aflivet på venstrefløjen i dag. Og hele islam-diskussionen er endt på samme måde, selv om flere og flere får øjnene op for, at den er rivende gal.

 • Anmeld

  lars hansen · pensionist

  Christian X

  Den børnebegrænsning du skriver om burde være gennemført før Trads blev født.

 • Anmeld

  Svend Erik Schleisner Thaning · journalist

  fornærmelse af jøderne

  NITA: Din bemærkning om krystalnatten er en grov fornærmelse af de tyske jøder. At sammenligne muslimers situation i DK med 30erne Tyskland er total mangel på historisk indsigt og forståelse for nutidens problemer på dette felt.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  TAK Trads

  Tak Trads for din ærlige, skarpe og sobre pen. Er fuldsiændig enig med dig.
  Du skriver, citat:
  "Nedlæg Integrationsministeriet, som synes mest optaget af at grave grøfter mellem ’dem’ og ’os’. Behandl i stedet de problemer, som selvsagt eksisterer, der, hvor de hører hjemme: I Socialministeriet, hvis kompetence netop er at hjælpe folk på afveje tilbage i fællesskabet." Citat slut.
  ....
  Som borger og vælger har jeg meget længe været ualmindeligt bekymret, flov og vred, når vores ledende politikere..og integrationsministeren bruger sin tillidspost og sit tillidshverv.... og sin tid, samt sine retoriske udmeldinger til mundtligt og skriftligt nedladende og manipulerende at nedgøre og mistænkeliggøre en bestemt befolkningsgruppe, nogle mennesker....og give hver enkelt skylden for landets problemer....uden reelt selv som minister at gøre noget ved det.
  ....Venstre stod oprindeligt for en liberal, frithedstænkende politik. Et parti, der oprindeligt lænede sine holdninger og synspunkter op ad gode, gamle Grundtvig, der på mange måder er skyld i vores værdier i fællesskabet og vores samfund.
  ....Socialdemokratiet var oprindeligt et arbejderparti, hvis grundlæggende holdning var ligestilling og retfærdighed.
  ....Dansk Folkeparti var..?..og er..?.. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at partiets ledende politiker bruger uanede ressourcer på i skrift og tale på de mest ubehagelige faconer at skabe frygt og at fremtvinge nedgørende projektioner overfor mennesker, der har et andet kulturelt udgangspunkt ...og en anden tro.
  Hvordan stemmer det overens med vores Grundlov ?
  ....
  Selvfølgelig skal der gøres noget ved de problemer, samfundet har. Men som i skolegården, så løses problemerne ikke ved at pege fingre og råbe grimme ting efter hinanden. Heller ikke ved slåskampe, hvor de stridende parter sveddryppende og uden overblik beskylder hinanden og andre for problemets opståen.
  Så længe man på Slotsholmen kun anvender "Den Store Bastians" (1847) hævede pist, straffemetoder og trusler, ....eller attituderne fra skolegården, så kommer vi ingen vegne. Vores niveau skulle gerne være kommet videre.
  ....
  Nu er der kommunalvalg. Hvilke partiet tør man give ansvaret?
  EFTERLYSNING:
  Politikere, der med vore grundlæggende værdier som gensidig respekt, værdighed og sammenhold vil gøre en aktiv indsats for at sætte sig ordentligt ind i tingene og løse problemstillinger på en ordentlig måde....uden at forfalde til "Den Store Bastien" og skolegårdattitude.
  **I folkeskolen må man ikke mobbe, og lærerne må ikke slå, gøre forskel og give eftersidninger. Må man det fra Christiansborg?**

 • Anmeld

  Emil Johansen · Stud. Globalisering og arbejder med mennesker

  Ingen tanke - kun galde!

  Jeg er også på det “naive” og “rigtige” hold og støtter 100% op om D. Trads’ velargumenterede, nuancerede og sobre debatindlæg som pin-pointer, i mit hoved, nogle vigtige samfundsproblemstillinger.

  Jeg undres over de negative kommentarer ikke forholder sig til Trads’ hovedproblemstilling. Hvad gør vi/Danmark (os alle sammen) ved at vi bor i et land med min. 300.000 medborgere af anden etnisk herkomst? Vel at mærke på et kontinent der er så mangfoldigt at hele verden er repræsenteret.

  Vil nogle af jer gå til yderlighederne og vedkende jeres menneskesyn? - i så fald må i også forstå hvorfor vi andre værner om FN’s menneskerettigheder som netop blev formuleret for at beskytte mod tiltag der foretages af yderligtgående menneskers forfærdeligheder.

 • Anmeld

  Kurt Petersen · Selvstændig

  Tak til Trads og Mette Niebuhr

  Jeg blev først lidt opmuntret da jeg læste artiklen, men måtte så sande at selv på et så sobert medie som Altinget normalt er var de 3 første indlæg som hentet fra Nationen på Ekstrabladet.

  Her ligger jo netop problemet. Alt for mange har et menneskesyn som vi ikke kan være bekendte i Danmark. Jeg vil trække den dertil at det jo netop er dem der er utilpassede når man har sådan en udansk holdning.

  Jeg kan anbefale alle et besøg på det jødiske museum i Berlin - og tag turen hele vejen gennem den jødiske historie i Tyskland de sidste 150 år. Så vil man se hvor uhyggelig tæt vi er på igen at få en helt befolkningsgruppe stigmatiseret og måske ende med at selv politikerne begynder at lovgive mod dem som det skete i det nazistiske Tyskland.

  Derfor tak til Trads og til Mette Niebuhr der som den første turde tage til genmæle mod de meget udanske holdninger.

 • Anmeld

  Emil Johansen · Stud. Globalisering og arbejder med mennesker

  Ps.

  Hvorfor skriver nogle af jer med STORE bogstaver og diverse tegn? Er det fordi i råber eller VIRKELIG mener det?

  Det er uudholdeligt at læse og fremstår i mit hoved bare mere skørt end argumenterende.

  Opfordring til Altinget. Stil krav om skriftlig stil eller fået lavet en kodning som muliggør kun en sober skrivestil. Så skiller i jer også bedre ud fra andre medier. :-)

 • Anmeld

  Birgitte Jensen

  Tak - Trads

  Tak fordi du altid har mod på at sætte din røv i klaskehøjde :-) Jeg kunne ikke være mere enig - de partier og politikere der bryster sig af at kæmpe for vores demokratiske værdier, er de første til at træde dem under fode med forslag på forslag der indskrænker demokratiske rettigheder.

 • Anmeld

  mette Roerup

  Racisme

  Tak til David Trads. Jeg er helt enig i hans bedømmelse af integrationsområdet. Det er en utrolig trist udvikling ,der sker på området. Den lille racisme breder sig som ringe i vandet og er med til at skabe et dansk samfund ,hvor der er mindre og mindre plads til mennesker ,som kommer fra andre dele af verden.
  Danmark har radificeret F.N.s konventioner om menneskerettigheder. om flygtninge og børn. Det er vigtigt at overholde og bevare disse konventioner, ellers bliver Danmark og verden endnu mere usikker.

 • Anmeld

  Nita tranbjerg

  Fornærmelse af jøderne

  Sven Erik.Jeg har lidt svært at se fornærmelsen.
  Det er en samligning. Hvordan har jagten på jøder været på det tidspunkt i Tyskland inden alt det skrækkelige skete ?
  Mon ikke retorikken har kunnet minde om den der bruges her i landet,2 af de mest rabiate ?

 • Anmeld

  Nils Jensen · EU-modstander og UK/Brexitsupporter

  De gode, de onde og de grusomme

  Hvad er det, der gør jer gode, gode? Er det ønsket om, at etniske danskere skal komme i mindretal eller helt udfases? Altså jer selv og jeres efterkommere. Vil I virkelig gerne se jeres børnebørn tvunget til at gå med tørklæde? For det er det, der vil ske, når man uhæmmet inviterer en aggressiv religion ind. Det er så her, I normalt trækker racist- eller nazistkortet. I Holland er befolkningstætheden ca. 509 personer/km2, i Danmark ca. 133 personer/km2. Det svarer til 3.8 gange så mange indbyggere. Dvs. Danmark skal have 21.8 millioner indbyggere. Er det der vi skal hen? Så er det godt, at jeg er så gammel, at det ikke bliver mit problem, men det bliver helvede det danske, vantro mindretal.
  Så, nu venter jeg bare de godes skidtspand.

 • Anmeld

  Silvan Pellegrini Adam

  fuldstændig enig med Trads

  Integrationsministeriet viser et tydeligt præg af disintegration og bør derfor nedlægges, da ministeriet tydeligvis ikke ønsker integration,. Til gengæld befinder regeringen og ministeren sig konstant i en fase af navlebeskuende tilfredshed over at formå at skille "dem" fra "os". Det første man får øje på internetsiden uim.dk, er en stor tæller på hvor mange stramninger på udlændingeområdet man har foretaget (p.t. 64).

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Lad os se os godt for

  Jeg vil stadigvæk holde på, at vi skal se os godt for, når vi går til valgurnerne.
  Selv kan jeg ikke bruge højtråbende og yderligtgående synspunkter, talmanipulationer, nedgørende samt ydmygende udmeldinger overfor andre mennesker til noget som helst. I og for sig kan det jo være et tegn på afsenderens manglende overblik og råstyrke, ---og det er jo ikke ligefrem det, der bør kendetegne dem, vi vælger som landets ansvarlige ledere.
  **Ville vi ansætte en leder i vores firma, som vi vidste ville nedgøre og mistænkeliggøre dele af medarbejdergruppen?**
  Lad os finde og stemme på nogle mennesker, som vi mener ærligt, lyttende, fagligt indsigtsfuldt og med grundig omtanke vil påtage sig det meget ansvarsfulde arbejde med som politiker at finde og tage ansvar for relevante og brugbare løsninger
 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Tælleapparater og faglighed

  Tak for info, Silvan Pellegrini Adam.
  Det meget store, fremhævede, iøjnefaldende tælleapparat er dog det mest selvpromoverende, ubehagelige fremstød, jeg længe har set. På den anden side, så fungerede kagefejringen jo ikke...så noget måtte der vel gøres?
  Var så naiv at mene, at et ministeries hjemmeside skulle og burde fremstå oplysende og informerende .... uden politisk infiltrering.
  Tænk, at man som liberal politiker kan få sig selv til det!

 • Anmeld

  Daniel Thillerup · Den bedste Inger

  Dejligt Inger

  Jeg giver sku KAGE INGER !!!

 • Anmeld

  Daniel Thillerup · Den bedste Inger

  Dejligt Inger

  Jeg giver sku KAGE INGER !!!

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Muslimsk mørke.

  Jeg synes at det er "synd" for David Trads at han er så bund naiv at han ikke kan se skoven for bare træer.
  Er manden virkelig så blind at han, overhovedet, ikke ser hvad der er gang i.
  Muhamedanere er ganske enkelt ved at overtage magten i vores land.
  De forlanger bederum i skoler og på arbejdspladser.
  De kræver at kunne få adgang til at spise Halal kød, med det resultat at slagterierne, i misforstået godhed, engagerer en imam til at udskrige en eller anden bøn til en morderisk profet, som vi oven i købet, via en såkaldt "særskat" skal være med til at finansiere, f.eks. Islamisk tros samfund. Ubegribeligt at Trads, og andre koryfæer ikke kan se dette!!!.
  Der kan nævnes andre grelle eksempler, men det er der ikke plads til.

 • Anmeld

  Ulla Sørensen · Borger

  ‘ muhammedanere’😂😂😂😂😂

  Ha ha, ‘ muhammedanere’, hvem er det???????var det ikke det Glistrup fejlagtigt kaldte muslimer

 • Anmeld

  Sigurd Kristensen

  Nemlig Integrationsministeriet. Ja tak.

  Ja til en nedlæggelse og det kan kun gå for langsom. At der er flertal i Folketinget for den umenneskelige behandling vi udsætter de stakkels flygtninge for er helt uforståelig. Vi burde gøre oprør.
  Danmarks nej til FN's kvoteflygtninge gør ondt at tænke på.. Vi skulle skamme os.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Betegnelse.

  Muhamedaner, ja det er faktisk den oprindelige betegnelse for muslimer, men i dag bliver det bare regnet for at være et skældsord.
  Jeg bruger bevidst den betegnelse og har ingen planer om at ændre dette.

 • Anmeld

  Poul Clausen · Landskabs-entrp.

  Hjælp hjælp !

  Ja ja hjælp, betal 33 milliarde pr år. ( peng vi ha hådt brug for.)

  Dommerne hjælper forbryderne ,deter så synd fordem ,de voldtager vore kvinder. Hvorer vi henne ? hvor fan er vi ude ??
  Syge land............Ikke Muhamadanere i vores land.------- I Europa. Kommer aldrig til at høre til her....... Og de er jo før smidt ud herfra....Husk og fat det...

 • Anmeld

  Anemone Samy · Cand.mag

  TAK

  Trads, det er opløftende, at der trods alt stadig eksisterer debattører, der står på humanismens side.
  At humanisme i dette land er blevet et skældsord for de samme kræfter, der ønsker et lukket land med diskriminerende og ekskluderende lovgivning, siger alt om hvor langt ekstremismen har bredt sig!

 • Anmeld

  Anemone Samy · Cand.mag

  TAK

  Trads, det er opløftende, at der trods alt stadig eksisterer debattører, der står på humanismens side.
  At humanisme i dette land er blevet et skældsord for de samme kræfter, der ønsker et lukket land med diskriminerende og ekskluderende lovgivning, siger alt om hvor langt ekstremismen har bredt sig!

 • Anmeld

  Eugen Pedersen · Pensionist

  Mette

  Hej Mette N

  Jeg kan kun stå inde for alt det du skriver. Der er måske 3-4% af vores flygtninge som begår kriminelle ting, resten, den langt største del lever i et rets samfund, men man kan IKKE få DF overbevist, de har en meget naiv indstilling til emnet, desværre.

 • Anmeld

  Allan Larsen

  Hvorfor skal de være her?

  Jeg har intet imod de enkelte mennesker, som kommer til Danmark for, at slippe væk fra krig og elendige leveforhold. Det forstår jeg udmærket. Jeg synes bare, at der er alt for mange nykommere, som ikke egner sig til, at bo her. De færreste indvandrere og efterkommere kommer i arbejde og bliver gode samfundsborgere. Der bliver mindre velfærd til de enkelte borgere, når der skal deles med flere og flere. Flygtninge bliver placeret sammen med de danskere, som i forvejen har små resourcer, de skal i hver fald ikke bo i Nordsjælland, hvor David Trads bor. Jeg synes også der er en tendens til, at de mennesker, som er rigtig positive overfor flygtninge og indvandrere, det er dem det sidder godt i det. Dem der har penge nok, som bor i et villakvarter langt fra de mennesker de så gerne vil have til landet. Deres børn går næppe på en skole med 98% elever med anden etnisk herkomst end dansk og de indvandrere de kender, er en skolelærer eller en overlæge på et hospital, som taler dansk og også siddet godt i det. Selvfølgelig har alle ret til, at have en mening om flygtning og indvandrere, og millionæren David Trads, jeg synes bare at jer der er positivt indstillet overfor flygtninge og indvandrere godt kunne tænke lidt længere. Tænk på de danskere, indvandringen får negative konsekvenser for.

 • Anmeld

  Henrik Skov · Journalist

  Den indre svinehund findes ikke!

  Selvom det skrevne udelukkende er udtryk for skribentens 'egen holdning', er det tilsyneladende i orden, at Altinget placerer et foto af Inger Støjberg, som i 1/300 dele sekund ligner Heksen fra Pandekagehuset. Så meget for den 'uafhængighed!.
  Bevares - hendes holdninger flugter min egen - men alt for sjældent møder man en kommentator - som klart og uden omsvøb - skriver som Weekendavisens Leny Malacinski:
  https://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/3

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  En forpligtende position

  Som tidligere og mangeårig klasselærer i en stor forstadskommune har jeg lært mange forskellige forældre og børn at kende. Mit job tilskrev selvfølgelig, at jeg behandlede alle ens og respektfuldt....ellers havde jeg selvfølgelig mistet min ellers ret faste stilling med næsten dags varsel.
  Gad vide, hvad der var sket, hvis jeg havde sat et tælleapparat op i klassen, (eller på skolens hjemmeside) hvor det blev registreret, hvor mange irettesættelser, jeg havde foretaget især overfor de børn, der havde specifikke eller særlige behov?
  Jo. Jeg var blevet fyret. Med rette.
  ....
  Det er altså ikke rimeligt, at en minister, der har påtaget sig et ministeransvar indenfor et bestemt område, udtaler sig og handler mistænkeliggørende og nedgørende overfor de mennesker, vedkommende har et ledende ansvar for. Som vælger forventer jeg, at en minister i sit embede agerer med faglig indsigt og behandler sine medmennesker ordentligt uanset øjenfarve, ståsted og overbevisning.
  Alt andet er dybt splittende, uanstændigt og meget, meget foruroligende.

 • Anmeld

  Nils Jensen · EU-modstander og UK/Brexitsupporter

  Læseforslag

  Læs Document.dk "Tysk politi beriges" kommentar af Kent Andersen, 9. november, 2017. En sand gyserhistorie, der gør det umuligt at forstå "de godes" godhed overfor tilvandrere, der overhovedet ikke er interesseret i integration og danske værdier. Hvorfor skulle de også være det? Vore slatne politikere bøjer sig jo hele tiden for deres krav. Som en eller anden klog har sagt: "Du kan tage folk ud af en kultur, men du kan ikke tage kulturen ud af folk".

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Nils Jensen.... Onde og gode ?

  Der findes ingen mennesker, der hverken er gode eller onde. Ethvert menneske har kimen i sig til begge dele.
  Selv har jeg valgt at forholde mig positivt, åbent og observerende til den situation og overfor det enkelte menneske, jeg står overfor.
  ....
  For år tilbage besøgte jeg en tidligere koncentrationslejr udenfor Berlin. Det billede, der prentede sig i min bevidsthed var en skrivebordslampe. Den var lavet af et menneskekranie, hvori der i øjenhulerne var sat to elektriske pærer. Den skrivebordslampe står for mig som et grufuldt symbol på det helt ekstreme og rædselsfulde, der kan udvikles og ske, hvis hadet og ekstremistiske synspunkter overfor bestemte befolkningsgrupper går i vanvittigt selvsving.
  Det må aldrig, aldrig ske igen. • Anmeld

  Manny · Jeg har ikke set noget, der er så perfekt som DR.EHIS stavning

  Jeg har ikke set noget, der er så perfekt som DR.EHIS stavning

  Jeg vågner hver morgen og beder til min Gud for at styrke Dr.EHIS for hans gode gerninger, som han laver rundt om i verden. Jeg mistede min elsker nogle måneder tilbage, men takket være Dr.EHIS for at hjælpe mig med at få hende tilbage inden for 12 timer. Kontakt Dr.EHIS på thebrotherhoodtemple@gmail.com

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  "Nazi kort"..

  Jeg undrer mig en del over, at, hver gang tilvandrings spørgsmålet bliver debatteret, trækker venstrefløjen "nazi kortet" frem.
  Der er stor forskel på dengang og nu, i det jøderne, som den gang, blev forfulgt, og myrdet (6, mill.) var tyskere. Jeg vil, på ingen måde forsvare disse grusomme ting, tvært i mod!.
  Den debat, som foregår nu drejer sig , udelukkende, om tilvandrede fremmede, som i de fleste tilfælde INTET forhold har til os.
  Ikke desto mindre stiller de krav, som vi skal opfylde på alle leder og kanter.
  Det ville nok være klædeligt, hvis man lod være med at trække "nazi kortet" så snart det drejer sig om indvandrerne, i det det er med til at ØDELÆGGE enhver lødig og sund debat.
  Fordi man står på højrefløjen er det langtfra ens betydende med at man sympatiserer med nazismen, tvært i mod.

 • Anmeld

  Thor Arentoft · Pensionist

  Hvad koster "vi og dem politikken egentlig?

  Hvis man ser "kradst økonomisk" på problemet m.h.t. flygtninge og indvandrere; hvad er så total priset for at holde flygtninge og indvandrene udenfor samfundet.
  For at vide om det er godt eller skidt, med den politik der føres af Socialdemokratiet og Venstre på dette område; ville ærlig information til folket, være af stor værdi.
  At "de" koster os penge ved vi alle, men pengene bruges jo på, at holde "dem" udenfor arbejdsmarkedet, og Danmark.
  Hvis de samme penge blev brugt på at integrere disse mennesker, hvad ville så regningen lyde på?
  De sidste mandater op til 90+ for "gammelpartierne " S og V; er mega høje for os skattebetalere. Forskellen på den førte politik er meget mindre end man tror.

 • Anmeld

  John Jensen · Realist

  Muslimer vil ikke integreres

  I Danmark er der rige muligheder for, at deltage i fællesskaber. Dans, musik, kunst, madlavning, idræt o.s.v.
  Religion og anden baggrund har ingen betydning.
  Muslimer deltager bare ikke. Jeg har kun mødt et par stykker i de flere forskellige ting jeg har deltaget i og synes ikke der optræder voksne mennesker af anden etnisk herkomst i tv, når der vises optagelser fra ovennævnte aktiviteter.
  Selvfølgelig koster nogle af disse arrangementer penge, men der er da nogle muslimer, som tjener penge nok til, at kunne have råd til fritidsaktiviteter. De gør det bare ikke. Desuden er der mange gratis arrangementer i hele landet. Her ses muslimer heller ikke.
  Jeg kender ikke årsagen til den manglende deltagelse, men jeg tvivler på, at det er Dansk Folkepartis eller Nye Borgerliges skyld, som David Trads kunne finde på, at sige.
  Måske er det bare ikke muligt, at blande olie og vand?

 • Anmeld

  Kurt Petersen · Selvstændig/Pensionist

  Hvordan kan man kende en muslim?

  Kære John Jensen,

  Det er interessant at du så bombastisk melder ud at muslimer ikke deltager i vores fælles fritidsaktiviteter. Hvordan kan du se forskel på en muslim og en ikke muslim? Der findes mange tusinde velintegrerede muslimer i Danmark. Selv har jeg haft fornøjelsen at arbejde sammen med rigtigt mange af dem. De passer måske bare ikke på dit (formentlig forudindtagede) billede af hvordan en muslim skal se ud.

  Selvfølgelig er der nogen der ikke deltager, men der er der også blandt den øvrige befolkning så lad os nu stoppe med stigmatiseringen af en enkelt befolkningsgruppe. Det fremmer ihvertfald ikke integrationen.

  Og så vil jeg iøvrigt give Thor Arentoft ret i at vi bør bruge pengene på integration istedet for at bruge dem på at holde dem ude. • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Flinke og rare.

  Javist, der findes flinke og rare Muhammedanere i dette land, men hvor længe?. Jeg har haft mulighed for at læse flere pamfletter, som bl.a. Muslimsk Trossamfund har udgivet hvori der direkte står at vi, "vantro" ikke skal vide os for sikre, for den dag Vi (Muhammedanerne) bliver i overtal skal vi nok sætte dagsordenen. DVS. gøre os ( danskere) til dhimi/kuffer, underklasse.
  Der vil kunne ske to ting, det ene er at man vil dræbe os, som ikke vil følge Sharia. (Islams lov) Eller gøre os til "slaver" af samme. I.flg. Koranen er det tilladt Muhammedanere at" forstille" sig (lyve ved at tale Taqia/ Taraf) overfor os, såfremt det kan være med til at fremme deres egen sag.
  Det er det, som kan blive vores fremtid, såfremt der ikke gribes ind i tide. (udvisninger). Men jeg tvivler på at der er politisk vilje til at gøre noget ved det. Desværre.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  En upolitisk, humanistisk kommentar.

  "At trække nazikortet", Allan Gorm Larsen? Nej. . Heller ikke Ku-Klux-Klan-kortet.
  Jeg bruger de oplevelser, de erfaringer og den viden, jeg som menneske har fået til at danne mig en mening om, hvordan mennesker bør forholde sig i øjenhøjde til hinanden. Hvad jeg så i koncentrationslejren, og hvad min familie fortalte mig under min opvækst i efterkrigsårenes 50'ere og 60'ere, har gjort mig meget vagtsom overfor begyndende signaler om, at det kan ske igen, hvis vi ikke tænker os rigtigt, rigtigt godt om.
  Det er dybt, dybt bekymrende, hvis ledende, toneangivende politiske ledere, der jfr Grundloven skal varetage en valgt position eller et ministeransvar med omtanke, indlevelse og forstand, bruger energi, position og magt på med fornøjelige, selvpromoverende kage- og tælleapparatsindslag at vise, hvor mange truede mennesker, man har sørget for at afvise.
  I min optik kan det være signaler til, at noget sættes i gang, som aldrig, aldrig må ske igen.
  Som vælgere må vi tænke os rigtigt godt om...i første omgang til kommunevalget.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Nazikort.

  Det jeg mener med "trække nazikort er, at hver gang vi, på højrefløjen åbner munden bliver vi skudt i skoene at være nazister, men det er ingen lunde tilfældet. Det samme gælder Ku Klux Klan. Selvfølge findes der "landsby tosser" men det er langt fra alle der tænker sådan.
  Der fandtes to slags hæslige koncentrations lejr systemer, nemlig nazistrenes KZ lejre og Sovjetunionens (Stalins) Gulag lejre. Ingen af dem ønsker vi tilbage.