Djøf advarer: Lønforskel mellem det private og det offentlige kan blive farligt

DEBAT: Bliver lønforskellen mellem det offentlige og det private for stor, gambler man med de offentligt ansattes engagement, skriver Henrik Funder, formand for Djøf Privat.

Af Henrik Funder
Formand for Djøf Privat

Hvorfor blander en formand for privatansatte djøf'ere sig nu i debatten om de offentlige overenskomster, tænker du måske.

Svaret er enkelt: En god og velfungerende offentlig sektor er afgørende for, at vi i de private virksomheder kan skabe en konkurrencedygtig vækst.

Fremtidens arbejdskraft
Det handler selvfølgelig helt basalt om uddannelse, sundhed, børne- og ældreomsorg og alle de opgaver, hvor den offentlige sektor bidrager til den danske velstand.

Men også om god og effektiv myndighedsbetjening eller uddannelsen af fremtidens arbejdskraft, så de danske virksomheder kan koncentrere sig om at levere varen.

Derfor er det også med private briller vigtigt, at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område lander på et fornuftigt niveau, så den offentlige sektor fortsat er attraktiv og kan rekruttere og fastholde dygtige folk. For ingen har vel rigtig gavn af en offentlig sektor, hvor kvaliteten falder?

Lønnen er ikke uvæsentlig
Før jul var der en intens debat om, hvorvidt de offentlige lønninger stikker af fra de privates løn. Jeg har ikke hørt nogen argumentere for, at den offentlige sektor skal være lønførende. Og det er der vist heller ikke nogen fare for.

År for år er lønforskellen cirka 16 procent i de privatansattes favør, når man ser på lønudviklingen for offentligt og privat ansatte djøf'ere. At vi overhovedet har dygtige folk i den offentlige sektor handler om, at de er loyale, passionerede og dedikerede. Men som alle vi andre vil de også gerne anerkendes for indsatsen.

Og hvis det ikke sker, og man på den anden side af gaden kan forvente solide lønstigninger på op mod flere tusinde kroner om måneden ved at skifte til den private sektor, ja, så gambler de offentlige arbejdsgivere med engagementet.

Jeg håber, at de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere lander en fornuftig fornyelse af overenskomsterne, hvor begge parter kan se sig selv. For ingen er tjent med en opslidende konflikt – og da slet ikke de danske virksomheder.

Forrige artikel Debat: Hornuglebebrillede djøf’ere redder ikke provinsen Debat: Hornuglebebrillede djøf’ere redder ikke provinsen Næste artikel Kommunaldirektør: I Skanderborg får byrådet mere indflydelse på egen politik Kommunaldirektør: I Skanderborg får byrådet mere indflydelse på egen politik
 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Sammenligningen halter

  - og så er der jo også lige det der med at jobsikkerheden i de offentlige embeder jo har en vis værdi, og så lige det der med den betalte frokostpause som svarer til 7-8 % i lønningsposen.

  Så hvis lønnen i den private sektor virkelig er 16% højere end i de offentlige embeder er det vel egentligt meget passende.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Det værste er de forkerte kvalifikationer

  Det er ikke et spørgsmål om lønninger men om at det offentlige har fået ansat et alt for stort antal personer som ikke har relevante kvalifikationer. Debatten om de dyre kommunaldirektører med alt for høje lønninger og ekstra bonus både for at gå og derefter for at blive viser hvor ansættelsen af højt uddannet men forkert uddannet arbejdskraft præger det offentlige som en svøbe i dag.

  Vi skal jo også huske på at både politiet og postvæsenet har udbetalt bonusser for forkert udført arbejde og økonomisk underskud. Gud ved hvordan de egentlig i deres egen optik definerer relevansen af de økonomiske kriterier. Man skal vist have en stærk egeninteresse for at kunne se den slags.

  Borgmestrene har snobbet fordi de selv gnaver alt for mange ben og derfor har svært ved at sætte grænser for andre. Så bliver den offentlige debat til noget vrøvl om kvalifikationer som man påstår ikke kan gennemskues. Når det alligevel gennemskues har man ingen kommentarer eller lukker af med kommentaren at der er tale om personsager.

  Ja hvad ellers - det er personsager vi diskuterer fordi det er personerne som er for dårlige.

  De offentlige DJØFere skal ikke have mere i løn - de skal fyres.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Ansatte med forkerte kvalifikationer.

  - og så er der også problemet med, at mange offentlige institutioner har fyret de dygtige HK-ere der kunne administrere og få tingene fra hånden, og i stedet har man, af bare snobberi, ansat en hær af akademikere og DJØF-ere uden kvalifikationer til andet end at skrive rapporter til hinanden.

  Lige Løn for Lige Arbejde må gælde her, og når akademikere, uanset kvalifikationer, ansættes i stillinger der rettelig burde bestrides af dygtige HK-ere, skal disse akademikere naturligvis IKKE have akademikerløn.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Forkerte kvalifikationer??

  Jamen altså, Claus Sønderkøge og Bertel Johansen: Forstår ikke, hvor I vil hen.
  I den offentlige sektor, i nærsamfundene ...i børnehaverne, skolerne, på plejehjemmene i bofællesskaberne på hospitalerne og i forvaltningerne er der ansat personer med meget forskellige kvalifikationer. Heldigvis.
  ....
  Henrik Funder: Tak for et rigtigt godt og seriøst indspark. Du har jo fuldstændigt ret:
  **Hvis der er en bedre stilling...hvor både arbejdsforholdene og lønnen er bedre...Tja. Så skifter man selvfølgeligt job.**
  Og dem, der smutter, er dem med de bedste kvalifikationer.
  Hvis vi skal få vores samfund...og lokalsamfund til at fungere med god sammenhængskraft, så skal man selvfølgelig sørge for, at medarbejderne har nogle gode arbejdsforhold, så de "bliver på pinden"...og så kontinuitet, erfaring og faglig viden bibeholdes.
  Folkeskolereformen havde den ulykkelige konsekvens,.. som ikke er overvundet endnu,.. at mange dygtige medarbejdere søgte andre muligheder. Det samme har været konsekvensen i blandt andet sundhedssektoren.
  Man kan ikke sætte en for lille motor i en for stor bil og hælde for lavt oktantal på motoren ....og samtidigt forvente, at bilen kører hurtigere og mere driftsikkert. Motorens funktionsevne, størrelse og oktantallet skal være i overensstemmelse. Ellers brænder den sammen.


 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Forkerte kvalifikationer

  Til I.R.Bertelsen: Jo, desværre er der mange tilfælde af ansatte med forkerte kvalifikationer i den offentlige sektor - hvor det jo åbenbart ikke betyder så meget, da pengene jo ikke skal tjenes, men kommer automatisk uanset nytte.

  Vi kan da stadig huske dengang sygeplejerskerne gik på rov efter sundhedshjælpernes arbejdsopgaver, blot for at Dansk Sygeplejeråd kunne få flere medlemmer.

  Og på de højere læreranstalter er HK-erne erstattet af humanistiske akademikere, der til forskel for HK-erne, ikke kender nok til opgaverne, så der skal flere til det samme arbejde - og til højere løn jf. AC-overenskomst.

  Og hele hæren af såkaldte rådgivere og konsulenter i kommunerne er jo inderligt overflødige, da de mest bare tæller og laver statistikker, og tolker dette til gode råd - som sjældent bruges og oftest er ligegyldige.

  Og i skovene er snart alle skovarbejderne fyret, så der blev penge til en hær af "miljøakademikere" bag skrivebordene, hvor de så udtænker smarte nye ord for de upassede vildnis uden værdi, skovene så udvikler sig til.

  Og i alle boligselskabernes ghettoer er der ansat en hær af kommunale "bydelsløftsmedarbejdre" og hvad ved jeg, uden at det noget sted har sat sig eet eneste spor, og samtidig er de praktiske folk til pasning af veje og stier og grafittifjernelse sparet væk til fordel for disse overflødige skrivebordsfunktioner.

  - fortsæt selv listen.......................