Djøf advarer: Lønforskel mellem det private og det offentlige kan blive farligt

DEBAT: Bliver lønforskellen mellem det offentlige og det private for stor, gambler man med de offentligt ansattes engagement, skriver Henrik Funder, formand for Djøf Privat.

Af Henrik Funder
Formand for Djøf Privat

Hvorfor blander en formand for privatansatte djøf'ere sig nu i debatten om de offentlige overenskomster, tænker du måske.

Svaret er enkelt: En god og velfungerende offentlig sektor er afgørende for, at vi i de private virksomheder kan skabe en konkurrencedygtig vækst.

Fremtidens arbejdskraft
Det handler selvfølgelig helt basalt om uddannelse, sundhed, børne- og ældreomsorg og alle de opgaver, hvor den offentlige sektor bidrager til den danske velstand.

Men også om god og effektiv myndighedsbetjening eller uddannelsen af fremtidens arbejdskraft, så de danske virksomheder kan koncentrere sig om at levere varen.

Derfor er det også med private briller vigtigt, at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område lander på et fornuftigt niveau, så den offentlige sektor fortsat er attraktiv og kan rekruttere og fastholde dygtige folk. For ingen har vel rigtig gavn af en offentlig sektor, hvor kvaliteten falder?

Lønnen er ikke uvæsentlig
Før jul var der en intens debat om, hvorvidt de offentlige lønninger stikker af fra de privates løn. Jeg har ikke hørt nogen argumentere for, at den offentlige sektor skal være lønførende. Og det er der vist heller ikke nogen fare for.

År for år er lønforskellen cirka 16 procent i de privatansattes favør, når man ser på lønudviklingen for offentligt og privat ansatte djøf'ere. At vi overhovedet har dygtige folk i den offentlige sektor handler om, at de er loyale, passionerede og dedikerede. Men som alle vi andre vil de også gerne anerkendes for indsatsen.

Og hvis det ikke sker, og man på den anden side af gaden kan forvente solide lønstigninger på op mod flere tusinde kroner om måneden ved at skifte til den private sektor, ja, så gambler de offentlige arbejdsgivere med engagementet.

Jeg håber, at de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere lander en fornuftig fornyelse af overenskomsterne, hvor begge parter kan se sig selv. For ingen er tjent med en opslidende konflikt – og da slet ikke de danske virksomheder.

Forrige artikel Debat: Hornuglebebrillede djøf’ere redder ikke provinsen Debat: Hornuglebebrillede djøf’ere redder ikke provinsen Næste artikel Kommunaldirektør: I Skanderborg får byrådet mere indflydelse på egen politik Kommunaldirektør: I Skanderborg får byrådet mere indflydelse på egen politik