Fagchef om udflytning: Mellemledere afgør, om ansatte flytter med

DEBAT: Mellemlederne får ofte stemplet som det svageste led ved en flytteproces. Men de er faktisk et af de absolut vigtigste led i at sikre en succesfuld flytning, mener Carsten Agerlin, fagchef hos rådgivningsfirmaet AS3 Transition.

Af Carsten Agerlin
Fagchef, AS3 Transition

En lang række statslige arbejdspladser er i disse år i gang med at blive udflyttet fra København til forskellige steder i provinsen. Men langtfra alle medarbejdere følger med. Erfaringer viser, at det kun er mellem en fjerdedel og en femtedel af alle medarbejdere, der flytter med.

Det kan derfor være en god idé at se på, hvilke grupper i organisationen der virker som ambassadører for udflytningen – og som topledelsen dermed bør rette sit fokus mod.

Jeg tænker her først og fremmest på gruppen af mellemlederne. De har ikke været inddraget i selve beslutningsprocessen, men alle forventer, at de bakker op om den både i ord og handling – samtidig med at de ofte selv kan være usikre på, hvad konsekvenserne af udflytningen er for dem selv. Deres tid til at forholde sig til den forestående forandring har været kort.

Mellemlederen skal forstå flytning
Enhver mellemleder skal kunne forstå meningen med udflytningen. Den forståelse kan de fleste hurtigt opnå, uden at det nødvendigvis betyder, at de er enige i den. Men det er sjældent forståelsen af forandringen – i dette tilfælde udflytningen – der er problemet.

Det er det, forandringen gør ved den enkelte, der er problemet. Så næste store opgave er, at mellemlederen som alle andre medarbejdere pludselig skal forholde sig til, hvad udflytningen betyder for dem og deres familie.

Det vil i en periode betyde, at det kan være svært for den enkelte mellemleder at være fokuseret i forhold til sit arbejde.

Undersøgelse: Den nærmeste leder afgør, om ansatte flytter med
Det er værd at huske på, at mellemlederne i samme periode også skal sikre driften og forsøge at holde fokus hos en gruppe medarbejdere, der selv er i gang med at afklare deres jobmæssige fremtid.

Lederne skal eksempelvis kunne svare på spørgsmål, de måske selv er i tvivl om, og dermed kan de let komme i en loyalitetskonflikt, når de skal svare.

Vi ved fra flere undersøgelser, at den vigtigste årsag til, at en medarbejder er i stand til at træffe en beslutning om at flytte med, er de informationer, som han eller hun får gennem uformelle, individuelle samtaler med nærmeste leder.

Derfor vil medarbejderen i denne periode helt naturligt efterspørge lederens nærvær.

Selvfølgelig skal den overordnede mening med udflytningen være forstået, men det er altså i den nære kontakt med nærmeste leder, at den enkelte medarbejder danner grundlag for den egentlige beslutning om at flytte med.

Mellemlederen skal også redde den synkende skude
De andre opgaver, der ligger på en mellemleders skuldre i forbindelse med en udflytning, er ligeledes ganske betydelige. De forventes at støtte forandringen og tage ejerskab over den i perioden – ofte uden endnu at kende deres rolle i den.

Mellemlederne forventes at deltage i en række møder omkring den fysiske flytning og indretning i de nye rammer.

Samtidig skal de støtte fagligt tunge medarbejdere i deres afklaring – og det er dem, der forholder sig til, hvordan kompetencehullet lukkes, hvis en eller flere nøglemedarbejdere ikke flytter med.

Det er også mellemlederne, der medvirker i rekrutteringen af de nye medarbejdere, der skal tiltrækkes på den nye lokalitet. Et arbejde, der igen trækker på mellemledernes motivation og overbevisende omtale af den nye fremtid.

Og når et nyt hold skal spilles sammen, er det igen mellemlederne, der står i spidsen for at sikre, at der hurtigt oparbejdes en faglig kompetence på holdet, så den fremtidige leverance sikres.

Læg dertil, at mellemlederen ofte selv har en stor andel i leverancen og derfor skal holde fokus på, at hans eller hendes egne opgaver varetages som vanligt i udflytningsperioden.

God støtte til mellemledere er sjælden
Med andre ord stilles der ganske betydelige krav til mellemledernes lederkompetencer og evne til at kunne gennemføre så grundlæggende afklaringer som at skifte til et andet geografisk område.

Det er dog min erfaring, at mellemledere ofte er valgt på deres faglige kompetencer – ikke på deres ledelsesmæssige kompetencer.

De ledelsesmæssige kompetencer, som mellemlederne har, er muligvis tilstrækkelige til at håndtere personaleledelse i dagligdagen, men udflytninger er netop ikke en del af det daglige repertoire.

Det er i bedste fald noget af en tillidserklæring til mellemlederne, der ligger bag en beslutning om udflytningen og gennemførelsen af selve udflytningsprocessen. I værste fald er det en særdeles kritisk faktor i at få den offentlige service til borgerne til at fungere optimalt i det nye setup.

Ret skal være ret. Jeg kender ikke til, hvordan mellemlederne og deres ledere er eller bliver klædt på til opgaven, og til hvordan de bliver støttet undervejs. Det er ikke min tanke at gøre beslutningstagerne i processen uret.

Men det er sjældent, vi ser omkostningerne til træning og støtte af mellemlederne som en tydelig post i budgettet. Vi ser oftere, at konsekvenserne viser sig på bundlinjen.

Så pas særligt på det svageste led.

Forrige artikel Forfatter om udflytning: Selv topembedsmænd ved ikke, hvad meningen er Forfatter om udflytning: Selv topembedsmænd ved ikke, hvad meningen er Næste artikel Lederne: Der er brug for mere ledelseskraft i den offentlige sektor Lederne: Der er brug for mere ledelseskraft i den offentlige sektor