Forsker: Offentlighedslovens undtagelser tillader politisk spin

DEBAT: Ved Folketingets åbning lovede statsministeren større åbenhed og ærlighed. Men lovgivningen tillader fortsat spin på information i ministerierne, skriver forsker Oluf Jørgensen.

Af Oluf Jørgensen
Forskningschef emeritus i mediejura, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

I statsministerens tale ved Folketingets åbning var tillidskrise et vigtigt emne. Mette Frederiksen (S) talte blandt andet om politikeres manglende troværdighed:

"Jeg ser den manglende troværdighed som et opråb. Jeg tror, den kan hænge sammen med, at vi nogle gange – hvordan skal jeg sige det – puster vores resultater lidt op. Ikke altid er helt ærlige. Lader som om noget, der er svært, er let. Og omvendt. Det vil jeg prøve at holde mig fra."

Det lød godt. Spørgsmålet er, om statsministeren og hendes ministerkolleger kan holde sig fra at pynte på forslag og resultater, når hverdagen på Slotsholmen melder sig.

Lovens brede undtagelser tillader spin
Information fra ministerier er ofte præget af spin, som offentlighedslovens brede undtagelser giver gode muligheder for.

Forliget om offentlighedsloven var opsagt før folketingsvalget, men offentlighed og demokrati blev ikke et emne i valgkampen. Resultatet blev et lille flertal for de to magtpartier Socialdemokratiet og Venstre, der ikke ser noget behov for ændringer.

Det er derfor ikke overraskende, at regeringens lovprogram ikke varsler forslag om ændringer i offentlighedsregler, der kunne sikre mere reel information og mindre spin.

Offentlighedslovens undtagelser skal ændres for at fjerne en væsentlig del af grundlaget for Slotsholmens spin. Det dur ikke, at alle dokumenter, der indgår i forberedelsen af ny lovgivning, kan hemmeligholdes, indtil der er indgået en bindende politisk aftale.

Det dur heller ikke, at færdige faglige vurderinger, der indgår som grundlag for politiske beslutninger i ministerier, regeringen og forligskredse, kan hemmeligholdes, både før og efter beslutning er truffet.

Ansattes skal ikke frygte for ytringsfrihed
Med offentlighedslovens brede undtagelser er whistleblowing desto vigtigere som en mulighed for at få reel information, når forslag og resultater bliver pustet op af politikere og spindoktorer.

Støttepartierne – Radikale Venstre, SF og Enhedslisten – kunne ikke få ændringer af offentlighedsloven ind i det "forståelsespapir", der banede vejen for den nye regering.

Det er derimod nævnt, at regeringen vil fremme offentligt ansattes ytringsfrihed, så den kan bruges uden frygt for direkte eller indirekte reaktioner fra ledelser.

Under den gamle regering ville Justitsministeriet begrænse offentligt ansattes ytringsfrihed ved at ændre i ministeriets vejledning. Forslaget, der var i høring sidste vinter, mødte stor modstand fra faglige organisationer. Det er vigtigt at holde øje med, om Justitsministeriet stopper disse bestræbelser.

Whistleblower-direktiv på vej
EU har i nogle år været på vej med et direktiv om beskyttelse af whistleblowere. I april i år godkendte Europa-Parlamentet Kommissionens forslag efter nogle forbedringer.  

Det ligger nu hos Ministerrådet, hvor det bliver drøftet på en serie møder mellem repræsentanter fra regeringer, formentlig embedsmænd fra Justitsministeriet. Mødeaktiviteten, der foregår bag lukkede døre, kan tyde på, at vigtige elementer i forslaget møder modstand.

Under den tidligere regering tilkendegav Justitsministeriet, at direktivforslaget var for vidtgående, og at ministeriet ville søge at undgå krav om lovmæssig sikring af whistleblowere.

Det er vigtigt at få frem i lyset, om Justitsministeriet under den nye regering har ændret signaler om EU-direktivet.

Forrige artikel Morten Schiellerup Bager: Det offentlige har brug for ledere, der kan lede nedad Morten Schiellerup Bager: Det offentlige har brug for ledere, der kan lede nedad Næste artikel Styrelsesdirektør til forsker: Jeg har ikke et problem med at være kvinde Styrelsesdirektør til forsker: Jeg har ikke et problem med at være kvinde