Justitsministeriet indfører whistleblowerordning 

YTRINGER: Som reaktion på Tibetsagen etablerer Justitsministeriet nu en whistleblowerordning for en stor del af organisationen. Ordningen bliver ganske unik, viser rundspørge til ministerierne.

Fra starten af 2019 får en stor del af de ansatte under Justitsministeriet mulighed for at henvende sig anonymt via en whistleblowerordning.

Det sker som konsekvens af Tibetsagen, hvor indsatsledere, gruppeførere og menige politifolk fik udstedt ulovlige ordrer om at fratage demonstranter flag under den kinesiske præsidents besøg.

“Særligt set i lyset af de nye oplysninger, der er kommet frem om politiets indsats i forbindelse med flere officielle kinesiske besøg siden 1995, er det besluttet, at der skal etableres en whistleblowerordning på Justitsministeriets område,” står der i en redegørelse om Rigspolitiets opfølgning på Tibetsagen.

Login