Udlændingestyrelsen får skarp kritik for at tilbageholde central mail

TVANGSADSKILLELSE: En hemmeligholdt mail i sagen om Inger Støjbergs ulovlige instruks om at tvangsadskille mindreårige asylpar, får ombudsmanden til at udtale ny kritik i sagen. Udlændingestyrelsen skulle have udleveret e-mailen fra start.

Det var en "klar fejlvurdering", at Udlændingestyrelsen ikke sendte en hidtil hemmeligholdt mail til Folketingets Ombudsmand i den omdiskuterede sag om de såkaldte barnebrude.

Sådan lyder kritikken fra Folketingets Ombudsmand, der har genvurderet sagen om Inger Støjbergs ulovlige instruks i sagen fra februar 2017 om, at ingen asylpar under 18 år må opholde sig på samme asylcenter.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har tidligere kritiseret Støjbergs instruks til Udlændingestyrelsen om at tvangsadskille asylparrene og betegnet den som ulovlig og i strid med Den Europæiske Menneskeretskonvention.

Og nu får en hidtil hemmeligholdt mail, der for nylig blev bragt i Information, ombudsmanden til at gentage sin kritik.

Mailudvekslingen mellem den tidligere direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet, og en pressemedarbejder viser, at der, modsat hvad Inger Støjberg tidligere har givet udtryk for, var en klar forståelse hos Udlændingestyrelsen for, at alle mindreårige asylpar skulle adskilles, og ikke at der kunne gøres undtagelser i sagerne.

"Ombudsmanden finder det "bekymrende", at Udlændingestyrelsen ikke i forbindelse med sin oprindelige fremsøgning af akter til brug for ombudsmandens undersøgelse identificerede e-mailen, men at den i stedet tilfældigt blev fundet i forbindelse med en medarbejders oprydning på sin computer i juni 2017," lyder kritikken fra Ombudsmanden.

Mail kaster nyt lys over sagen
Mailudvekslingen i den hidtil hemmeligholdte mail viser en korrespondance mellem den tidligere direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet, en pressemedarbejder og tre embedsmænd.

Af mailudvekslingen, som Information er kommet i besiddelse af, fremgår det, at den tidligere direktør i Udlændingestyrelsen gør det klart, at der ikke hersker tvivl om Inger Støjbergs indstilling til sagen: at alle mindreårige asylpar skal adskilles.

Emnefeltet lyder "Re: Støjberg: INGEN barnebrude må bo med ægtefælle", og i mailen skriver styrelsesdirektøren yderligere: "Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen – uanset Børnekonventionen, når parret har et fælles barn".

Og det står i kontrast til Inger Støjbergs tidligere forklaring om, at direktøren for Udlændingestyrelsen umiddelbart inden mailens afsendelse skulle være blevet orienteret om, at der kunne være sager, hvor der skulle gøres undtagelser i afgørelserne af, hvorvidt et asylpar kunne adskilles.

Mailudvekslingen er blevet forelagt for to professorer i forvaltningsret, der begge giver udtryk for, at den hemmeligholdte mail svækker Inger Støjbergs tidligere forklaringer.

"Man kan ikke læse mailen på anden vis, end at Henrik Grunnet har forstået mødet sådan, at ministeren ønskede en kategorisk og undtagelsesfri adskillelse af asylparrene, og at han bestemt ikke har oplevet at blive oplyst om det modsatte," lyder det fra professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, Michael Gøtze, til Information.

"Bekymrende" og "klar fejlvurdering"
Ombudsmanden skriver i sin nye redegørelse for den hemmeligholdte mails betydning for sagen, at mailkorrespondancen ikke giver ham anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Han henviser til kritikken fra redegørelsen i 2017 om, at ministerens instruks var ulovlig og "medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i de konkrete sager om adskilt indkvartering".

Dog er der løftede pegefingre til både Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet i Ombudsmandens nye redegørelse for sagen. Her lyder det blandt andet, at det er "bekymrende" og en "klar fejlvurdering", at den hemmeligholdte mail ikke blev fundet frem og var en del af de sagsakter, som Udlændingestyrelsen sendte til ombudsmanden forud for undersøgelsen af sagen i 2017.

Samtidig betegner ombudsmanden det ligeledes som en klar fejlvurdering, at Udlændinge- og Integrationsministeriet er enig med Udlændingestyrelsens holdning om, at den pågældende mail ikke blev anset for at være en del af det samlede antal dokumenter, der blev udleveret i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse af sagen.

Det bør give "anledning til overvejelser" hos begge myndigheder om, hvordan lignende tilfælde kan undgås i fremtiden, skriver ombudsmanden.

Forrige artikel Embedsmænd eller konsulenter? Eksperter er uenige Embedsmænd eller konsulenter? Eksperter er uenige Næste artikel LA bakker SF op: Brug for et paradigmeskifte i Naturstyrelsen LA bakker SF op: Brug for et paradigmeskifte i Naturstyrelsen