PET-chef stopper før hård kritik

PORTRÆT: Det er en dreven karriere-jurist, der onsdag forlod posten som chef for PET. Efterretningstjenesten havde begået utvetydige fejl, slog justitsministeren fast på baggrund af politiets redegørelse for indsatsen ved terrorangrebene i februar.

Efter kun halvandet år som ansvarlig for PET meddelte Justitsministeriet onsdag eftermiddag, at Jens Madsen udskifter sit chef-kontor i Søborg med en stilling inden for Politiområdet i Rigspolitiet på Polititorvet i Indre By.

Ministeriets udmelding kom få timer, inden justitsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde præsenterede Rigspolitiets redegørelse for forløbet under og op til terrorangrebet i København i februar.

Jens Madsens afgang blev ikke af ministeren koblet konkret til terror-redegørelsen. Men uden at sige det direkte, bekræftede Mette Frederiksen på sit pressemøde, at et af de afgørende kritikpunkter på baggrund af evalueringen var rettet mod højeste niveau i PET.

Ifølge ministeren var regeringens sikkerhedsudvalg blevet misinformeret om, at bevogtningen af synagogen i Krystalgade var på plads, lang tid inden det rent faktisk var tilfældet.

Bevogtningen af synagogen var først på plads fire timer efter, de første skud blev affyret mod Krudttønden på Østerbro. Det på trods af, at PET havde netop synagogen på sin liste over sårbare mål, der krævede højeste sikkerhedsforanstaltning.

Det er en fejl, der ifølge justitsministeren hverken kan ”forklares eller forsvares”.

Direkte adspurgt om Jens Madsens afgang fra posten som PET-chef hang sammen med redegørelsens pointer, pegede justitsministeren netop på forholdene omkring synagogen.

”Som jeg synes, jeg har sagt meget tydeligt i dag, så er der kritikpunkter i den hen evaluering. Og så har jeg ikke mere at tilføje til det spørgsmål.”

Kendte gerningsmanden
Under hele forløbet, der fulgte i kølvandet på terrorangrebene, er der blevet rejst flere kritiske spørgsmål til PET's håndtering.

Ikke mindst fordi Jens Madsen kort tid efter erkendte, at gerningsmanden Omar Abdel Hamid El-Hussein ”var på PET's radar,” inden han skød løs på gæsterne til tegneren Lars Vilks arrangement og efterfølgende dræbte vagten Dan Uzan uden for synagogen på Krystalgade.

I en efterfølgende redegørelse fra Domstolsstyrelsen, Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten fremgik det, at PET havde fået en konkret underretning fra Kriminalforsorgen, der var bekymret for, at Omar Abdel Hamid El-Hussain var ved at blive radikaliseret.

Mette Frederiksen slog på pressemødet fast, at både politiet og PET samlet set havde handlet betryggende og professionelt, og at der var al mulig grund til at rose alle de involverede. Lige ud over den store undladelsessynd i forbindelse med synagogen.

Om det største problem her var det operative fejltrin eller fejlinformationen af regeringen, lod ministeren være usagt.

Skulle klinke skårene
Jens Madsen kom til PET efter syv år som øverste chef hos Statsadvokaten for Særligt Økonomisk og International Kriminalitet, populært kendt som bagmandspolitiet.

Selv om han kun er midt i 40'erne, havde han allerede en bemærkelsesværdig karriere bag sig, inden han kom til PET. Som blot 36-årig blev han leder for bagmandspolitiets komplekse organisation, der har ansvaret for nogle af de sværeste sager om økonomisk kriminalitet. 

Han overtog styringen i PET ved udgangen af 2013 efter Jakob Scharf, der officielt forlod posten efter samarbejdsproblemer mellem de politiansatte. Men som også var blevet godt og grundigt blandet ind i misinformationen af Folketinget i forbindelse med den såkaldte Christiania-sag.

Udover det overordnede ansvar for at forhindre fremtidige terrorangreb mod Danmark, var en af Madsens hovedopgaver at genoprette tilliden og samarbejdet mellem de ansatte og ledelsen. Og noget kunne tyde på, at han prioriterede opgaven og på relativt kort tid formåede at klinke skårene internt i organisationen.

I hvert fald kunne Ekstra Bladet i efteråret 2014 berette om en trivselsundersøgelse gennemført fire måneder efter Jens Madsens tiltræden, som viste en markant forbedring i medarbejdernes tillid til ledelsen.

Tilbage til start
Som barnebarn af Justitsministeriets departementschef fra 1968 til 1986, Niels Madsen, har Jens Madsen haft gode forudsætninger for at forstå det system, der også er blevet hans karrierevej.

Og karrieren betyder noget for ham, selv om han i forskellige sammenhænge har præsenteret sig selv som en idealist, der er drevet af ambitionen om at beskytte samfundet. I et interview kort tid efter sin tiltrædelse som PET-chef lod han forstå, at han så det som et væsentligt ”step opad.”

Hos bagmandspolitiet har han blandt andet bokset med en række tunge økonomiske sager med retsopgøret oven på finanskrisen. Men som chef for PET var der tale om en personalegruppe, der er seks-syv gange større og et væsentligt højere budget.

Hvis karrieredrømmen har været at træde i sin farfars fodspor, må Jens Madsen nu se sig selv slået adskillige skridt tilbage. Hvilke konkrete opgaver han skal løse ved Politiområde i Rigspolitiet, står hen i det uvisse.

Men det bliver noget med at ”understøtte opgavevaretagelsen i politikredsene med specialistkompetencer, at varetage juridiske, strategiske og policyorienterede opgaver på det politifaglige område og at foretage den nødvendige operative koordination af politiets indsats,” som det lyder i Rigspolitiets beskrivelse af Politiområdet.

Forrige artikel Her skal sagsbehandlingstiden nedbringes Næste artikel “Det værste, der kan ske, er, at jeg keder mig” “Det værste, der kan ske, er, at jeg keder mig”