Præstegaard: Lederkurser skal gøre op med silotænkning

LEDELSE: Finansministeriet står i spidsen for en omfattende satsning på ledelses- og talentudvikling i centraladministrationen. Embedsmænd skal tænke helhedsorienteret, men ikke nødvendigvis finansministerielt, siger departementschef Martin Præstegaard.

Centraladministrationen er i disse år i fuld gang med at professionalisere ledelses- og talentudviklingen for embedsmænd og chefer i ministeriernes departementer og styrelser.

Med Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, i spidsen iværksætter Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen således i disse år flere projekter, der har det fælles mål at styrke ledelseskompetencerne og helhedsorienteringen hos høj og lav på Slotsholmen.

Allerede i 2014 søsattes det såkaldte Spot-program, et elite-forløb for en lille skare af karriere-embedsmænd, der har potentiale til at avancere til Slotsholmens sluttede kreds af departementschefer og styrelsesdirektører inden for et til tre år.

Anden omgang af toplederuddannelsen er netop iværksat, og samtidig er et andet og langt mere omfattende tiltag undervejs. Under parolen Plus lancerer Finansministeriet i løbet af de kommende år et ledelsesudviklingsprogram, der skal hjælpe alle fra yngste fuldmægtige til departementschefer med at udvikle lederegenskaber og iklæde dem en helhedsorientering, der frigør dem fra de enkelte ministeriers silotænkning.

“Vi skal have alle de statslige ledere til at tænke på, at de ikke bare arbejder i et ministerium, i en søjle og en silo, men har et helhedsansvar,” siger Martin Præstegaard, Finansministeriets departementschef, til Altinget.

“Det er ikke sådan, at man bare skal lære at tænke som om, at man er ansat i Finansministeriet. Men alle har en forpligtelse til at tænke helhedsorienteret,” fortsætter departementschefen.

Flere har taget skridtet
Mens det brede Plus-program for tiden er i udbud, arrangeres Spot-programmet af centraladministrationen selv med hjælp fra konsulentfirmaerne Implement Consulting Group og Lead – enter next level.

En styregruppe med Martin Præstegaard i spidsen står for at udvælge ledelsestalenterne på baggrund af indstillinger fra de øvrige departementschefer, der har mulighed for at byde ind med op til to navne hver, og konsulenterne, der lader de indstillede kandidater gennemgå en række tests og interviews.

Ud af de 16 embedsmandstalenter, der i 2014 begyndte på det første Spot-hold, er en håndfuld i dag rykket op på en topstilling i Slotsholmens superliga.

Det gælder blandt andre Jakob Jensen, der er avanceret fra afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet til departementschef samme sted, og Justitsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, der var vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, da hun blev udvalgt til Spot. Sidstnævnte er imidlertid udtrådt af programmet undervejs.

Martin Præstegaard er dog ikke meget for at konkludere på baggrund af den statistik.

“Jeg tror ikke, at vi kan måle programmets succes på, om deltagerne bliver til noget. Det afgørende er, om vi sørger for at ruste dem bedre til at tage en stilling, end de ellers ville have været,” siger departementschefen.

Begyndervanskeligheder
Det første Spot-forløb var præget af visse vanskeligheder. PriceWaterHouseCoopers var blevet hyret til at stå for det, men efter utilfredshed med det faglige niveau afbrød staten samarbejdet med konsulenthuset undervejs og stod selv for den sidste del af sæsonen med hjælp fra Implement. Alligevel ser Martin Præstegaard i dag tilbage på Spot årgang 1 som en succes.

“Første hold var en blandet oplevelse, men jeg ser det alligevel som en succes, og det er også derfor, at vi nu kører videre. Trods vanskelighederne tror jeg også, at deltagerne vil sige, at det var en god oplevelse, hvor de fagligt og personligt fik noget med på vejen,” siger Martin Præstegaard.

Han kalder problemerne med det første hold for begyndervanskeligheder.

“Med nye leverandører og et nyt forløb håber jeg, at det kører, som det skal. Det er jeg nogenlunde tryg ved i maven. Vi kommer selvfølgelig til at møde skvulp på vejen og ting, der går mindre godt, og det må vi så tage hen ad vejen. Vi har prioriteret at komme i gang og derudaf i stedet for at sidde flere år og tænke på det rigtige koncept,” siger Martin Præstegaard.

Han mener, at der er flere fordele ved, at staten og Finansministeriet nu er mere direkte involveret i organisering af Spot-programmet end i det oprindelige setup.

“Vi kan trække på nogle ressourcer, som vi ellers ikke kunne. Når Ombudsmanden og Statsadvokaten kigger forbi, så gør de det, fordi det er os selv, der spørger,” vurderer Martin Præstegaard.

 

[Artiklen fortsætter efter videoen.]

Se Martin Præstegaard fortælle om Finansministeriet og Spot-programmet

 

Den direkte involvering i forløbet betyder også, at Justitsministeriet er involveret i undervisning, der har med retlige rammer at gøre, mens Finansministeriet står for spørgsmål omkring statslige styringskoncepter.

“Men det er ikke specifikt for at sprede en finansministeriel tanke,” siger Martin Præstegaard.

Alle bliver kørt igennem den samme maskine
Han ser Spot-programmet som et element i professionaliseringen af rekrutteringen af departementschefer og andre statslige topledere.

“Før havde man en fornemmelse af, at det nærmest var afgjort, før man slog stillingerne op. Sådan er det ikke mere,” siger Martin Præstegaard.

I dag slås alle topstillinger offentligt op, og med hjælp fra et rekrutteringsbureau gennemgås ansøgninger, og relevante kandidater interviewes og føres igennem en række relevante tests.

Herefter gennemgår Martin Præstegaard som Finansministeriets departementschef kandidatfeltet sammen med Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, og indstiller en række kandidater til ressortministeren, der afholder samtaler sammen med finansministeren. Undervejs kommer også regeringens ansættelsesudvalg ind over, men den endelige beslutning træffes normalt af den minister, der skal arbejde tæt sammen med den valgte kandidat.

“De nye processer, der har været der i nogle år, sikrer, at det er et mere åbent spil, hvor alle kan komme til. Alle kandidater bliver kørt igennem den samme maskine, og hvis Kettel og jeg har nogle forudfattede holdninger, så bliver vi i hvert fald udfordret på det,” siger Martin Præstegaard.

“Og med Spot-programmet sikrer vi, at vi hele tiden har en god rekrutteringspool.”

Spot sæson to startede i efteråret og fortsætter frem til november 2017. Holdet tæller ti mænd og otte kvinder fra et bredt spektrum af ministerier, styrelser og statslige myndigheder. Blandt de 18 er blandt andet en oberst, otte afdelingschefer og fire vicedirektører.

Plus-programmet er for tiden i udbud, og de første forløb ventes at starte op i løbet af i år.

 

Martin Præstegaard: I dag er det ikke afgjort på forhånd, hvem der bliver departementschef

Forrige artikel Robotter og jurister baner vejen for automatisk sagsbehandling Robotter og jurister baner vejen for automatisk sagsbehandling Næste artikel Børne- og Socialministeriet får ny departementschef Børne- og Socialministeriet får ny departementschef