Regeringen tillader ministerier at ansætte flere medarbejdere

REKRUTTERING: Sparekravet på konsulenter får nu regeringen til at give ministerier lov til at ansætte nye medarbejdere for mere end 300 millioner kroner. Venstre kalder regeringens konsulentbesparelser for "et trylletrick".

De færre konsulenter i staten skal til en vis grad erstattes af flere interne medarbejdere.

Derfor hæver regeringen nu det såkaldte lønsumsloft, der sætter et loft for, hvor stor en andel af ministeriernes driftsbevilling, der må anvendes til løn til medarbejderne.

Det betyder, at ministerierne potentielt kan bruge op mod 366 millioner kroner af deres midler til at ansætte nye kolleger.

Login