SKI til Medicoindustrien: Fælles indkøb går ikke ud over borgerne, tværtimod

REPLIK: Medicoindustrien skaber unødig utryghed ved at påstå, at det går ud over borgerne, når kommunerne går sammen om at udbyde varer. Fælles indkøb kan spare kommunerne for mange penge, som kan bruges på andre politiske prioriteter, skriver Christian Lunding og Rasmus Lund Kongsgaard.

Af Christian Lunding og Rasmus Lund Kongsgaard 
Hhv. udbudsdirektør og markedsdirektør, SKI

I dag betaler den ene kommune 779 kroner for en rollator, mens en anden kommune betaler 1.699 kroner for nøjagtig samme model fra selvsamme leverandør. En prisforskel på 118 procent!

Der er tale om den type rollator, der sælges flest af til de danske kommuner – samlet set 4.000 styk om året. Det samme billede tegner sig for mange andre hjælpemidler og sygeplejeartikler.

Der er altså mange penge at spare ved at undgå overpriser. Derfor har kommunerne bedt Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) om at hjælpe med at samle indkøbet af en række standardiserede varer, som kommunerne indkøber i stor stil år efter år.

Eksempelvis doseringsæsker, engangshandsker og gaze. Og snart også de mest anvendte genbrugshjælpemidler såsom rollatorer, badetaburetter og forhøjere til toiletsæder, der efter endt brug desinficeres og genbruges af andre borgere. 

Går ikke ud over borgerne
Udsigten til mere konkurrence skaber helt naturligt røre i medicobranchen.

Direktør for interesseorganisationen Medicoindustrien Peter Huntley påstår her på Altinget.dk, at det går ud over borgerne, når kommunerne går sammen om at udbyde varer, i stedet for at købe dem hver for sig. Men det er ikke rigtigt!

Fællesindkøb går ikke ud over borgerne – for det er de samme varer, der købes. At interesseorganisationen Medicoindustrien gentager deres urigtige påstand, hver gang chancen byder sig, gør den ikke rigtig.

Det eneste, et fælles udbud vil ændre, er de priser, leverandørerne kan opkræve.

Kvalitet sikres gennem dialog
Alle SKI’s indkøbsaftaler udvikles i dialog med markedet, og kravene til de konkrete varer formuleres i tæt samarbejde med repræsentanter for de ansatte, der skal anvende aftalerne. Dermed sikrer vi, at indkøbsaftalerne passer til personalets og borgernes hverdag.

I SKI’s udbud kvalitetstester fagpersoner fra kommunerne leverandørernes varer op mod hinanden. Sygeplejeartiklerne blev således kvalitetstestet af otte sårsygeplejersker over tre dage. Sårsygeplejerskerne skar blandt andet i griseben for at teste skalpeller, pincetter, nåle med videre.

Den kommende indkøbsaftale for genbrugshjælpemidler udvikles i samarbejde med kommunale udbuds- og indkøbskonsulenter, 28 ergoterapeuter og mange andre fageksperter.

Materialet er efterfølgende i høring i kommunernes individuelle ældre- og handicapråd, Dansk Handicap Forbund, Spastikerforeningen og Scleroseforeningen.

Hjælpemiddelbranchen er også inddraget, dels gennem vanlig teknisk høring, hvor producenter og leverandører kan give input til udbudsmaterialet, dels gennem løbende dialog.

Medicoindustrien skaber utryghed
Medicobranchen inddrages altså i udarbejdelsen af det offentliges fælles indkøbsaftaler. Men branchen har haft gavn af den hidtil svage konkurrence, der har givet gode muligheder for at tage overpriser på rollatorer og andet standardudstyr.

At kommunerne nu står skulder ved skulder og sammen konkurrenceudsætter deres indkøb, i borgernes interesse, vækker derfor modstand hos interesseorganisationen Medicoindustrien.

Det ligger jo i udbuddets natur, at det skaber konkurrence mellem virksomhederne, fører til mere innovation og giver bedre priser og løsninger til det offentlige.

Det er dog ikke rimeligt, at interesseorganisationen Medicoindustrien spreder løse påstande, der skaber bekymring hos ældre, syge borgere, kommunalt sundhedspersonale og politiske beslutningstagere.

Ordentlighed efterlyses
I stedet burde interesseorganisationen indstille sig på øget konkurrence i en stram offentlig økonomi og have fokus på ordentlighed.

I den offentlige sektor oplever vi, at leverandører spekulerer i at tilbyde ekstremt lave priser på udvalgte varer for at vinde en aftale. Så snart aftalen er i hus, ser vi ofte, at leverandøren søger at hæve prisen eller udskifte til andre produkter, som ikke lever op til de krav, det offentlige har stillet.

Det er i strid med udbudsloven og til kolossal gene for kommunerne. Det skaber samtidig stor frustration, når der efterfølgende skal bruges ressourcer på at få leverandøren til at stå ved sit tilbud.

Det kan ingen være tjent med. Hverken det offentlige eller leverandørens konkurrenter, der reelt set skulle have vundet aftalen i stedet.

Det er ikke ordentlig leverandøradfærd.

Forrige artikel Nævnenes Hus: Vi er fast forankret og i fuld drift – hvad nu? Nævnenes Hus: Vi er fast forankret og i fuld drift – hvad nu? Næste artikel IDA: Digital omstilling kræver ledere med teknisk indsigt IDA: Digital omstilling kræver ledere med teknisk indsigt