Søgaard: Tiden er moden til at se på offentlig ledelse

STYRING: Den nye formand for regeringens ledelseskommission, Allan Søgaard, oplever at timingen er god til at give offentlig ledelse et eftersyn. Han skal ved årets udgang levere praktiske anbefalinger til bedre ledelse.

Åh nej, ikke flere papirer og dokumenter om god ledelse. Der er brug for mere ledelsesrum, ikke flere kodekser.

Denne type røster hørtes landet over blandt de lokale ledere, da regeringen i efteråret 2016 offentliggjorde, at de ville nedsætte en ledelseskommission.

Men onsdag kom den så, ledelseskommissionen. Ti mænd og kvinder skal de kommende ti måneder kortlægge og analysere offentlig ledelse og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden.

Login