Søren Pind: Finansministeriet opfører sig magtfuldkomment over for fagministerier

INTERVIEW: Tidligere V-minister Søren Pind peger på tre bekymringer over det danske embedsværk. Herunder et Finansministerium, der ikke lytter til fagministerier. 

“Det er en uhyre ubehagelig og beklagelig arbejdsform, som er eskaleret igennem årene, og som jeg ikke længere kunne leve med, da det kom til stykket.”

Ordene er møntet på Finansministeriet og kommer fra tidligere V-minister Søren Pind i den nye bog “Frie ord”.

Arbejdsformen, som Søren Pind henviser til, er Finansministeriet, der i den tidligere politikers øjne er “mindre optaget af, om sandheden når regering og folketingsmedlemmer, og mere optaget af, at det ikke koster penge – så længe det ikke bringer finansministeren i fedtefadet”.

Login