Sundhedsdatastyrelsen opruster

ORGANISERING: Sundhedsdatastyrelsen er i færd med en større omstrukturering, som skal gøre styrelsen i stand til at håndtere den stigende efterspørgsel på sundhedsdata. 

Sundhedsdatastyrelsen optræder mere på jobportalerne med ledige stillinger end normalt i disse dage – herunder med en række lederstillinger. Det er udtryk for en større organisationsændring, som er planlagt til at træde i kraft hen over sommeren.

Omstruktureringen af afdelingerne bunder i en øget efterspørgsel på sundhedsdata. Styrelsen skal derfor fremover kunne formidle og distribuere data i et højere tempo end nu uden at gå på kompromis med kvaliteten. Samtidig er der stort fokus på, at Sundhedsdatastyrelsen favner både hospitalerne og det nære sundhedsvæsen lige fra almen praksis til kommunerne, fortæller direktør Lisbeth Nielsen.

"Vi vil placere os centralt på landkortet, når det gælder om at levere brændstof til styringen i sundhedsvæsenet i form af viden om sundheden og sundhedsvæsenet. Det betyder, at vi skal kunne skalere og levere nyt i et højere tempo," siger hun.

Login