Thorkild Fogde: Sådan vil vi få Kriminalforsorgen tilbage på sporet

OVERHALING: Kriminalforsorgen er lige nu i ubalance, siger direktør Thorkild Fogde. Men 50 udviklingsprojekter skal forbedre og modernisere organisationen og rette op på hård kritik fra Rigsrevisionen.

Mange straffe uden for fængslerne fuldbyrdes hverken rettidigt eller med den kontrol og konsekvens, som er forudsat i reglerne.

Og det støder retsfølelsen i samfundet, konkluderer Rigsrevisionen i en beretning fra marts måned om Kriminalforsorgen.

“Vores undersøgelse viser overordnet set, at Kriminalforsorgen ikke er hurtig nok, og at de ikke behandler de dømte ensartet,” opsummerer Tove Rasmussen, chefkonsulent i Rigsrevisionen.

Login