Debat

Tidligere departementschef: Undersøgelseskommissioner svækker tilliden til regeringsførelsen

Undersøgelseskommissionen i Støjbergsagen har ikke skabt mere klarhed. I stedet for flere af den slags undersøgelser bør der laves lovændringer, der klargør ansvarsforholdene mellem ministre, deres rådgivere og embedsmændene, skriver Jørgen Rosted.

Jeg håber, at Støjbergsagen og den efterfølgende minksag medvirker til, at der kommer lovændringer, der klargør ansvarsforholdene mellem ministre, rådgivere og embedsmænd, skriver Jørgen Rosted.
Jeg håber, at Støjbergsagen og den efterfølgende minksag medvirker til, at der kommer lovændringer, der klargør ansvarsforholdene mellem ministre, rådgivere og embedsmænd, skriver Jørgen Rosted. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Jørgen Rosted
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er sagt og skrevet meget om rigsretssagen mod Inger Støjberg, og der er ofte sammenlignet med rigsretssagen mod Erik Ninn Hansen.

Mange, om ikke de fleste, har givet udtryk for, at de to sager var ens, og det har ført til undren over, at Ninn Hansens dom gjorde det umuligt for Ninn Hansen at vende tilbage til politik, selvom han skulle have haft helbred til det, mens Inger Støjberg tilsyneladende kan komme igen og måske endda blive minister.

Men er de to sager nu også så ens, som der gives udtryk for. Det synes jeg ikke.

Resultatet af kommissionsundersøgelse af Ninn Hansens ulovlighed byggede på, at vidner fortalte, at Ninn Hansen, selvom embedsmænd gjorde opmærksom på, at hans krav om at nægte familiesammenføring var ulovligt, alligevel forlangte, at der blev nægtet familiesammenføring med den begrundelse, at han havde et folketingsflertal bag sig.

Da det kom frem, provokerede det Centrumdemokraterne så meget, at deres formand Mimi Jacobsen protesterede. Hun havde ikke på noget tidspunkt støttet Ninn Hansens opfattelse, og dermed blev der flertal for en kommisionsundersøgelse.

Ninn Hansen blev dømt til frihedsberøvelse, men afsonede ikke dommen på grund af dårligt helbred. 

Tamilsagens efterspil

At eneundersøger højesteretsdommer Hornslet også fandt at Statsminister Poul Schlüter havde handlet kritisabelt, overraskede de fleste.

Vidneforklaringerne i Støjbergsagen afdækkede ikke på samme måde som i Ninn Hansen-sagen, at ministeren havde fastholdt sit ønske, fordi der var flertal for det i folketinget.

Jørgen Rosted, fhv. departementschef, Erhvervsministeriet

Ingen vidner havde fortalt, at Schlüter var blevet orienteret om, at justitsministeren havde givet en ulovlig ordre, men Hornslet fandt, at statsministeren ikke havde insisteret nok på at få det at vide, hvilket højesteretsdommeren fandt yderst kritisabelt.

Schlüter valgte at gå af. Departementschefen i Justitsministeriet mistede sin stilling. Og der kom også ny departementschef i Statsministeriet, dog ikke med begrundelse i rigsretssagen.

Sagen fik et større efterspil. Der kom kritik af, at en enkelt formand for undersøgelseskommissionen kunne kom med en kritik om manglende opsøgende aktivitet, som kunne føre til statsministerens afgang.

Der kom også kritik af embedsmændene ikke havde gjort modstand nok imod den ulovlige tjenestebefaling.  

Justitsministeriet og justitsministeren må være kommet til samme opfattelse.

I hvert fald blev det indført, at undersøgelseskommissioner skulle have tre formænd, og der blev indført en regel om, at embedsmænd, der blev bedt om at udføre en ulovlig handling, havde pligt til at gå til departementschefen i Statsministeriet og orientere om sagen, hvorved departementschefen fik et ansvar for at orientere statsministeren.

Forskellen på Støjberg og Ninn Hansen

Vidneforklaringerne i Støjbergsagen afdækkede ikke på samme måde som i Ninn Hansen-sagen, at ministeren havde fastholdt sit ønske, fordi der var flertal for det i folketinget.

Hun sagde, hun aldrig havde givet en ulovlig ordre, og ingen hævdede, at de havde modtaget en sådan.

I spørgsmålet, om hvem der så havde ansvar for, at pressemeddelelsen endte som en ulovlig instruks, har Støjberg, hendes rådgiver og embedsmændene modstridende forklaringer på.

Læs også

Departementschefen forklarede, at han havde gjort det klart for ministeren, at hun kunne udsende sin pressemeddelelse med det indhold, hun insisterede på, men at der ville blive administreret efter loven.

Og der blev udarbejdet en notits med samme indhold, som ministeren påtegnede. De tre formænd for undersøgelseskommissionen lagde til grund, at departementschefens hukommelse var mangelfuld og derfor ikke kunne tillægges vægt, og at notitsen ingen praktisk betydning fik.

Rigsretsdommerne fulgte undersøgelsesdommernes fremstilling af sagen og dømte ministeren til frihedsberøvelse.

Ingen Støjberg tog dommen til efterretning, men udtalte igen, at hun ikke mente at have givet en ordre til embedsmændene om at gøre noget ulovligt, men ville kommunikere til omverdenen, at hun havde gjort, hvad der var muligt for at undgå barnebrude, og det var fortsat hendes politik.

Det er Folketingets ansvar

Mange opfatter ulovlighederne i de to sager som ens, mens andre opfatter dem forskelligt. Ninn Hansens skyld blev aldrig anfægtet, men mange tvivler på, at Inger Støjbergs handlinger var lige så kritisable og derfor burde føre til samme straf.

Undersøgelseskommissioner kan ikke komme med vurderinger af ministres ansvar; det er op til Folketinget.

Jørgen Rosted, fhv. departementschef, Erhvervsministeriet

Nogle har hævdet, at der med rigsretssagen mod Inger Støjberg er sket en udvidelse af de kritisable handlinger, der kan føre til en rigsretssag og frihedsberøvelse.

Undersøgelseskommissioner kan ikke komme med vurderinger af ministres ansvar; det er op til Folketinget, og i nogle tilfælde altså en rigsret.

Folketinget har imidlertid haft svært ved at forholde sig til det ansvar.

I stedet har Folketinget bedt uafhængige jurister om at udlægge teksten, i en tro på at tre uafhængige jurister kan nå en retfærdig afgørelse. Det forekommer besynderligt.

I den offentlige debat fremgår det ofte, at selv de største juridiske eksperter kan have forskellig opfattelse. Hvordan kan tre nok så uafhængige og dygtige jurister så i praksis overtage Folketingets ansvar?

Det må være et spørgsmål, som trænger til yderligere debat og belysning, hvis der skal være tillid til, at den fremgangsmåde er hensigtsmæssig for tilliden til Folketinget.

Ansvarsforholdene skal klargøres og lovfæstes

Jeg respekterer selvfølgelig rigsretsdommen i Støjbergsagen og har ikke til hensigt at skabe tvivl om rigsrettens afgørelse, men jeg mener alligevel godt, at jeg kan udtale min holdning til afgørelsen og den dom om frihedsberøvelse, som et flertal afsagde.

Jeg synes ikke, det er oplagt, at rigsretten fuldstændigt følger undersøgelseskommissionens konklusioner.

Jeg tror, det havde været bedre for respekten for rigsretten, at der var udtalt klar og utvetydig kritik af, at ministeren har presset embedsmændene for meget, men en endnu kraftigere kritik af embedsmændene for at have udført en klart ulovlig ordre.

Vi kan ikke være tjent med, at rækken af undersøgelseskommissioner fortsætter og er med til at svække tilliden til regeringsførelsen.

Jørgen Rosted, fhv. departementschef, Erhvervsministeriet

De skulle have levet op til deres pligt om at underrette departementschefen i Statsministeriet om ulovligheden.

Når jeg har den opfattelse, hænger det sammen med min mangeårige erfaring som embedsmand.

Jeg har i årenes løb oplevet flere tilfælde, hvor en umiddelbar reaktion fra ministeriets påpasselige jurister var, at et ønske fra ministeren ikke kunne imødekommes under den gældende lovgivning, mens ministeren oplevede, at en lovændring ville have trange kår.

Når forholdene blev undersøgt nærmere, og andre jurister også så på sagen, kunne det enkelte gange alligevel lade sig gøre på en lovlig måde.

Jeg skal derfor ikke fortænke ministre i at forsøge at presse embedsmændene til at finde en lovlig måde at opfylde ministerens ønsker på.

Jeg mener dog, at undersøgelseskommissionen i Støjbergs tilfælde godtgør, at ministeren og måske især hendes rådgiver pressede udover det tilladelige, og det derfor bør have konsekvenser – både for ministeren og rådgiveren.

Jeg synes ikke undersøgelseskommissionen i Støjbergsagen og den efterfølgende rigsretssag skaber mere klarhed. Tværtimod håber jeg, at Støjbergsagen og den efterfølgende minksag medvirker til, at der kommer lovændringer, der klargør ansvarsforholdene mellem ministre, deres rådgivere og embedsmændene.

Vi kan ikke være tjent med, at rækken af undersøgelseskommissioner fortsætter og er med til at svække tilliden til regeringsførelsen.

Det må være håbet, at den netop indgåede aftale mellem regeringen og et flertal i Folketinget om et demokratiudvalg fører til en sådan større klarhed, der kan være med til at genoprette tilliden til regeringsførelsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørgen Rosted

Rådgiver, fhv. departementschef, Erhvervsministeriet, fhv. udviklingsdirektør, FORA
cand.polit. (Københavns Uni. 1971)

Inger Støjberg

MF, partistifter (DD), fhv. udlændinge- og integrationsminister
MBA (Aalborg Uni. 2013)

Erik Ninn-Hansen

Fhv. formand, Folketinget, fhv. justitsminister (K), fhv. MF
cand.jur. (Københavns Uni. 1948)