Udenrigsministeriet undersøger dansk samarbejdspartner for "betydelig mangelfuld forvaltning"

UNDERSØGELSE: En dansk samarbejdspartner, der tidligere har haft vanskeligheder ved at levere regnskaber rettidigt, er nu igen i Udenrigsministeriets søgelys.

Udenrigsministeriet har smækket kassen i over for en dansk samarbejdspartner.

Det skyldes, at ministeriet har "fået oplysninger om betydelig mangelfuld forvaltning" hos samarbejdspartneren, der ikke har aflagt et revisionspåtegnet regnskab for 2019.

Sådan står der i en rapportering til Rigsrevisionen, som kontoret for Finansiel Forvaltning og Rådgivning vedrørende Udviklingssamarbejde er afsender på.

Login