Udflyttede nævn får millioner til at nedbringe sagspukler

FINANSLOV: Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 120 millioner kroner i alt over fire år til at nedbringe stigende sagsbehandlingstider i blandt andet Erstatningsnævnet og flere klageinstanser under Nævnenes Hus. 

Voldsofre, landmænd og borgere med arbejdsskader venter stadig længere på at få afgjort deres sager.

Stigende sagsbehandlingstider på sager om erstatning, arbejdsskader, natur, miljø, landbrug, fødevarer, fiskeri og planområdet får nu regeringen til at afsætte 120 millioner kroner over fire år til at nedbringe sagspuklerne.

Det fremgår af finansloven for 2019.

Login