Ugens embedsmand: Carl-Johan Dalgaard er fascineret af spørgsmålet om velstandens rødder

MØD EMBEDSVÆRKET: Formanden for Det Økonomiske Råd, der blev udnævnt kort inden coronakrisens udbrud, interesserer sig for årsagerne til verdenssamfundets enorme økonomiske forskelle. 

I februar blev du udnævnt som økonomisk overvismand. Hvordan har dit arbejdsliv ændret sig, efter du fik den titel?
Det faldt jo stort set sammen med, at coronapandemien brød ud. Så det er ikke for meget sagt, at det forandrede mit arbejdsliv til ukendelighed. Både i forhold til omfanget af mediekontakt, men selvfølgelig også i forhold til at finde mine ben i de faglige spørgsmål, som krisen pludselig stillede os overfor. Der var meget ukendt territorium.

Hvilken arbejdsopgave tager mest af din tid i øjeblikket?
I år har mit deltidsarbejde i Det Økonomiske Råd taget uforholdsmæssig meget tid af årsager, som måske er indlysende. Jeg tror, min familie vil sige, at det har været mere arbejde end deltid.

Du har været vismand siden 2014. Hvordan har Det Økonomiske Råds rolle og fokus udviklet sig, siden du blev ansat?
I forhold til egentlige nyskabelser er det vel primært rollen som Produktivitetsråd, som vi påtog os i 2017. I det daglige trav tror jeg ikke, institutionens rolle eller fokus har ændret sig så vældig meget. Rapporternes emner skifter jo løbende. Men det er hovedsageligt en konsekvens af, at verden forandres omkring os, hvilket vores rapporter skal tage bestik af for at være relevante. Det er ikke et udtryk for et bevidst skift i vores fokus. 

Login