Ugens embedsmand: Jette Petersens ansatte arbejder både i EU og på gårdspladserne

MØD EMBEDSVÆRKET: Direktøren for Landbrugsstyrelsen står i spidsen for en organisation, der både er tilstede på de bonede gulve i Bruxelles og på svinebedrifterne, hvor man skal have gummistøvler på, når man arbejder. 

Hvilken opgave tager mest af din tid i øjeblikket?
Reformen af EU’s landbrugspolitik fylder rigtig meget, både på mit bord og i hele styrelsen. Både forhandlingssporet i Bruxelles og forberedelserne af den nationale implementering trækker tænder ud, men heldigvis er der også fremskridt. På ministerrådsmødet i den forgangne uge blev der nået en vigtig milepæl omkring en væsentlig grønnere reform med stærke danske fingeraftryk. Nu udestår forhandlingerne med parlamentet og meget vigtige danske politiske beslutninger om den nationale implementering, der kan understøtte de ambitiøse mål om klima, miljø og natur. Reformen sætter mange af de helt centrale rammer for vores arbejde de kommende år.

Hvordan adskiller din arbejdsplads sig fra andre steder i centraladministrationen?
I Landbrugsstyrelsen arbejder vi hele vejen fra gårdspladsen til Bruxelles. Vores kontrollører har gummistøvlerne på hver dag ude på bedrifterne, mens andre deltager i rådsarbejdsgrupper og komiteer i EU. Vi forbereder nye regler og politikoplæg, og vi implementerer hele vejen tilbage igen. Vi er en stor styrelse med cirka 1.100 medarbejdere, der bor og arbejder i hele Danmark. Vi er utrolig mange fagligheder, der skal arbejde sammen om at skabe løsninger, der indfrier de politiske ambitioner på en måde, som landmændene kan bruge og efterleve. Det motiverer mig, når vi alle arbejder i samme retning, når meninger og fagligheder brydes, og kreativitet udspiller sig på vejen mod de fælles mål.

Login