"Det er vanvittigt": Centrale dele af regeringens nye lov om sociale medier ophæves om under to år

Folketinget skal stemme om Danmarks første lov om sociale medier i juni, men en ny EU-lov vil gøre centrale dele af den ugyldig indenfor få år.

Simon Kollerup holder fast i at ville gennemføre en ny lov om regulering af sociale medier, på trods af, at store dele af den bliver gjort ugyldig om under to år. <br>
Simon Kollerup holder fast i at ville gennemføre en ny lov om regulering af sociale medier, på trods af, at store dele af den bliver gjort ugyldig om under to år.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Chris Lehmann

Danmark forventes at få sin første og længe ventede lov om sociale medier inden sommer.

Men ifølge regeringen kommer vigtige dele af loven kun til at gælde i mindre end to år.

Ifølge et svar til Folketinget vil flere af lovens centrale paragraffer nemlig blive ugyldige, når EU's retsakt for digitale tjenester, kaldet Digital Services Act, træder i kraft. 

Det drejer sig blandt andet om, at regeringen vil forpligte sociale medier til at fjerne ulovligt indhold inden 24 timer.

Regeringen forventer, at EU-lovgivningen vil træde i kraft "primo 2024". Alligevel holder regeringen fast i at indføre en national lovgivning i Danmark, som skal gælde til da.

Men den plan er Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, særdeles kritisk overfor:

"Jeg synes ikke, det er en god plan. Det er ikke en god ide at indføre lovgivning, der skal tilrettes så kort tid efter. Det er vanvittigt. Det er symbolpolitik, fordi det er en del af regeringens linje at lave et opgør mod techgiganterne," siger hun.

Centrale paragraffer udgår

EU-lovgivningen betyder ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S), at fire centrale paragraffer i den danske lov bliver ugyldige:

"Det er vurderingen, at §§ 4-7 i lovforslaget om regulering af sociale medier ikke vil kunne opretholdes efter DSA’ens ikrafttræden," skriver han i et svar til Folketinget.

De fire paragraffer er helt centrale i den regulering af ulovligt indhold, regeringen ønsker sig. De handler om:

  • Hvordan udbydere af digitale tjenester skal indrette deres anmeldelsesprocedure for ulovligt indhold.
  • At ulovligt indhold skal fjernes inden for 24 timer.
  • Hvordan de brugere, der får fjernet indhold, skal informeres om det.
  • Hvordan brugere skal have mulighed for at få efterprøvet beslutninger om at fjerne ulovligt indhold inden for to uger.

I et andet svar til Folketinget slår Simon Kollerup fast, at det er vigtigt for regeringen at indføre nationale retningslinjer nu i stedet for at afvente, at Digital Services Act træder i kraft.

"Regeringen mener ikke, at et initiativ mod den omfattende og hurtige spredning af ulovligt indhold kan afvente, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (Digital Services Act - DSA) finder anvendelse," skriver Kollerup i sin besvarelse. 

En af forskellene på det danske lovforslag og den kommende EU-lovgivning er blandt andet den 24-timersgrænse for fjernelse af ulovligt indhold, som regeringen gerne vil have. DSA forpligter stadig sociale medier til at fjerne ulovligt indhold så hurtigt som muligt, men har ikke en fastsat tidsgrænse.

Juul: Regeringen skyder gråspurve med kanoner

Mona Juul mener, at regeringen forsøger at løse problemer, som alle politikere i Danmark anerkender – nemlig, at der er en dårlige tone på sociale medier, og den store magt techgiganterne har over borgernes ytringer. Hun mener dog, regeringen går forkert til værks:

"Der er allerede god lovgivning for fjernelse af ulovligt indhold, men der er eksempler på, at det er gået for langsomt," siger hun og fortsætter: 

"Techgiganterne gør meget i dag for at fjerne ulovligt indhold, men med regeringens forslag tvinger man dem til at være dommer i meget højere grad, og det kan gå ud over ytringsfriheden. Så for at fremme en bedre tone på sociale medier ender man med at skyde gråspurve med kanoner, og det er rigtig uheldigt." 

I stedet mener hun, at regeringen bør foreslå en lovgivning, som harmonerer med DSA'en, som man kan indføre allerede. Det er Konservative klar til at stemme for:

"Lad mig give et godt råd til ministeren: Lad os indføre det, der er i DSA'en. Regeringen er blevet overhalet indenom. I stedet for at vi sidder og behandler regeringens lovforslag, kan vi jo bare implementere DSA'en. Det vil vi gerne være med til," slutter hun.

Ifølge Folketingets plan skal regeringens lovforslag andenbehandles 7. juni og tredjebehandles og endeligt vedtages eller forkastes af Folketinget 9. juni.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mona Juul

MF (K)
Civiløkonom (Syddansk Uni. 1993)

Simon Kollerup

Erhvervsminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)