Kommentar af 
Rolf Kjærgaard

En bæredygtighedschef med et tydeligt mandat kan drive forandringen af hele virksomheden

En CSO med ansvar for at gøre hele virksomheden bæredygtig, kan skabe den fornødne ledelsesmæssige forankring i direktionen. Det er ikke den eneste vej til bæredygtighed, men for mange virksomheder kan det være måden at komme derhen, skriver Rolf Kjærgaard.

Med dedikeret ledelseskraft i form af en chief sustainability officer er der et godt afsæt for at omstille til en bæredygtig fremtid, skriver Rolf Kjærgaard.
Med dedikeret ledelseskraft i form af en chief sustainability officer er der et godt afsæt for at omstille til en bæredygtig fremtid, skriver Rolf Kjærgaard. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Rolf Kjærgaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Fremtidens virksomheder skal være bæredygtige. Det gælder alle brancher; landbrug, industri, handel, service, byggeri, pleje og forsyning. Det gælder alle størrelser virksomheder. Og det gælder i alle egne af landet og i hele verden.

Mange virksomheder er på vej. Nogle er allerede langt fremme. Virksomheder, der starter i disse år, bliver bygget som bæredygtige. Mens de etablerede virksomheder først skal igennem en omstilling for at blive bæredygtige. At få det til at ske, står og falder med, om ledelsen har indset nødvendigheden. Faktisk er der meget sandhed heri, for virksomhedernes langsigtede overlevelse står og falder vitterligt med, om omstillingen sker i tide.

Presset ind mod virksomheder for at blive bæredygtige kommer nemlig fra alle kanter. Kunderne efterspørger i stigende grad bæredygtige produkter. Investorer og banker stiller krav om bæredygtighed, hvis de skal komme med kapital. Som underleverandør skal du sørge for at være bæredygtig, så de store virksomheder også kan blive det. Ellers skiller de sig af med dig. Reguleringen fra politikere og myndigheder går også i retning af kun at tillade bæredygtig produktion.

Endelig er der fremtidens arbejdskraft. Unge mennesker i dag forventer, at den virksomhed, de arbejder i, bidrager positivt og har et større formål end at skabe afkast til aktionærerne. Så for at kunne tiltrække arbejdskraft fremover, skal du vise, hvordan din virksomhed gør en forskel.

At få bæredygtighed ind i virksomheden handler derfor om strategi og forretningsudvikling. For at skabe den fornødne ledelsesmæssige forankring, kan der derfor være ræson i at udpege en i direktionen til at være ansvarlig for at gøre hele virksomheden bæredygtig - en chief sustainability officer.

En CSO kan gøre det synligt, at vejen til bæredygtighed går gennem alle virksomhedens indre forhold, al interaktion med kunder og samarbejdspartnere samt alle måder hvorpå virksomheden indvirker på det omgivende samfund.

Rolf Kjærgaard, bestyrelsesmedlem og fhv. adm. direktør, Vækstfonden

Der er netop en grund til, at vi taler om bæredygtig omstilling. Ikke blot tilpasning eller justering. Med dedikeret ledelseskraft i form af en chief sustainability officer, eller CSO, er der et godt afsæt for at omstille til en bæredygtig fremtid. Det indebærer nemlig, at der bliver taget fat i alt, det som virksomheden bygger på og arbejder med. Indadtil og udadtil.

En CSO, der har sustainability som ansvarsområde, vil være et signal om, at bæredygtighed er helt afgørende for virksomheden. I virkeligheden burde det være CEO’en, der stod for at drive bæredygtighed. Men CEO’en har rigeligt på tallerkenen i forvejen, så en god vej for CEO’en og bestyrelsen vil være at udstyre en CSO med et tydeligt mandat til at drive den ønskede forandring af hele virksomheden.

Store globale virksomheder som Siemens og Nike har allerede taget skridtet og rykket bæredygtigheden ind i kernen af virksomhedens ledelse med en CSO. Undersøgelser, som for eksempel fra det internationale searchfirma, RusselReynolds, viser også, at virksomheder, hvor CSO’en er givet et klart mandat fra CEO'en, har 50 procent mere sandsynlighed for nå deres bæredygtighedsmål.

Når jeg taler med virksomheder og investorer om transformationen med at gøre alle virksomheder bæredygtige, er de fleste da også optagede af, at det skal ske. Herhjemme er CSO’erne imidlertid ikke slået igennem endnu.

Læs også

Indsatsen for bæredygtighed sker mange steder i form af ESG-enheder eller særligt udpegede medarbejdere. Meget af indsatsen her er drevet af at indsamle data for at kunne rapportere. Ikke mindst fordi der løbende kommer ny regulering. EU's taksonomi definerer således, hvad investorer kan rapportere som bæredygtige investeringer.

Fra 2024 betyder EU's Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, at, i første omgang, 50.000 europæiske virksomheder skal lave bæredygtighedsrapportering. Bankerne er også som følge af EU-regulering i gang med at skabe overblik over deres kunders præferencer, når det gælder bæredygtighed.

At etablere en platform for en chief sustainability officer handler derfor lige så meget om at rodfæste et tankesæt i virksomheden, som det vil være en ny funktion i virksomhedsledelsen.

Rolf Kjærgaard, bestyrelsesmedlem og fhv. adm. direktør, Vækstfonden

Alt det er godt, fordi det øger fokus og motiverer til indsats for at fremme bæredygtighed generelt. Data og rapportering kan sætte meget i gang, men kan ikke gøre det alene.

Hvis ikke vi i virksomhederne laver mærkbart om i de produkter, vi laver, i måden vi fremstiller på og i samarbejdet med aktører omkring virksomheden, er det ikke sikkert, at vi har fået taget ordentlig fat.

Her kan en CSO gøre en forskel ved at gøre det synligt, at vejen til bæredygtighed går gennem alle virksomhedens indre forhold, al interaktion med kunder og samarbejdspartnere samt alle måder hvorpå virksomheden indvirker på det omgivende samfund ved sin beliggenhed, udledninger eller træk på ressourcer.

En CSO skal ikke overtage funktionsansvaret for produktion, salg og marketing, finans, HR og hvad der ellers måtte være af funktionsområder i en virksomhed. CSO'ens fornemste rolle er snarere at facilitere og udvikle og sørge for, at omstillingen af virksomheden sker ud fra en holistisk tilgang. At indsatser hele tiden bliver koordineret, og læringer bliver delt på tværs af virksomheden.

At det handler om at facilitere og udvikle hænger også sammen med, at vi ikke kender alle svarene og derfor ikke må forvente, at der er CSO’en, der kommer med dem. Vi kender nogle af løsningerne og teknologierne, der skal til. Men det starter med, at vi stiller spørgsmålene.

Hvor stor er udledningen fra vores produktion? Hvad sker der med emballagen og vores produkter, når de er færdige i brug? Hvad gør vi for at genbruge og genanvende? Hvor meget kører vores sælgere om året, og i hvilken slags køretøjer? Og hvordan med bæredygtigheden af den mad vi spiser i kantinen? Spørgsmålene er mange, og det er ved at stille dem, at vi bliver klogere og kan finde frem til løsningerne.

At etablere en platform for en chief sustainability officer handler derfor lige så meget om at rodfæste et tankesæt i virksomheden, som det vil være en ny funktion i virksomhedsledelsen. Det handler om at flytte ESG og bæredygtighed fra de ydre lag af virksomheden og helt ind i kernen af forretningen. På den måde opnår virksomheden, at:

  • Ansvaret for bæredygtighed bliver forankret i topledelsen og dermed i virksomhedens strategi og forretningsudvikling
  • Indsatsen for bæredygtighed bliver drevet rundt i hele virksomheden og ud til kunder, interessenter og det omgivende samfund
  • Omstillingen sker på en holistisk, koordineret måde og med et klart mandat om, at det skal ske.

En CSO er selvfølgelig ikke den eneste vej til bæredygtighed. Men for mange virksomheder vil det være en vej. Jeg håber derfor, at vi kommer til at se flere af dem rundt om i dansk erhvervsliv.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rolf Kjærgaard

Fhv. adm. direktør, Vækstfonden, bestyrelsesmedlem, DenmarkBridge og Copenhagen Fintech, ambassadør, Fonden for Entreprenørskab
cand.polit. (Københavns Uni. 1996), Graduate Studies (University of California, Berkeley 1994)