Dansk Erhverv: Principper forhindrer overimplementering af EU-regulering

DEBAT: Nyt forum skal vurdere lovgivning i lyset af, om det medfører unødige omkostninger for erhvervet. Det er et sundt princip, som lovgivere og embedsfolk oftere tænker over, mener Dansk Erhverv.

Af Jakob Ullegård
Markedsdirektør, Dansk Erhverv

Letbyrder@erst.dk – det klinger af sød musik i mine ører, og bag mailadressen gemmer sig da også en tilgang, som i sidste ende er god for dansk velstand.

Der er mange måder at ændre rammerne for vores samfund på. Spørger jeg min teenagedreng, så vil han sige, at Folketinget laver lovene, som man så skal følge – og det er jo ganske rigtigt.

Men der er andre veje, og en af dem er det lange, seje træk for at indarbejde nye principper i dansk lovgivning. Her kommer mailadressen ind i billedet. 

Den vej er ikke nødvendigvis den letteste at gå, men kan ikke desto mindre gøre en stor forskel. Her synes jeg, at vi ad den vej har set to betydelige tiltag for at tænke anderledes i den offentlige sektor, som helt klart gør en forskel for dansk erhvervsliv.

Den ene er opmærksomheden på overimplementering af erhvervsrettet EU-lovgivning. Altså når danske myndigheder eller lovgivere benytter ny regulering vedtaget i fællesskab i EU til lige at smøre nogle ekstra, danske særkrav på, eller når Danmark af historiske årsager har særlige og ofte unødige ekstra krav, som giver ekstra byrder til virksomhederne.

Der er ofte gode intentioner bag, men uden at konsekvensen for vores konkurrenceevne og betydningen for virksomhederne er tænkt ind i ligningen.

Positivt med nyt forum
Jeg havde selv glæden ved at sidde i den tidligere regerings Implementeringsråd, hvor den politiske opmærksomhed på udfordringen betød, at vi med nabotjek og godt samarbejde fik fjernet bump på vejen, som ikke gav mening.

Alene for det blå Danmark, som jeg repræsenterede, var der tale om unødige udgifter for mange millioner om året.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at S-regeringen fortsætter arbejdet i det nye Erhvervslivets EU- og regelforum.

Forummet skal blive ved med at luge ud i fortidens synder, men nok så vigtigt skal det vurdere fremtidens lovgivning i lyset af, om det medfører unødige omkostninger for erhvervslivet.

Det er et sundt princip, som allerede er ved at være en fast del af tankegodset hos mange lovgivere og embedsfolk. Dette nye forum skal sikre, at det vigtige arbejde bliver holdt ved lige, og tak til erhvervsminister Simon Kollerup (S), for at det fortsat prioriteres.

Tiltag skal holdes op mod fem principper
Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen er også hjemsted for et andet sæt sunde principper, som er med til at forbedre vores erhvervsrettede lovgivning og regulering.

Med afsæt i fem principper skal nye tiltag holdes op imod, om de muliggør nye forretningsmodeller, er enkle og formålsdrevne, teknologineutrale, helhedstænkende, og ikke mindst om det fremmer brugervenlig digitalisering.

Det betyder, at alle ministerier skal vurdere, om deres regulering nu også er agil og erhvervsrettet.

Derfor gør navnet på mailadressen, som vurderingerne skal sendes til: letbyrder@erst.dk, en som mig glad. Det er nemlig rigtig vigtigt, at man alle steder hos myndighederne bliver nødt til at forholde sig til de principper og formålet med dem.

For det er på den måde, at det lange, seje træk omkring agil regulering bundfælder sig, så det i høj grad bliver en selvfølge at tænke sådan.

Kan forskel på liv og død for erhvervslivet
Det kan godt lyde som en tør omgang unødig proces for en, der ikke kender til feltet.

Men for erhvervslivet kan det være forskel på liv og død på markeder, hvor dårlige rammebetingelser kan være afgørende for konkurrenceevnen. Og med en eksportdrevet økonomi som den danske, så skal vi hele tiden holde os på tæerne.

Det er rigtig vigtigt, at de sunde principper om at undgå overimplementering af EU-regulering – samtidig med at man sikrer agil regulering af erhvervslivet – over tid indarbejdes mere og mere alle steder hos myndighederne.

Til regeringen, til det nye erhvervsrettede EU- og regelforum og til de embedsfolk, som knokler med det felt, er der kun at sige: Fortsæt det gode arbejde.

Indsatsen er meget værdsat, og Dansk Erhverv ser frem til fortsat at bidrage aktivt.

Forrige artikel Erik Boel: Danmark er for svagt repræsenteret i EU-institutionerne Erik Boel: Danmark er for svagt repræsenteret i EU-institutionerne Næste artikel Affaldsforening: Nye EU-affaldsmål kræver offentligt-privat samarbejde Affaldsforening: Nye EU-affaldsmål kræver offentligt-privat samarbejde
Danmark får nye ambassadører i Kina og Italien

Danmark får nye ambassadører i Kina og Italien

Udenrigsministeriet foretager en ambassadørrokade, der blandt andet betyder, at Danmark får nye ambassadører i Kina, Thailand og Tyrkiet. Få overblikket over ambassadørrokaden her.