Dansk Metal: CETA er et lyspunkt i en verden præget af protektionisme

DEBAT: Frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) er det helt rigtige svar på udviklingen mod stigende økonomisk nationalisme, usikkerhed og protektionisme, skriver Jens Boe Andersen, EU-chef i Dansk Metal.

Af Jens Boe Andersen
Europapolitisk Chef i Dansk Metal og næstformand i Europabevægelsen

Mange spørger, om frihandelsaftaler nu også er en god ide. Svaret er, at frihandelsaftaler er et nødvendigt og afgørende værktøj, hvis Danmark og Europa skal nå at sætte præg på den globale politiske og økonomiske udvikling, inden det måske er for sent.

Lige nu er EU’s frihandelsaftale med Canada (CETA) på vej gennem det danske Folketing.

CETA-aftalen er et markant lyspunkt i en verden, hvor protektionisme, handelsbarrierer og økonomisk nationalisme i stigende grad vinder frem, og heldigvis vil et stort flertal i Folketinget sige ja tak til aftalen.

Andre kræfter i Folketinget, som Alternativet og Enhedslisten, bekæmper til gengæld aftalen massivt. Godt hjulpet af visse ngo’er, hvis repræsentativitet og finansieringsgrundlag i bedste fald er uigennemsigtigt.

Brug for mere åbenhed
Men CETA-aftalen, der godt nok har været mange år undervejs, er det helt rigtige europæiske svar i en verden præget af økonomisk usikkerhed og protektionisme.

Det europæiske svar på denne udvikling må og skal være mere åbenhed. Åbenhed ikke bare mod Canada, men mod Japan, Mexico, Chile, Australien og andre lande, der måtte vise interesse.

Den europæiske åbenhed skal ifølge EU-Kommissionen manifestere sig i progressive handelsaftaler, hvoraf CETA-aftalen er det første gode eksempel, der vil blive efterfulgt af flere aftaler.

Aftalerne skal reducere barrierer for handel, hvilket skaber arbejdspladser og vækst. Økonomiske gevinster, der også gør det muligt for os at opretholde vores levestandard og finansiere vores velfærdssamfund.

Sikrer vores værdier globalt
Men aftalerne skal indeholde meget mere end det, hvilket også konstant understreges af den europæiske chefforhandler Cecilia Malmström, der forhandler på vegne af EU. Det handler ikke bare om økonomi – men mindst lige så meget om værdier.

Modstanderne af CETA-aftalen hævder, at aftalen forringer europæiske standarder og beskyttelsesniveauer. Det er ikke rigtigt. Europæerne vil også i fremtiden kunne sætte egne regler for hormonbøffer og bestemme størrelsen af den offentlige sektor i medlemslandene.

Men stik imod kritikerne kan man faktisk sige, at ikke alene beskytter CETA-aftalen vores standarder, den fremmer rent faktisk vores europæiske standarder og værdier. Aftalerne skal nemlig sikre, at frihandel ikke sker på bekostning af en bæredygtig udvikling.

Det indebærer blandt meget andet forpligtelser til at ratificere og implementere Paris-aftalen om klima og dermed et vigtigt bidrag til at passe på vores planet. Det indebærer bestemmelser om virksomheders sociale ansvar og fair handel.

Det indebærer ikke mindst, at forpligtelser til at overholde fundamentale ILO-konventioner om blandt andet bekæmpelse af børnearbejde og sikring af ligeløn. På denne måde fremmer frihandelsaftaler europæiske værdier globalt.

Mens tid er
Europa forhandler lige nu med en lang række lande om indgåelse af progressive handelsaftaler. Vi må håbe, at det lykkes. Europas økonomiske og politiske rolle som stormagt er som bekendt på retur.

Så det er nu, vi stadig har mulighederne for gennem progressive handelsaftaler at sætte vores spor, beskytte vores standarder og markere vores værdier. Værdier, som også den danske fagbevægelse står for.

Det er nu, Europa kan være med til at bestemme, hvordan de uregulerede globale markedsmekanismer skal reguleres. Det er nu, Europa kan sætte de langsigtede politiske rammer for globaliseringen.

Der er ingen tvivl om, at der er mange andre lande, der gerne påtager sig denne rolle. Hvem sagde Kina?

Folketingets godkendelse af CETA-aftalen er derfor nødvendig. Og politikerne har danskernes opbakning til denne linje. En nylig undersøgelse foretaget af Norstat viser, at 72 procent af danskerne er uenige i, at Danmark bør lukke grænserne for udenlandske varer.

Derfor er jeg helt på linje med flertallet af danskerne: Mere åbenhed og mere frihandel er til gavn for Danmark.

Forrige artikel Tænketank: Frihandel er ikke roden til alt ondt Tænketank: Frihandel er ikke roden til alt ondt Næste artikel Tidligere overvismand: CETA er langt mere end blot frihandel Tidligere overvismand: CETA er langt mere end blot frihandel