DI om vejpakke: Godt at den kom, men…

EU: Kommissionens udspil til en vejpakke begejstrede fagbevægelsen, men bliver knap så godt modtaget i erhvervslivet. DI Transport ser særligt forslaget om nye udstationeringsregler som den store knast.

EU-Kommissionen forsøger med sin såkaldte vejpakke – eller mobilitetspakke – at ramme en svær balance mellem hensynet til det indre marked og ønsket om at modvirke social dumping.

Centralt står udspillets intention om at lempe cabotagereglerne mod samtidig at lade den internationale transportsektor underordne udstationeringsdirektivets regler om lige løn og vilkår for lige arbejde i de enkelte medlemslande.

Mens fagbevægelsen er begejstret, er tonerne med afdæmpede fra erhvervslivets side.

Login