Erik Boel: Danmark er for svagt repræsenteret i EU-institutionerne

DEBAT: Der er en mangel på kvalificerede og erfarne danske diplomater til det europæiske arbejde i Bruxelles. Det mindsker den danske indflydelse, skriver Erik Boel, der er tidligere landsformand for Europabevægelsen.

Af Erik Boel
Tidligere landsformand for Europabevægelsen 

Naturligvis er det ikke i orden, at nyudnævnte fødevareminister Mogens Jensen (S) udebliver fra et rådsmøde i Bruxelles, hvor de grønne ambitioner for EU's fremtidige landbrugspolitik er på dagsordenen.

Men når formanden for Europaudvalget, Eva Kjær Hansen (V), og MEP Morten Løkkegaard (V) gør EU-fraværet til et særskilt problem for Frederiksen-regeringen, taler de imod bedre vidende.

I virkeligheden er der ikke noget nyt under solen: Danske ministre har gennem en længere årrække skulket fra EU-møderne. Blå og rød blok har ikke noget at lade hinanden høre i så henseende. 

Danmark deltager syv ud af ti gange 
Ifølge tænketanken Europas gennemgang deltager danske ministre kun i rådsmøderne syv af ti gange − og det er vel at mærke i den blå regerings periode. Vi ligger som nummer 20 af 28 lande, når det gælder deltagelsen i møderne, endda med en faldende tendens. 

Danmarks akilleshæl i EU-samarbejdet er naturligvis vore herostratisk berømte forbehold. Men statsministeren har − ikke særlig ambitiøst, men utvivlsomt populært − besluttet, at forbeholdene skal bestå uantastede.

Imidlertid er forbeholdene og fraværet på ministerrådsmøderne kun toppen af isbjerget, når det gælder svag dansk deltagelse i EU-samarbejdet: Vor EU-repræsentation er en af de mindste i Bruxelles, mindre end Luxembourgs.

Især udsendte fra ressortministerierne er forholdsvis kort tid på Rep'en, inden de hjemkaldes. De danske EU-rådgivere på Rep'en er nogle af de mindst erfarne blandt samtlige EU-repræsentationer.

Lande som Irland og Finland opnår på den konto forholdsvis mere indflydelse end eksempelvis Danmark. 

De ansatte på den danske Repræsentation gør en heroisk indsats, men bemandingen er så lav, og opgaverne så mange, at arbejdsmoralen tager skade.

EU-rep'en er ikke længere attraktiv for embedsfolk i centraladministrationen, og den har svært ved at rekruttere dygtige embedsfolk. Lønnen står ikke mål med de mange opgaver og de lange arbejdsdage. 

Vores indflydelse skal matche størrelsen
Det er ikke tilstrækkeligt at rejse til EU-møderne med base i København.

Skal vi matche de andre medlemslandes deltagelse i arbejdsgrupper og i de daglige, ofte uformelle kontakter er tilstedeværelsen i Bruxelles med erfarne, topkvalificerede diplomater helt afgørende. 

Vi er tillige svagt repræsenteret i EU-institutionerne, blandt andet i Kommissionen. Det er vigtigt ved forberedelsen af ny EU-lovgivning, at der er nogen til stede i Kommissionen, som er fortrolige med danske samfundsforhold, eksempelvis den danske arbejdsmarkedsmodel.

Vi bør derfor fremover gøre det karrierefremmende, at man som embedsmand har arbejdet nogle år i Bruxelles. I dag er det snarere en bremse.

Det svækker Danmarks indflydelse på den europæiske og globale dagsorden − herunder klimaet − at vi ikke er til stede i Bruxelles på det niveau, vor størrelse berettiger til.

Der er et oplagt behov for et snarligt politisk initiativ fra regeringens side for at sikre maksimal dansk indflydelse i EU inden for den ramme, vore forbehold sætter.

Forrige artikel SF: Erdogan-regimet underminerer demokratiet SF: Erdogan-regimet underminerer demokratiet Næste artikel Dansk Erhverv: Principper forhindrer overimplementering af EU-regulering Dansk Erhverv: Principper forhindrer overimplementering af EU-regulering