EU åbner for nye hjælpetiltag til fiskeriet

CORONA: Fødevareministeren vil gå i dialog med fiskeriet om coronahjælp til erhvervet, efter at EU har åbnet for mulige omprioriteringer af midler.

EU har nu givet grønt lys til, at medlemslandene kan støtte fiskeriet økonomisk under coronakrisen.

Landene kan eksempelvis vælge at støtte oplægning af fartøjer eller privat oplagring af fiskevarer afhængigt af behov.

“Vi skal i Danmark se de nye redskaber i sammenhæng med de generelle tiltag for dansk erhverv, som vi allerede har iværksat i Danmark. Nu vil jeg gå i dialog med erhvervet og se nærmere på, hvilke EHFF-støttemuligheder der kunne være relevante i en dansk kontekst, og så skal vi have en politisk drøftelse heraf,” siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Login