EU-Parlamentet godkender reform af klimakvote-systemet

KVOTER: Europa-Parlamentet har vedtaget en reform af EU’s kvotehandelsystem, der skal hæve prisen på CO2-udledning og sætte yderligere gang i den grønne omstilling. Dansk Energi er ikke imponeret.  

STRASBOURG: Der sættes hvert år færre CO2-kvoter på det europæiske marked, og snart skruer EU yderligere ned for kvoteproduktionen.

Det er et hovedelement i den reform af EU’s klimakvotesystem, der tirsdag blev vedtaget i Europa-Parlamentet og skal gælde mellem 2021 og 2030. 

Reformen, der blev vedtaget med 535 stemmer for og 104 imod, betyder, at der fra 2021 hvert år skal udstedes 2,2 procent færre klimakvoter i Europa i forhold til udgangspunktet. Én kvote svarer til ét ton CO2.

Login