EU reducerer fiskekvoter for Østersøen voldsomt

FISK: Trods dansk modstand blev EU’s fiskeriministre sent mandag aften enige om en halvering af torske-kvoterne for den vestlige Østersø. "En halv sejr," men ingen grund til at juble, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

BRUXELLES/KØBENHAVN: Torskekvoterne for den vestlige Østersø bliver fra 2017 reduceret med 56 procent.

Det besluttede EU’s fiskeri- og landbrugsministre på et møde i Luxembourg sent mandag aften.

Samtidig reduceres torskekvoten for den østlige Østersø med 25 procent, ligesom en række andre kvoter justeres.

Selv om reduktionerne er kraftige, er der tale om en opblødning i forhold til de oprindelige dessiner. EU-Kommissionens biologiske rådgivere havde således anbefalet en reduktion i torskekvoten i den vestlige Østersø på 88 procent og 39 procent i den østlige del – anbefalinger, som Kommissionen foreslog EU-landene i Ministerrådet at følge.

“Det har været svært at opnå en balance mellem bæredygtige ressourcer og fiskerierhvervet,” erkendte den slovakiske landbrugsminister, Gabriela Matecna, på et efterfølgende pressemøde.

Som ressortminister for formandslandet har hun været ansvarlig for forhandlingerne, som hun trods alt mente var nået til “et godt kompromis”.

Advarsel om katastrofe
En del af de danske østersøfiskere kan nu gå en usikker fremtid i møde. Før forhandlingerne havde flere således advaret mod, at en kraftig reduktion kunne få meget svære konsekvenser for mange danske fiskere.

Sænkes kvoten med 88 procent, som der var lagt op til, vil det være en “katastrofe”, fortalte Max Christensen, formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, forleden Altinget.

“Det vil simpelthen dræbe det kystnære og skånsomme fiskeri i den vestlige Østersø, og mange af vores medlemmer må i så fald lægge op,” sagde han.

Minister: Ingen grund til at juble
Danmark, ved miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), har med lodder og trisser forsøgt at mindske reduktionen, fortalte ministeren selv i en pressemeddelelse ved midnatstid mandag aften.

“Vi har fra dansk side gjort alt, hvad der står i vores magt for at forhandle nogle acceptable kvoter for de danske fiskere, og jeg ser resultatet som en halv sejr, fordi det er endt bedre end det elendige udgangspunkt. Men jeg er fuldt bevidst om, at resultatet stadig vil ramme danske fiskere hårdt, og derfor er der ingen grund til at juble,” siger Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.

Mens en række kvoter altså er blevet sænket kraftigt, er enkelte også blevet udvidet. Kvoterne for brisling og rødspætter forhøjes eksempelvis med henholdsvis 29 og 95 procent. Men kvoteudvidelserne på disse arter blegner i forhold til reduktionerne på torsk, mener Esben Lunde Larsen.

“Det er positivt, at kvoterne forhøjes for udvalgte arter, men torsk er den vigtigste art for de fiskere, som fisker i den vestlige Østersø, og derfor er min begejstring for det endelige resultat også afdæmpet. Resultatet er ikke godt nok til, at det ikke vil kunne mærkes hos fiskerne og i havnene,” siger Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.

Mens den danske regering altså ærgrer sig over reduktionen, var der glæde fra andre sider. Den svenske landbrugsminister, Sven-Erik Bucht, kaldte således sent mandag aftalen om den store reduktion i torskekvoterne for Østersøen for “meget gode nyheder”.

EU-Kommissionen: Ingen nemme løsninger
Ifølge EU-kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri Karmenu Vella repræsenterer kvote-reduktionen på 56 procent for torsk et godt kompromis mellem hensynet til miljø og fiskerierhverv.

Han peger på, at kvoten stadig er et godt stykke over den nedre grænse i den videnskabelige rådgivning, der dannede baggrund for forhandlingerne. Men kommissæren erkender, at det var svært at nå i mål.

“Der var ingen nem løsning på bordet, og det var svært at få de forskellige interesser til at nå sammen,” sagde Karmenu Vella efter mødet.

Men han fastholdt, at det var nødvendigt med hurtig handling for at rette op på de “alarmerende forhold” for fiskebestanden i Østersøen.

Samtidig anerkender kommissæren, at reduktionen i kvoter er markante og særligt vil udfordre de mindste spillere i fiskerierhvervet.

EU-kommissæren påpeger, at aftalen muliggør, at man på nationalt plan kan omfordele fiskekvoter til de dele af erhvervet, der er hårdest ramt.

Samtidig vil en fond blive stillet til rådighed, som medlemslandene kan bruge til at støtte industrien “i denne svære, men forhåbentligt korte periode,” siger kommissæren.

,

Forrige artikel Danske energi-chefer ønsker flere hænder i Bruxelles Danske energi-chefer ønsker flere hænder i Bruxelles Næste artikel Løkke håber på ”venlig” skilsmisse med briterne Løkke håber på ”venlig” skilsmisse med briterne