Jelved til Vistisen: EU’s kultursamarbejde spiller en vigtig rolle

DEBAT: EU-parlamentariker Anders Vistisen (DF) mener ikke, at kultur er en kerneopgave for det europæiske samarbejde. Men det er en forhastet konklusion, mener kulturminister Marianne Jelved (R). Kultursamarbejdet spiller nemlig en afgørende rolle for unionen, fastslår hun, og det skaber et fællesskab mellem borgerne på tværs af grænserne. 

Af Marianne Jelved (R)
Kulturminister 

Anders Vistisen, eneste dansker i EU- Parlamentets kulturudvalg, forventer ikke at bruge meget tid på kulturarbejdet, og han fastslår, at ”kultur er ikke er en kerneopgave for det europæiske samarbejde”.

Jeg er enig i, at områder som økonomi, miljø, transport og landbrug oftere end kultur knyttes sammen med EU, men jeg mener samtidig, at kultursamarbejdet i EU spiller en vigtig rolle – både for de enkelte landes kulturer – også dansk kultur – og som brobygger mellem borgerne på tværs af grænserne.

Samarbejdets formål
Samarbejdet om kultur i EU har to vigtige formål: For det første at sikre, at vi også fremover har mange forskellige kulturer i Europa. For det andet at sætte fokus på, at vi i Europa har en fælles kulturarv. Jeg tror, at de allerfleste kan tilslutte sig disse formål – også Anders Vistisen.  Formålene nås imidlertid ikke af sig selv – vi er nødt til aktivt at gå ind for at bevare de kulturelle særpræg i Europa og sikre vores fælleseuropæiske arv i form af værdier, tanker, kunst og kulturarv, som op gennem tiderne har krydset vore landegrænser. Vi har fælles formål, som vi bedre kan opfylde i fællesskab end hver for sig.

Kultur er grænseløs
Dansk kultur har altid været tæt knyttet til resten af Europa, og en af grundene, til at dansk kultur er så stærk, er, at vi op gennem historien har givet danske kunstnere mulighed for at rejse til udlandet og lade sig inspirere, lære nye teknikker og udveksle nye teknologier.

I flere århundreder tog danske malere på dannelsesrejser til Rom og Paris, og meget af det, vi i dag betragter som dansk kultur, er blevet til under stor inspiration fra og i samarbejde med udenlandske kunstnere.

EU’s kultursamarbejde er bl.a. også støtte til nutidens kunstneriske dannelsesrejser, der udmønter sig i vigtige samarbejder og inspiration mellem kunstnere og kulturinstitutionerne. Derved får kunst og kultur i Danmark og i de øvrige europæiske lande mulighed for at udvikle sig og for at forholde sig til internationale strømninger.

Creative Europe
Et af de vigtigste programmer i EU’s kultursamarbejde er Creative Europe. Programmet giver danske forfattere, musikere, filmskabere og andre kunstnere mulighed for at samarbejde med kunstnere i Europa, hvorved de blandt andet kan udvikle deres kunst og møde et nyt publikum.

Muligheden for at arbejde på tværs af grænserne gavner både den enkelte kunstners karriere og dansk og europæiske kulturliv i almindelighed. I sidste ende vil mødet med andre kulturer give EU’s borgere mulighed for at lære hinanden bedre at kende på tværs af landegrænserne. Creative Europe handler om at støtte de initiativer, som kulturaktørerne selv ønsker at sætte i gang. Akkurat som Anders Vistisen ønsker, at det skal være de ideer, der kommer nedefra, og ikke fra Bruxelles, som får mulighed for en økonomisk håndsrækning.

Kulturmøder for børn og unge
Et af de seneste projekter, der har fået støtte, er det danske Blackboard Music Project, som skaber grobund for flere og bedre koncerter for børn og unge i Europa, og som forbedrer mulighederne for udveksling af koncerter mellem de europæiske lande.

Projektet, der er et samarbejde mellem partnere fra otte forskellige europæiske lande, fik 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.), og det vil give en masse børn og unge et vigtigt indblik i forskellige musikkulturer. Det er efter min overbevisning et væsentligt bidrag til både dansk og internationalt kulturliv og et godt eksempel på, at Europa åndeligt bliver rigere, når EU samarbejder om kultur og inspireres af hinandens kunst.

Kultur bygger fællesskaber
For noget af det, kunsten kan, er at give os et sprog, det æstetiske sprog, som vi har til fælles. Om vi kommer fra Polen, Danmark eller Spanien, så kan vi alle tale om et stykke musik, et maleri eller en bog, som har betydet noget for os. Som har rykket os, rørt os eller provokeret os. Det skal vi dyrke også på europæisk plan. For gennem kunsten skaber vi fællesskaber og danner det kit, som binder os sammen som region.

Derfor er jeg også glad for at læse, at Anders Vistisen ikke fuldstændig forsager det europæiske kultursamarbejde, når han skriver, at han gerne vil være ambassadør for de danske kulturinstitutioner. Vistisen er en ung mand med mange år i politik foran sig. Jeg forudser, at hans tid i kulturudvalget bliver en del af hans egen dannelsesrejse. Ingen går uberørt fra mødet med kunst.

Forrige artikel Bødskov: Retsforbehold gavner kun de kriminelle Bødskov: Retsforbehold gavner kun de kriminelle Næste artikel KVINFO: EU har et ligestillingsproblem
Ugens Europa-podcast: Frygten for et nyt våbenkapløb med russerne vokser

Ugens Europa-podcast: Frygten for et nyt våbenkapløb med russerne vokser

PARLAMENTET#54: Er Europa i sikkerhed eller på vej til en ny slags krig? Danmark og dets naboer opruster igen, mens USA og Rusland skændes om atommissiler. Hør Claus Hjort, Jens Stoltenberg og USA’s nye forsvarsminister i denne uges podcast. Og så er der interview med den danske Nato-ambassadør, Liselotte Plesner.