Kenneth Thue: Så svært er det heller ikke at finde en god EP-kandidat til dig

KOMMENTAR: Nogle politikområder samler stort set alle de danske kandidater til europaparlamentsvalget. Andre områder hamrer en ideologisk kile ned mellem dem og viser, at der bestemt er forskel på kandidaterne. I denne kommentar ser vi på, hvilke områder der i højest grad splitter kandidaterne. Og forhåbentlig kan du bruge det at komme lidt tættere på dit personlige EP-valg.

I forbindelse med europaparlamentsvalget har Altinget udarbejdet en kandidattest med svar fra 127 af de 135 danske kandidater til valget.

Testen kan findes her og kan varmt anbefales. Den består af 21 påstande, som kandidaterne kan erklære sig enige eller uenige i.

Nedenfor ser vi først på de tre spørgsmål, hvor kandidaterne samlet set er mest enige (målt ved standardafvigelsen). Dernæst ser vi på de tre spørgsmål, som skiller kandidaterne mest.

Login