Klimavismand: Behov for markant reform af EU-kvoter

EU: Prisen på CO2-kvoter skal tidobles, hvis EU's kvotesystem skal skubbe til den grønne omstilling, lyder vurderingen fra Klimarådets formand. DI forventer, at kvotesystemet får større effekt efter 2020.

Placeholder image
EU's kvotesystem skulle gøre det dyrere at udlede CO2, og mere attraktivt at omstille til en mere grøn produktion. Sådan er det ikke gået, og skal kvotesystemet fungere, skal kvoter tages ud af markedet, så prisen kommer markant op, mener Klimarådets formand Peter Birch Sørensen. Foto: colourbox

Skal EU's kvotemarked virke efter hensigten, skal kvoteprisen tidobles i forhold til i dag.

Det kommer næppe til at ske af sig selv, og fortsætter den politiske tøven, så vil kvotesystemet fortsætte med at være uden den afgørende rolle, det ellers var tiltænkt.