Kronik: Er vi vidner til et værdiskred i retning af 30’ernes fascisme?

KRONIK: Alternativets Uffe Elbæk har med kommentaren om, at han ser fascistiske tegn i dansk politik, vakt debat. Hans hensigt må dybest set være at advare og minde om, at både politikere og vælgere skal besinde sig, mener seniorrådgiver Claus von Barnekow.

Af Claus von Barnekow
Seniorrådgiver, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, og fhv. ambassadør

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, fremsatte 15. januar i år en advarsel i Berlingske.

Han så fascistiske tegn i en række lande, men også i dansk politik, hvor "det ekstreme er blevet til det normale".

Uffe Elbæk tog afstand fra at undgå sammenligninger mellem aktuel politik og fascismens rædsler i gårsdagens politik i 1930'ernes Europa.

Han pegede på eksempler på aktuel lovgivning i Danmark og om tilstande, som "i visse tilfælde minder om et fascistisk menneske- og samfundssyn, hvis man tager de historiske briller på."

Ikke noget at komme efter
Reaktionen var forudsigelig. Afvisende og hvas.

Fremtrædende politikere, redaktører, avisledere, kommentatorer, debattører og bloggere tog til genmæle. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) "har aldrig kendt mage", sagde hun til Berlingske.

Den omtalte lovgivning er vedtaget af tre fjerdedele af Folketinget i et forsvar for dansk kultur. Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, taler om "et nyt lavpunkt i dansk politik". Han afviste, at der er "skyggen af fascisme i Dansk Folkeparti".

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye, udtalte, at Uffe Elbæk afsporer en ellers relevant diskussion om demokratiets tilstand.

Men diskussionen er temmelig uhåndgribelig.

Ingen, hverken Uffe Elbæk, hans kritikere eller andre bidragydere, har præciseret deres individuelle forståelse af fascismens politiske indhold og kortlivede udvikling, nok dens forfærdende, forbryderiske og umenneskelige konsekvenser.

Af mere ræsonnerende og begrundede reaktioner var der få. En enkelt i Altinget, Adam Holm, samt i Information, hvor Uffe Elbæks partifælle Theresa Scavenius præciserede, hvad der burde drøftes.

Nemlig hvorvidt "vi lige nu er vidne til nogle af de samme værdiskred, der skete forud for det 20. århundredes rædselsregimer," mente Theresa Scavenius.

Se, det er et relevant spørgsmål: At der aktuelt ikke er fascistiske folketingspartier i for eksempel Danmark, udelukker jo ikke i sig selv tankegods af fascistoid karakter. Det være sig uafvidende eller ej og årsagerne ufortalte.   

Er drøftelsen om fascistiske træk ny?
Fascismen er mig bekendt et temmelig udforsket område.

Mon ikke at der er almindelig enighed om følgende træk: Fascismen er antidemokratisk. Legitimitet afgøres af magtforhold. Retten sidder i næven. Fællesskabet, som fascismen udmøntes i, medfører forpligtelser over for staten. Individet er underlagt kollektivet. Der proklameres folkefællesskab og sammenhold mod ydre og indre fjender. Afvigende livsformer udpeges og anses som syndebukke. Nationale værdier er ære, værdighed, pligt og fædreland. Nej tak til internationalt samarbejde.

I praksis: I DNSAP's partiprogram fra 1931 med titlen 'Dansk National Socialisme' anføres under afsnittet 'Det danske folk' blandt andet partiets arbejde for en afvisning af bestræbelserne på at udslette og tilintetgøre den danske folkestamme.

For en presse, der træder i skranken for nationale standpunkter, og for en national opdragelse, da rygmarven i al opdragelse er national.

Ifølge programmet eksisterer der ikke og kan ikke eksistere en kultur, hvor grundlaget ikke er religiøst. Et folks fremtid ligger således i dets oprigtige nationalisme, idealisme og religiøsitet.

Er vi i Europa og i Danmark vidner til og deltagere i et værdiskred, der omfatter træk fra 30'ernes fascisme? Og har Uffe Elbæk ret?

Debatten er jævnfør nedenfor ikke ny, men har de seneste år fået tilført ny dynamik i medfør af blandt andet identitetspolitiske strømninger og illiberale. Det vil sige demokratiindskrænkende politiske ledere.

En besvarelse heraf nødvendiggør en tværfaglig tilgang, der inddrager historikere, jurister og politologer med indsigt i værdiskred og konsekvenser.

De være hermed opfordret til at bidrage. Det er nødvendigt, at deres viden og analyser på området fremlægges.

En potentiel fascismemodel
I 1999 vedtog Europarådets parlamentariske forsamling en rapport om europæisk højreekstremisme. Det vakte vrede i Dansk Folkeparti, at partiet oprindeligt var nævnt i rapporten. Ordføreren, socialdemokraten Henning Gjellerod, citeredes for at udtale, at Dansk Folkeparti nærede afsky for fremmede.

I 2008 gjorde professor i statskundskab Curt Sørensen i kronikken 'Det forgiftede samfund' i Politiken gældende, at holdninger, som for få år siden blev afvist som yderliggående, nu er udbredte og accepterede.

Årsagen er Dansk Folkepartis fremtrædende position. Partiet bekender sig til demokratiet, men kan sammen med tilsvarende partier i Europa udgøre en potentiel fascismemodel for det 21. århundrede.

Et folkefællesskab. En ren og enig dansk nation. Demokrati begrænset til majoritetsvælde. En sådan udvikling kan ske gennem en umærkelig proces. Den er der risiko for i dag, mente Carl Sørensen i 2008.

I 2013 pegede formanden for Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder (DHK), Karsten Fledelius, i et europæisk perspektiv på, at fascismens retorik igen er på spil.

Den aktuelle svækkelse af retssamfundet i flere central- og østeuropæiske lande fremhæves, og Karsten Fledelius spørger, om de langt bedre internationale instrumenter, som vi har i dag end i 30'erne, er tilstrækkelige til at beskytte menneskerettighederne?  

Ledere eller fortolkere af folkestemningen?
Er politikerne ledere? Eller leder de efter at fortolke folkestemningen?

Politikere gebærder sig desværre også, som var de på en markedsplads. Politiske holdninger overgår hinanden, og de faldbydes til vælgerbefolkningen med et klimaks hvert fjerde år, når folketingsvalget finder sted.

Når Uffe Elbæk derfor spørger, om det ekstreme er blevet det normale, er hans hensigt vel dybest set at advare og minde om, at man skal besinde sig. Både politikere og vælgere.

Politikere må tage til efterretning, at ligesom de analyserer vælgerbevægelser, er deres holdninger og påstande genstand for vælgeres kritiske opmærksomhed.

Og Uffe Elbæks synspunkter kan ikke tilbagevises med udstillet indignation og påstande, kun med argumenter.

Et af de mørkeste kapitler
'Fascisme som erfaring og risiko' lød titlen på et foredrag af professor i moderne europæisk historie Nils Arne Sørensen, som han holdt 31. januar i år.

I omtalen af foredraget slås fast, at fascisme er et af de mørkeste kapitler i menneskehedens historie.

Niels Arne Sørensen spørger, om det virkelig kan passe, at det kapitel er ved at åbne sig igen? Om vi står på tærsklen til en ny fascismens tidsalder?

Kunne Altinget mon bringe dette foredrag, der efter alt at dømme kunne bidrage til en forståelse af den problemstilling, som Uffe Elbæk og andre før ham har rejst, og andre afviser?

Det ville være til glæde for læserne.

Claus von Barnekow, 7. generationsindvandrer fra Rügen (Pommern).

Forrige artikel Professor: Danmark kan ikke tage sig den luksus at være sig selv nok Professor: Danmark kan ikke tage sig den luksus at være sig selv nok Næste artikel Kronik: Europarådet er vigtigere end nogensinde – hvornår går det op for regeringen? Kronik: Europarådet er vigtigere end nogensinde – hvornår går det op for regeringen?
 • Anmeld

  Anne Albinus

  Tak for en god kronik

  Professor emer. Ole Jensen advarede i Kristeligt Dagblad i januar 2017 mod nationalkonservatismen , som han kalder nationalegoismen:

  Han efterlyser præster, der for egen regning tør tage del i den offentlige debat og argumentere imod det, han kalder ”det nye højre” i det teologiske landskab i Danmark.

  ”Med det nye højre mener jeg teologer og præster, der hylder nationalkonservatismen, hvad der reelt er det samme som nationalegoisme. De argumenterer for, at politik alene er en kamp mellem egeninteresser og benytter sig af fjenderetorik. De appellerer til den frygt, som vi ved fra historien, kan få det folkelige flertal til at vælge den laveste fællesnævner. Hitler blev faktisk demokratisk valgt, fordi flertallet havde mistet det etiske kompas,” siger Ole Jensen.

  https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/jeg-savner-modige-teologer-som-toer-tale-imod-nationalegoismen

 • Anmeld

  Birgit Bak

  En god og saglig kronik

  Som man kun kan håbe, vil medvirke til at højne debatniveauet omkring vores demokrati, magtens tredeling, menneskerettigheder og den ekstreme højredrejning i hele Europa. Det er nemlig rigtigt, at vi skal væk fra forargelsen og fremdrage argumenterne i stedet. Vi skal have italesat en anden debatform i det offentlige rum, og vi skal have medierne til igen at turde at være mere end mikrofonholdere.

 • Anmeld

  Frank Wille

  Tankevækkende

  Reaktionen fra DF alias Dansk Fjendebilledfabrik er tankevækkende parnoid og skinger.

 • Anmeld

  Allan Davies Madsen · Cand. Mag.

  DF har fra start været inspireret af fascistisk tankegods, men det er muligt at de ikke ved det selv.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2194244163975492&set=a.468579309875328&type=3&theater

 • Anmeld

  jørgen bager

  Piv

  Når man rammmer en hund piver den

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Facisme???.

  Den sammenligning med facismen som var i 30, erne og de problemer vi slås med i dag angående indvandringen er ganske enkelt smagløs. Uffe Elbæk m. fl. må se spøgelser ved højlys dag!!.