Lisbeth Knudsen: Trumps mediekrig har konsekvenser – også i Europa

KOMMENTAR: Trumps angreb på medierne og på helt konkrete, navngivne journalister kan få varig, skadelig effekt på mediernes rolle og på demokratiet. Ikke bare i USA, men også i Europa og resten af verden, skriver Lisbeth Knudsen.

Måske trækker vi efterhånden lidt træt på smilebåndet af Trumps daglige strøm af storpolitiske udbrud i tweets fra klokken fem om morgenen til to om natten i stedet for at blive forskrækkede og bekymrede, som vi blev det i starten. Efterhånden har vi vænnet os til lidt af hvert. Og der kommer en ny situation i morgen.

Måske begynder vi også at blive lidt immune overfor hans bestandige angreb på medierne og hans misbrug af begrebet ”fake news” til at dæmonisere og udskamme sine fjender i den frie presse. Men styrken og vedholdenheden i den amerikanske præsidents angreb på medierne og på helt konkrete, navngivne journalister har konsekvenser, som nu begynder at vise sig mere og mere tydeligt.

Konsekvenser, som burde få medier og journalister over hele verden til at reagere, for lykkes Trump med sin strategi, så får populister andre steder smag for den samme kurs.

Når medierne har mistet tilliden fra og kontakten til de borgere, de er til for at betjene, så får populister fri adgang til at bruge medierne som en del af det fjendebillede, der er populismens uundværlige iltapparat.

Trumps krig mod medierne er på vej til at ændre og polarisere amerikanernes holdning til medierne på en faretruende måde. Den er gradvis ved at svække tilslutningen til pressefriheden og uafhængigheden og give plads for synspunkter om mere politisk kontrol og styring af medierne.

Der er en voksende bekymring i medierne for, at den heftige tone fra Trump mod de medier, som han ikke kan lide, en eller anden dag får en tosse med et skydevåben til at gå amok og slå ihjel opildnet og opmuntret af den krigeriske retorik fra øverste sted. Og de udskældte medier begynder mere og mere at overveje, om deres journalister skal have personlig beskyttelse og sikkerhedsvagter, når de dækker Trumps store kampagnemøder, eller når de blot bevæger sig rundt og udfører deres arbejde.

Det er aktualiseret af, at højreekstremister og konspirationsbevægelser her tidligere på måneden nu tydeligt træder frem i og uden for præsidentens kampagnemøder og direkte angriber de tilstedeværende journalister, i dette tilfælde en repræsentant fra CNN, uden at hverken præsidenten eller hans pressetalskvinde tager afstand fra det, men blot slår det hen med, at folk jo har deres ytringsfrihed.

Det er et af de stærkeste våben i populistens værktøjskasse at finde fjendebilleder og skabe konflikt og forvirring om sandt eller falsk for selv at stå i et bedre lys som redningsmanden. Det er et effektivt våben hele tiden at mistænkeliggøre sine kritikere og aflive enhver påstand om løgne og falske argumenter ved at vende kanonen mod angriberne og anklage dem for netop det.

Trump har fra starten af sin præsidentperiode gjort medier som New York Times, Washington Post, CNN, ABC, NBC og CBS til ”fake news-medier” og ”fjender af folket”. Det 20. århundredes diktatorer – især Stalin, Hitler og Mao – havde alle den taktik at dømme deres kritikere, især pressen, til at være ”folkets fjender”. Deres mål var at undergrave kritikernes og pressens arbejde og kalde ethvert dårligt budskab for ”falske nyheder". Det handlede om at skabe forvirring i offentligheden om, hvad der var sandt, og hvad der ikke var sandt; hvad kunne man stole på, og hvad man ikke kunne stole på. Virker det bekendt? Ja, det er det præcis.

Trump har i et af sine mange tweets skrevet, at de anklagede medier ikke er hans fjender, men at de er det amerikanske folks fjender. Han stempler pressens medarbejdere i almindelighed som uærlige og uhæderlige med undtagelse af de efterhånden få medier, som støtter ham mere eller mindre ukritisk. Og den liste er blevet kortere, efter at selv hans favoritmedie, Fox News, er blevet momentvis kritisk overfor Trump.

Pressen som helhed kalder han ”en skamplet” og indholdet af de kritiske medier ”oprørende”. New York Times har fået æren af betegnelsen som ”en mislykket avis”. CNN er blevet kaldt ”forfærdelig” og ”fake news”. Buzzfeed fik betegnelsen “skrald”.

Præsidentens krig mod pressen truer amerikansk demokrati. Lad os være klar over, at når Trump bekæmper og ydmyger pressen, gør han mere end at spille for galleriet overfor hans tilhængere. Han søger at tæmme, svække og i sidste ende kastrere medierne og frarøve dem ​​den legitimitet, de engang har nydt blandt mange amerikanere. Det skriver den erfarne seniorrådgiver for Pulitzer Center for Crisis Reporting, stifter og direktør for Shorenstein Center for Medier og Politik, Marvin Kalb, i en ny bog, som udkommer i næste måned.

Bogen har titlen ”Enemy of the People” og handler om netop Trumps krig mod medierne. Kalb er dybt bekymret over de dybere konsekvenser af Trumps strategi mod medierne. Han frygter, at konsekvensen kan være en kurs mod en form for populistisk autoritarisme. Det er en styreform karakteriseret ved en stærk centralmagt og begrænsede politiske og individuelle friheder for borgerne. Han mener, at kan Trump efterhånden overbevise folk om, at hvad de læser i deres aviser eller ser på tv, på deres iPhones eller lytter til på radio, alt sammen er "falske nyheder", så kan han regere mere eller mindre, som han ønsker, uden at den frie presse rejser kritik eller kommer med afsløringer af hans ageren, og uden at nogen diskuterer visdommen i hans politik.

Trump ser fjender overalt, skriver Marvin Kalb. Hvis fakta kommer i vejen, er han helt parat til at skabe sine egne "alternative fakta". Han regerer allerede, som om hans eksekutiv afdeling allerede stod triumferende over retsstatsprincippet, mener Kalb. Tidligere præsident George W. Bush har engang talt advarende om magt. Hvordan den kan blive "vanedannende" og "ætsende", og den kan blive "misbrugt".

I sidste måned forsøgte udgiveren af New York Times, A. G. Sulzberger, under et besøg i Det Hvide Hus at forklare Trump, at hans retorik mod pressen var dybt bekymrende og på grænsen til at være farlig. Han advarede direkte præsidenten mod det inflammatoriske sprogbrug, som efter hans mening ville kunne lede til vold og trusler mod journalister.

Mødets indhold skulle egentlig have været fortroligt, men alligevel sendte Trump et tweet ud efter mødet, der skulle antyde, at nu havde præsidenten sat New York Times definitivt på plads og fortalt udgiveren, hvad han mente om pressens repræsentanter. Et tweet, der senere fik Sulzberger til at udsende en erklæring om hans egne udtalelser på mødet og hans noget anden opfattelse af dets forløb.

Det meget anerkendte amerikanske Poynter Institute, der forsker i medier og journalistik, offentliggjorde i november sidste år en stor undersøgelse af amerikanernes holdning til medierne under Trumps præsidenttid. Den afslører en markant polarisering i holdningerne. Vælgere med tendens til at stemme på Demokraterne har næsten i stigende omfang fået tillid til medierne, mens vælgere med tendens til at stemme republikansk har fået betydelig mindre tillid til medierne. Republikanere og Trump-tilhængere er langt mere tilbøjelige til at tilslutte sig meget kritiske holdninger til medierne og beskrivelsen af journalister som folkets fjender, og de er mere tilbøjelige til at støtte begrænsninger i pressefriheden end dem, der stemmer på Demokraterne.

Når der i undersøgelsen spørges til tilliden til journalisterne og redaktørerne, så er det kun 20 procent af offentligheden, der har "en stor del" tillid, 50 procent, der har "kun til nogle", og 30 procent, der har "næppe tillid til nogen". Offentligheden som helhed ser ikke nyhedsmedierne som helt uafhængige. 69 procent mener, at medierne "Har tendens til at favorisere den ene side". Men det betyder ikke, at offentligheden ikke ser nogen værdi i at have medier. Et flertal af samme størrelse (69 procent) mener, at nyhedsorganisationerne "holder politiske ledere fra at gøre ting, der ikke skal gøres".

Polariseringen er tydelig i undersøgelsen, når man ser på partitilhængerne. For eksempel udtrykker 74 procent af de demokratiske vælgere "en stor del" (19 procent) eller "en nogenlunde” (55 procent) tillid til mediernes rapportering, mens kun 19 procent af republikanerne gør det samme.

Et betydeligt mindretal af amerikanerne siger, at de er enige i påstanden om, at medierne er en "fjende af folket" (31 procent) og disse holdninger er dramatisk overrepræsenteret blandt Trump-tilhængere (64 procent). Endelig, og mest foruroligende, støtter en ud af fire amerikanere (25 procent) betydelige begrænsninger i pressefriheden. Specielt siger 25 procent af amerikanerne og 42 procent af Trump-tilhængerne, at regeringen burde "være i stand til at stoppe et nyhedsmedie i at offentliggøre en historie, som regeringsembedsmænd siger, er forkert eller unøjagtig".

En anden og helt ny undersøgelse lavet af Ipsos fastslår, at fire ud af ti republikanere i USA gerne vil give Trump magt til at lukke medier, som efter hans opfattelse optræder dårligt. 48 procent af republikanske vælgere i undersøgelsen mener, at medierne er fjender af folket. 80 procent af de republikanske vælgere i undersøgelsen mener, at medierne er biased, og 79 procent mener, at Trump bliver unfair behandlet i medierne.

Opfattelsen af medierne i USA er under forvandling med en præsident i krig mod hele den journalistiske tradition, selvforståelse og forankring i demokratiet. Lykkes det i USA at vælte mediernes autoritet og troværdighed omkuld, så kan vi også vente os en bølge eller to i Europa. Selv stærke mediehuse har ikke længere magten til at forhindre en fake news-strategi som Trumps i at få varig, skadelig effekt på mediernes rolle og på demokratiet. Det er læren fra USA.

I Danmark forsvarer politikerne stadig og helhjertet en fri og uafhængig presse, men samtidig er antallet af partimedier stigende, og det samme er kritikken af ikke at kunne komme ordentligt til orde eller få lov til at fremlægge politiske ideer for vælgerne gennem de klassiske medier. Netop i denne uge lancerede Dansk Folkeparti sin udgave af et nyt partimedie. Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og Socialdemokraterne er allerede i gang på samme måde.

Det kan være fint og helt forståeligt, at partierne gerne vil have deres politik ud i mere uforstyrret form, uden kritisk modspil og af kanaler, som er den moderne medievirkeligheds mangfoldighed af muligheder. Problemet er bare, at det sker på et tidspunkt, hvor de klassiske medier er svækket af digital omstilling og faldende indtjening, og hvor der er behov for, at partierne mere end nogen sinde værner om den frie presse og ikke taler den ned.

Det store spørgsmål her er, hvordan vi mødes til en demokratisk debat, hvor meninger brydes, skærpes, udfordres, justeres og kasseres, fordi der var nogle andre, der var bedre. Hvordan gør vi det, når vi mødes i de i forvejen frelstes lukkede haver på nettet, hvor vi nok ikke engang gider at kigge ind over hækken til de andre? Hvordan sikrer vi tilliden til den kritiske, uafhængige presse ikke undergraves herhjemme? Læren af Trump må være, at medierne må tage kampen op. Må nytænke relationen til publikum og måden at bedrive journalistik på med høj kvalitet og høj troværdighed. Sandheden kræver vores opmærksomhed, som New York Times skriver i deres tankevækkende reklamekampagne.

----------

Lisbeth Knudsen er tværgående chefredaktør på Mandag Morgen/Altinget og formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun blandt andet nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en klumme i Altinget. Klummen er alene er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Stine Bosse: Demokratiet er ingen selvfølgelighed Stine Bosse: Demokratiet er ingen selvfølgelighed Næste artikel Stine Bosse: Brexit-forhandlinger ser noget nær umulige ud Stine Bosse: Brexit-forhandlinger ser noget nær umulige ud
 • Anmeld

  Ove Lund · Cand. psych.

  Stærkt foruroligende

  Lisbeth Knudsens kyndige kommentar til den eskalerende mistillid til medierne (anført af Trump) er stærkt foruroligende. Det eneste umiddelbare modsvar er, at støtte alle grene af den frie presse (Dagblade og TV/radio). F.eks. ved at tegne abonnement på en eller flere seriøse aviser.

 • Anmeld

  Christian X

  Sjældent at Lisbeth Knudsen (LK) begår en overspringshandling

  1 mand ville ikke være i stand til at starte en global steppebrand, hvis der ikke var tilstrækkeligt brandbart materiale…
  .
  Der er en grund til, at journaliststanden er placeret næstlavest i troværdighed...
  Det er kompetente LK godt klar over, da hendes løsning er:
  "bedrive journalistik på med høj kvalitet og høj troværdighed".
  Hvilket implicit betyder, at det gør medierne ikke i dag (med få undtagelser). Men det kan hun jo ikke sige uden at være færdig i branchen.

  I årtier har medier talt om migranter som: ”torturforfulgte stakler der både var hjernekirurger og forskere og ville berige dansk ånds og kulturliv – og vores økonomi.” Medier har intimideret kritikere med værre gloser end racister og landsbytosser.
  Selv om medierne gang på gang har taget fejl – messer de ufortrødent videre.

  Hvordan skal journalister kunne formidle noget, de ikke selv forstår?

  Der er behov for en strukturel reform af medierne:
  • Fjern al støtte til "billedblads-journalistik" (EB, BT, dele af Informationens indhold mfl.).
  • Støt fagtidsskrifter i stedet (medieforliget flyttede midler fra Ingeniøren til de liberale blade...)
  • Mediestøtte burde kun kunne ske til medier, hvis journalister også har en fagfaglig baggrund (f.eks. en erhvervs-journalist burde som minimum have en HD-uddannelse og flere års relevant erhvervs erfaring osv.)
 • Anmeld

  eva just · mellem lang uddannelse med international erfaring.

  Lisbeth Knudsens indlæg

  Det er super godt at president Donald Trump, er ved at rydde op i den international medie organisation.
  Medierne er mere magtfulde en nogen regering. De styrer efter deres bagland ønsker, de intervuer deres "gæster" med den devise, de SKAL GIVE MIG DET SVAR JEG ØNSKER, vil de ikke det bruger jeg hele deres tid på at spørge om det samme spørgsmål igen og igen, indtil tiden er gået, og "gæsten" ikke har kunnet svaret ud fra dennes synspunkt.
  Danskerne er handikappet da de KUN får informationer fra DR organisationen, og de mener det samme som deres Socialistiske Bagland, dog uden selv privat at opfører sig som en Socialist.
  Lisbeth Knudsen, hvor er din interesse i skandalen Gødstrup sygehus, hvor er skandalen med regionernes indkøb af uduelige edb systemer, hvor er din interesse i sammenlægning af skoler, så man får UNDERVISNINGS CENTRE,
  hvor - En For Alle - for de kloge, de mindre kloge, samt dem som har særlige behov.
  'Hvor er du når politikerne lyver, holder vigtige oplysninger hemmelige, blæser borgernes demokratiske ret til at tvinge afstemninger igennem, f.eks. EU, FN, Menneskerettigheds kommissionen.
  Hvor er du henne med undersøgelser af globalisering og den nye verdens orden.
  Hvor er du hende for at undersøge hvad der i grunden foregår med at tvinge micro tips opereret ind i folk, man er faktisk kommet meget meget langt, men det ved du vel ikke noget om, eller du vil ikke blande dig.
  I det hele taget vil danske journalister gerne bo i udlandet, det er jo en oplevelse for livet, og man skal jo bare stikke mikrofonen ud til en tilfældig borger, stille et spørgsmål som interesserer det lokale hjemme publikum, i stedet for bare at skrive hvad der sker, hvad der menes, og lad så de danske borgere selv sorterer.
  Hvad med at undersøge hvad der bliver undervist religiøst i skolerne.
  Sandheden om danskernes antipati imod hele tørklæde/Burka osv. problematikken.
  Og så spørger du minsandten om president Donald Trumps Medie Krig.
  Hvor er dine undersøgelser om, -- hvad er det reelt president Donald Trump står for, hvad er det han vil???
  Jo han vil stoppe Hillary Clintons, Barack Obamas, Angela Merkels samt Frankrigs magt undertrykkelse, med hjælp fra EU.
  Nå nej -- det burde jeg jo vide, den danske befolkning er uvidende dumme,
  forstår ikke mediernes "kærlige arbejde for de danske borgere, med DANSK NATIONALITET, contra den ekstra kærlige omsorg for immigranter, som igennem "" religions frihedens lyksaligheder"" der står over ytrings friheden, demokratiet, danskernes ejendoms ret til deres eget land. kan tillade sig alt.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Public service

  Hvis man ved public service alligevel vil have folk til at tro uden at begribe,

  så kunne man begynde at lade mennesker tro på hvor fredelig verden ville være uden NATO, og siden selv lade dem begribe denne tanke.

  De totalitære tanker, NEW POWERS, som stater idag udbreder, imødegås idag af individers erkendelser og moralske handlinger.

  For individet er der håb,men slægten og staten er for mennesket tabt.

  Public service er de degenererede folkeånders "kollektive" talerør,
  hvis største triumf er som fandens, den dag det var lykkedes ham at overbevise menneskene om at han ikke var til.
  De tror uden at begribe.

  Når Lykketoft indforstået taler om public service som "et umisteligt gode"

  er det et tegn på vi allerede har mistet den.

  For hvad nytter det at "staten" er fuld af pubic service, når ingen længere tror på indholdet og dermed heller ikke begriber indholdet.

  Når publik service-kirkens vinduer en sjælden gang er fuld af lys, skyldes det kun genskin af solnedgangen. Der er ingen tændte lamper i den.

  Pubic service er blevet til en art meninger, som man ikke gider bekæmpe, men som man bare ønsker at få overstået.

  Men at kæmpe for friheden til at mene er tragisk, når det store flertal ikke ønsker den;

  for for mange mennesker betyder en mening ikke at de har den, men bare at de af en eller anden grund anser det for rigtigt at have den.

  Ligesom en kædes styrke er afhængig af dens svageste led, er den offentlige mening bestemt af hvad de dummeste tænker!

 • Anmeld

  Niels O

  Jørgen Jørgensen:

  Jeg tænkte på, om du måske ikke havde en mening om Trumps mediekrig og ville poste den her?

 • Anmeld

  Christian X

  Bandwagon medier

  og Trump ser ikke verden ens, fordi:

  https://www.snopes.com/fact-check/donald-trumps-intelligence-quotient/

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Medierne har også politiske budskaber

  Kommentatoren ser helt bort fra, at f. eks. de landsdækkende aviser også er politisk farvede. Og de statslige medier er politisk styrede. Forbrugernes værn imod ensidig information er alene at søge sin information hos forskellige, politisk afvigende, medier. Det er desværre mere, end hvad den almindelige medieforbruger kan overkomme til dagligt.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Nedenstående er censureret:


  Og ærligt talt, I som tordner mod Facebook og sociale medier. I er jo for manges vedkommende , selv på Facebook eller Twitter.

  13 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Medierne gør nedenstående indsigter til Fake News ved at fortie og undlade fokus på dem. Derved ender MSM (medier) ender med i deres ensidighed selv at fremstå "fake".
  Spredningen af uranaffald, (depleted uraniummissils) ved missiler i Irak, Syrien og Kosovo bevirker kræftsygdomme hos befolkinigerne dér og hos soldaterne ved spredningen af en dødelig radioaktiv nanopartikel støv:

  Tysk missiltekonolgi bruges umoralsk af de allierede i Irak sammen med hvidt fosfor!


  Kvinderne i Kosovo og Irak føder fiskelignende børn:

  Vestlige medier er højproduktive i at fortie ubenkvemme sandheder, og dermed fordreje hyhedsstrømmen i retningen af fake news.

  Main Stream Mediernes uendelige eftersnak af Vestens ledere forårsager selvforskyldt mediernes egen død og irrelevans, som andet end propagandavåben.

  Seks måneder efter, hvad Pentagon proklamerede som sin "befrielse" af den syriske by Raqqa fra ISIS-militanter, er der rapporter om de ødelæggelser, der er forårsaget af den ubarmhjertige amerikanske belejring af airstrikes og artilleribombardementer mod byen.

  Befolkningen på ca. 100.000 mennesker, omtrent en fjerdedel af det antal, der bor i byen forud for det amerikanske angreb, er stadig uden rindende vand og elektricitet. Mellem 70 og 80 procent af byen blev reduceret til murbrokker ved det amerikanske angreb, med 11.000 bygninger enten beskadiget eller ødelagt.

  Seks måneder forbliver et ukendt antal tusinder af civile, mænd, kvinder og børn, begravet under ruinerne og fylder byens kvarterer med stanken af ​​nedbrydende lig.


  12 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Når medierne tordner mod fake news, er det et resultat af at nyhederne fra de som tordner selv er FORLORNE NYHEDER, ikke andet!
  Sandheden er forlængst gået tabt, det er mediernes egentlige budskab!,

  og dermed mediernes mulighed for at genetablere troværdighed og sammenhængskraft i samfundet.

  At tage patent på troværdighed og at være garant for sammenhængskraften er ikke andet end FORLORNE buzz-ord OG slogans fra FORLORNE mennesker uden moral i FORLORNE nyhedsmaskinmediers desperate forsøg på at lave et sidste og endnu større BLUFF.

  8 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Det er msm problemet i en nøddeskal at,
  Fredags disney er bedre oplysning om Rusland,Syrien, Kosovo, Korea

  end DEADLINE er .

  Altinget og lignende halvtroværdige medier fortæller selvfølgelig sandheden indimellem.

  Men kun for at kunne være troværdige om "Empirets" "Store Løgne.".


  4 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  propagandaen og glidebanen er åbentlys
  Det er iøvrigt påfaldende at i danske medier hedder det:

  Alt hvad russerne siger er noget de PÅSTÅR!

  Men hvad US,UK og FR, siger er noget de HÆVDER!

  Sådan er propagandaen og glidebanen åbentlys for enhver, der gider at åbne siger ører en lille smule.

  Nu Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Det vigtiste er ikke fakta, men hvad magten FORMODER. FORMODNINGER gøres til fakta, og fakta gøres til formodninger. Så er der frit valg på alle hylder for magten
  SKØNSMARGIN er et andet ord for NORMER, som f.eks Theresa May bruger vedr. f.eks Skripal ;


  NORMER ændres i politikken efter magtens behov og kaldes så i retspraksis´en for SKØNSMARGIN tilpasset den for tiden herskende politiske agenda.

  Politikken gør så i realiteten mennesker retsløse.

  Som en elastik, der trækkes så langt den politiske magt ønsker det.

  NORMER er det nye sort for den politiske magt.

  SKØNSMARGIN for dets udlevelse i et udvandet retssystem.

  FORMODNINGER er det nye sort i kulturen og tænkningen.

  Det vigtiste er ikke fakta, men hvad magten FORMODER.

  FORMODNINGER gøres til fakta, og fakta gøres til formodninger.

  Så er der frit valg på alle hylder for magten,

  OG INGEN KAN LÆNGERE KENDE FORSKEL PÅ

  HYPOTESER OG FAKTA!

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  De statsafhængige medier, der afklarer enhver udenrigspolitisk synsvinkel med den dybe stats intelligens apparater,


  erklæres uafhængige og upartisk og ikke løgnere og ikke ensidige af Mogens Lykketoft.

  Men idag skal man jo være positiv, og dermed menes at man skal klappe fanden på kinden og rose ham for hans enkelte gode sider.

  Hør her hvordan en tidligere CIA-agent og legende forklarer hvordan de troværdige medier fungerer idag - med CIA-agenter tilknyttet enhver udenrigsredaktion- og konfererer med CIA om hvordan journalistikken skal gribes an:

  Hvordan skal vi gribe Russiagate an, Skripal, Fake News osv? spørger de:

  https://www.youtube.com/watch?v=6J0QHHMNCV4


  At oplyse om at, en hykler som Boris Johnson for nylig modtog 160.000 engelske pund til sit parti fra en person med forbindelse til den russiske regering er ikke public service i DR.

  Eller at det er Hillary, der i samarbejde med Google opfandt begrebet Fake News, da Wiki Leaks afslørede at hun stjal sin nominering fra Bernie Sanders. Istedet påstod de at det var russerne, der hackede hendes ulovlige emailkonto og på den måde troede hun at hun slog 2 fluer med et smæk. Men hendes opfindelse af Fake News- begrebet blev vendt mod hende selv af Donald Trump.


  Eller hele den utroværdige galskab om forgiftningen af Skripal, hvor sætningen : We have to develop NEW POWERS igen og igen kommer ud af Theresa Mays mund.

  New Powers ..................

  "The Day" idag: God officiel nuanceret, public service fra England til børn, som ikke skelner mellem FAKTA og PÅSTAND:
  Hvis elever i Storbritannien ikke forstår overskrifterne om Rusland og dets præsident, forklarer en særlig publikation for børn, hvordan en "giftig Putin" forgifter Vesten, uden at at skelne mellem fakta og påstand.

  The Day, et nyhedswebsted, der producerer korte artikler om aktuelle anliggender, der skal bruges som undervisningshjælpemidler i britiske skoler, har tilbudt eleverne to alternativer til om Vladimir Putin: han er enten Europas "farligste leder siden Hitler" eller en opblæst nar, der angriber andre svage nationer.

  Se putin gengivet med paddehatteskyer i brillerne og læs propagandaen, for det er jo det det er:
  http://theday.co.uk/international/toxic-putin-on-mission-to-poison-the-west

  18 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Medierne ejes i høj grad af de rige og erhvervslivet.
  Mediernes dækning sker i endnu højere grad på de rige og erhvervslivets præmisser.

  Den canadiske filosof og fredsforsker John McMurtry forklarer, at medierne i dag ikke arbejder på at oplyse virkeligheden men på at dække over den.*1) Medierne ejes i høj grad af de rige og erhvervslivet. Mediernes dækning sker i endnu højere grad på de rige og erhvervslivets præmisser, hvor også DR er en del af problemet. Medierne kan naturligvis ikke indrømme, at de arbejder tendentiøst. Man kan sige med Nietzsche, at de altid bringer dobbelte løgne.

  16 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  DEN VERDENSHISTORISKE FINANSFORBRYDELSE
  De amerikanske og europæiske medier har i årtier gjort en dyd ud af undertrykke sandheden om, hvor komplet korrupt det amerikanske politiske system er, herunder hvordan stort set alle amerikanske politikere i begge de store partier er betalte og kontrollerede af USA's korporative magtforhold. Det er dog ikke underligt, at de amerikanske medier ikke forklarer denne sammenhæng. De er netop kontrolleret af de samme korporative magtforhold, hvor seks mediegiganter kontrollerer 90 procent af samtlige amerikanske medier.

  man er nødt til at gå uden om de 90 procent toneangivende medier, hvis man skal finde information om de mest kritiske aspekter omkring det korrupte USA. Man kan skrive bøger om, hvordan disse medier undertrykker sandheden om det korrupte politiske system. Jeg skal her begrænse mig til et enkelt undertrykt aspekt af Obamas politik, nemlig hans tilgang til de amerikanske finansielle magtforhold; hans håndtering af de store banker og Wall Street og deres ansvar for finanskrisen.

  En af de mest kompetente folk på området er Bill Black, en tidligere embedsmand i det amerikanske finanstilsyn og forfatter til bogen The best way to rob a bank is to own one.*16) Black forklarer, hvordan man i halvfemserne håndterede en tilsvarende om end mindre finanskrise, den såkaldte ’Savings- and Loans Crisis’. Dengang fik man over 30.000 kriminelle indberetninger. På den baggrund udsøgte man de et tusinde klart mest belastede finansfolk, som man sagsøgte. Det endte som en historisk opklarings- og straffesucces. Med en domsrate på over 90 procent.*17)

  Black forklarer, at finanskrisen i 2008 var halvfjerds gange så stor. Den kostede 11 millioner amerikanske arbejdspladser og mere end ti trillioner dollars (ti tusinde milliarder dollars). Hvis man overfører erfaringerne fra den tidligere krise, kunne man derfor forvente omkring to millioner kriminelle indberetninger og 70.000 domsfældelser for finanssvindel. Efter 2008 var der ikke en kriminel indberetning for finanssvindel. Ikke én. Og derfor heller ikke én eneste større dømt finansforbryder. Kun ubetydelige folk er blevet jagtet.

  Det er vel den største finansforbrydelse i verdenshistorien. Men de (korporative) medier har undertrykt historien, så vi fik indtryk af, at der ikke var noget kriminelt bag finanskrisen i 2008. WikiLeaks afslørede senere, at et af de mest belastede finansfirmaer op til finanskrisen, Citigroup, gav Obama en liste med relevante folk for hans finansministerium, da han tiltrådte. Senere var Citigroup den største modtager af regeringens redningsplan.

  15 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Det er kun tragikomisk, når medierne betragter sig selv som kompetente dommere omkring falske nyheder, "fake news".
  DE NEOLIBERALE MEDIERS LOGIK
  Der er ingen tvivl om, at journalister arbejder under tidspres. De har ikke megen tid til selvstændig research, og de kan let ende med at dele andre journalisters historier, bruge samme vinkler osv. Dette kan være med til at forklare, at danske medier lægger sig i sporet af udenlandske mediegiganters historier og vinkler. Men på den måde får vi alle sammen straks et problem. For amerikanske og britiske mediegiganter er relativt kynisk indsnævrede til at tjene erhvervslivets interesser. Det er journalistikkens død. Tænk for eksempel på Rupert Murdochs medieskandaler.

  Desværre passer den slags slet skjult "erhvervsjournalistik" perfekt til tidens neoliberale politikere, der også arbejder for erhvervslivets interesser. Hvad der er godt for erhvervslivet er godt for samfundet, er tidens mantra. Vi får en vestlig verden behersket af neoliberale etablissementer, der reelt er ligeglade med den verden, som de regerer over. De interesserer sig for magt og prestige. Og til det mål er mediernes opgave ikke at skabe objektiv information men propaganda til at undertrykke, kontrollere og regere med. Ideen om at journalister er "magthavernes vagthunde" får en helt ny betydning.

  MEDIERNES ORWELLIANSKE PRAKSIS
  Vor tids medier får folk til at juble over ting, der modvirker deres egen og andres samt deres børns og børnebørns velfærd. Dette gælder, når folk jubler over EU’s neoliberale politik; eller når medierne får folk til at juble over en korrupt præsident Obama, der har ført verden henimod en større finanskrise; er ansvarlig for at føre dobbelt så mange krige som Bush Jr.; og har sørget for, at USA vil skabe "praktisk brugbare" atomvåben for en million millioner dollars over de næste tredive år.*19)

  Der er ingen ende på de neoliberale falsknerier og løgne. Det er kun tragikomisk, når medierne betragter sig selv som kompetente dommere omkring falske nyheder, "fake news".

  9 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Mediernes ansvar for krigen i Syrien

  Hvis der havde været kritiske journalister og akademikere i de vestlige medier, der havde fortalt sandheden om Syrien, ville krigen være stoppet for år tilbage. Den var måske aldrig begyndt.

  Mediernes og akademikernes medløb og totale svigt er årsag til, at krigen i Syrien har udviklet sig til den største humanitære katastrofe siden Anden Verdenskrig.

  Jeg bebrejder ikke Vestens politiske ledere for krigen i Syrien. Det er meningsløst. En af de vigtigste erfaringer fra Nazi-Tyskland var, at man ikke må forvente ændringer i adfærd hos kyniske ideologer. Man må i stedet appellere til det store flertal af almindelige mennesker, der er i stand til at handle moralsk og standse dem.

  Mediernes propaganda-kampagne har været så massiv, at de fleste mennesker i Vesten er overbeviste om, at krigen i Syrien handler om at bekæmpe et monster.

  Mediernes og akademikernes medløb og totale svigt med hensyn til faglig og intellektuel integritet er årsag til, at krigen i Syrien har udviklet sig til den største humanitære katastrofe siden Anden Verdenskrig med mange millioner flygtninge og en halv million døde syrere. Indtil nu.

  Hvis der havde været kritiske journalister og akademikerei i de vestlige medier, der havde fortalt sandheden om Syrien, ville krigen være stoppet for år tilbage. Den var måske aldrig begyndt.


  Men hvordan kan det lade sig gøre at bedrage hele befolkninger? Det korte svar er: Hitlers trick. Hitler vidste, at almindelige mennesker ikke kan få sig selv til at tro, at deres politiske ledere vil lyve for dem på den mest skamløse måde for at retfærdiggøre krig. På den måde er folk tilbøjelige til, at bidrage til deres egen undertrykkelse.

  Der findes en mængde akademisk litteratur, der dokumenterer, at krigene i Jugoslavien,ii Irak, og Afghanistan blev ført på falske og ulovlige grundlag.iii Danmark vil ikke lave en undersøgelsev men i 2016 konkluderede det engelske underhus, at krigen i Libyen udelukkende var baseret på løgne.v

  Det er derfor afgørende at forstå, at Vestens krige blev ført på løgne, hvor alle medier, politikere og akademikere løj og fik befolkningerne til at bifalde destruktioner af hele nationer og drab på hundredtusindvis uskyldige mennesker. Det faktum bør gøre folk åbne for, at der kan være et problem med politikernes, akademikernes og mediernes udlægning af krigen i Syrien.

  Den erfarne dokumentarist John Pilger har udtalt, at propagandaen om Syrien overgår alt, hvad vi tidligere har oplevet.vi Den erfarne journalist og forfatter, professor Kinzer skrev i februar 2016 "Medierne vildleder offentligheden om Syrien", hvor han samtidig siger, at mediernes dækning er det mest skamfulde i USA's mediehistorie.vii

  Vestens medier får Vestens befolkninger til at støtte destruktionen og massemordet på den syriske befolkning.

  7 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  De vestlige mediers foretrukne kilder i Syrien er alt andet end troværdige. For de ’syriske oprørere’ er reelt intet andet end ekstremistiske jihadister
  Vestens politiske ledere støtter ’oprørerne’ i Syrien. Og de vestlige medier har generelt kun bragt information fra ’oprørs-kontrollerede’ områder. Mens de har gentaget den samme absurde historie igen og igen: Assad og russerne bomber og mishandler den syriske befolkning.

  Det mest markante problem med den dækning er, at de vestlige mediers foretrukne kilder i Syrien er alt andet end troværdige. For de ’syriske oprørere’ er reelt intet andet end ekstremistiske jihadister – i allerhøjest grad udenlandske lejesoldater, der på ingen måde kan opfattes som respektable endsige troværdige kilder til situationen i Syrien.

  Medierne har altså på ensidig vis benyttet dybt utroværdige kilder, der kun har en stærk interesse i at lyve og dæmonisere Assad. På den måde har medierne i årevis prædiket et falsk billede af Assad og situationen i Syrien.

  Mediernes propagandakampagne har været så massiv, at de fleste mennesker i Vesten er blevet overbeviste om og stærkt følelsesmæssigt engagerede i, at krigen i Syrien handler om at bekæmpe et monster. Det har til stadighed den effekt, at al anden information og sympatisk tale om Assad opfattes som ’Assad-propaganda’.

  Folk i Vesten, herunder journalister, politikere og akademikere, får det nærmest fysisk dårligt og nægter at høre tale om, at Assad er en fornuftig politiker. På den måde er propagandaen mod Assad og Syrien lykkedes med at få Vestens befolkning til aktivt og engageret at arbejde imod at lytte til andre argumenter og kritiske kilder omkring virkeligheden i Syrien. Og støtte krigen mod ’Assad’.

  DE ALMINDELIGE SYRERE CENSURERES VÆK
  Problemet er blot, at alt, hvad de vestlige medier har rapporteret fra Syrien, er falsk. Alt, hvad der er kommet ud fra de ’oprørskontrollerede’ områder i Syrien, og som de vestlige medier dagligt har rapporteret som sandheden om Syrien, er falsk. Alt.

  Alle, der har talt med syrere udenfor ’oprørernes’ områder, rapporterer, at syrerne sætter stor pris på og støtter Assad.

  Alt hvad de vestlige medier har fortalt om Assad, om ’det folkelige oprør imod Assad’, om ’Assads drab på sin egen befolkning’, om ’russernes bomber af hospitaler og den civile befolkning’ og så videre. Alt er falsk.xii

  Men da Vestens journalister og befolkningen generelt er fyldt med så stærke negative følelser på grund af dæmoniseringen af Assad, så har den syriske befolkning reelt ingen mulighed for at blive taget alvorligt. På den måde hyller Vesten sig ind i en løgn om Syrien og bilder sig selv ind, at man gavner syrerne, hvis man fjerner Assad.

  Og da Assad vandt det sidste valg med knap 90 procent af stemmerne, så er effekten, at man systematisk udelukker mindst 90 procent af den syriske befolkning som utroværdige kilder til situationen i Syrien.xiii Syrernes virkelighed har nu været undertrykt i seks år.xiv

  Men det er en komplet falsk udlægning af såvel syrerne, som Assad og af hele situationen i Syrien. Alle, der har talt med syrere udenfor ’oprørernes’ områder, rapporterer, at syrerne sætter stor pris på og støtter Assad, samt at alle andre af vestens historier om Syrien er løgn.xv

  En af de mest overbevisende rapporteringer kom i august 2016, hvor en amerikansk fredsdelegation med fredsaktivister og fagforeningsfolk vendte hjem fra Syrien og stærkt oprørte fortalte, at alle syrere bekræftede de mange kritiske rapporter om, at alt, hvad Vestens medier har fortalt om Syrien, er løgn. De beretter i øvrigt også, at den vestlige propaganda sad så dybt i dem, at den var svær at gøre sig fri af.xvi


  Nu Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  De såkaldt "frie" medier arbejder med begreber og interesser, der forudsætter at "frihed" kun kan opnås gennem det politiske korrekte arbejde,
  der undertrykker den reelle frihed i tanken og viljen, og undergraver den reelle retssikkerhed for alle mennesker til fordel for de få, om de så er besiddende, intellektuelle eller bare med uselvstændigt politiske ståsted uden hjerterum for andet end sit eget snæversyn.

  Kyndighed kan idag defineres til ikke at have et eget ståsted eller have modet til at kalde en spade for en spade. Istedet møfles der rundt i alle mulige insinuationer, underforståethed og politisk korrekthed.
  Journalistikken idag er gennemsyret af jeg-løshedens driven rundt i alle hjørner og kroge uden egentlig adresse, formål og evne for og med lidenskaben for emnet end ønsket om begæret for opmærksomhed.

  Har en ide ikke medvind i den herskende politiske klasse ignoreres den også i den "frie" presse.

  I er alle håndlangere, også den "frie" presse for den besiddende klasse, de intellektuelles illusionære forestillinger om verdens sammenhæng.

  Den "frie" presse skal selvfølgelig også have et sted at tappe penge ud af fællesskabets penge,men bild ikke Jer selv ind, i iden "frie" presse, at I så er frie.

  Tværtimod.

  Så længe pengene gives med omkostninger for den reelle frihed, så er der ikke tale om frihed, men en sammensværgelse med den herskende økonomiske og intellektuelle klasse, hvis frihed, det er der varetages i den "frie" presse uanset om dets ord er på papir eller smeltet sand (i computerchips).

  Underforstået: Medierne får gerne bådene til at vippe lidt , siden meget.

  Medierne fjerner gerne fokus fra det det reelt er vigtigt, som alligevel for længst er "tåget" til af uendelige mængder af ubrugelig information.

  Og hold aldrig de virkeligt ansvarlige til regnskab.

  Så kravler alle op i "fars" båd og vi kan sejle derhen,hvor far gerne vil.

  Det er "kyndige" og "frie" mediers opgave.

  Man kunne lære rigtig meget ved at kigge 100 år tilbage i journalistikken, og prøve at mærke efter bare 10 år frem.

  Skal vi alle sejle videre i "fars" båd i en bestemt retning eller vil der opstå en ny diversitet, der tillader andre sejlretninger og destinationer?

  Næppe, hvis man er pessimist, men måske, hvis den der tror han er fri også virkelig turde at sætte sig selv fri g dermed andre også.

  Man kunne starte med at sætte ordet mere frit og ikke lave de samme navlebeskuende uperspektiverede analyser, der ikke rækker længere end til næste "død-linje."

  Ud af resignationen og ruinen vokser det nye, nysgerrigheden, engagementet, håbet eller den totale underlæggelse og ufrihed.

  Begæret efter den frie tanke, driften og lidenskaben efter det lille frø, der virkeligt er frit i tanken , på papir eller gennem smeltet sand,
  eller endnu bedre det hjerteligt virkeligt talte ord, talt frit fra leveren og hjertet, renset for spindelvæv, skidt og møg, vacciner, dårligt blod og zelosokker, der sjokker og mokker og forkalker og forpester.

  Kundskabstale og formidling af kundskab i virkelig frihed er
  det flydende og levende ord, der ikke tales af maskiner og automater ud af
  selvbevarende, selvhævdende, selvbelønnende og selvpromoverende systemer.

  I vesten ved ethvert oplyst menneske at 90 % af alle nyheder og medier er fake news
  og CIA-styrede og clearet med CIA , inden de bringes med de "rette" vinklinger!
  Når demokratiet er under pres fordi det er blevet et redskab, der legitimerer sig selv bl.a. ved undertrykkelse af politisk ukorrekte meninger, gøres redskabet "demokrati" til en religion for flere og flere istedet for et mål for frihed, lighed og broderskab.

  Redskabet i sig selv, demokratiet, gøres til afgudsdyrkelse svarende til at man tilbeder præsten fremfor gud.  Demokratiet er blevet en legitimering af sammensværgelsen mellem BIG CORP, BIG GOV, BIG MED, osv.

  Men den/de diktatoere, som bestemmer i vores pseudo-demokratier virker har det fint med demokrati, når blot den /de bestemmer!

  22 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Falske informationer deles gerne og villigt af de etablerede medier og journalister, når blot kilden er autorativ bekræftiget.

  Uanset hvor stor en løgn det er.

  På den måde er journalister gåer fra at være journalister til at blive blotte gentagere og referenter og logrende hunde for magten.


  Kristisk journalistik bedrives kun når den er ufarlig for magten, eliten og journalisten og hans medie.

  Ja vi spørger alle hvordan alle disse menneskers moralbegreber kunne gå tabt, ned i lommen på mammonkræfterne.
  20 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Medieledens udbredelse kommer såmænd fra medierne selv.
  Det er der den beskrives. Nyheder præsenteres som objektive, men er magtens subjektiv, og gjort upersonlig.

  Den upersonlige nyhed hvor mennesket bag ikke anes er den dybeste grund til medieleden, når ingen længere tør skrive, "JEG MENER"
  .....det ville være en befrielse og ærlig ufordækt ikke luderagtig, ikke Lügenagtig presse.

  Men det punkt er vi langt forbi.

  Hvordan skal opyste mennensker kunne give give opbakning til embedsmænd, politikere og medier, når MØRKELAMPEN hos dem er tændt over alt til skade for hele samfundets sammenhængskraft?

  18 minutter siden Anmeld
  Jørgen Jørgensen
  Hele eliten af meningsdannere personificeret sig selv med demokrati.
  Sådan at, hvis politiske strømninger og menings bevægelser ikke går igennem kanaler som EU, etablerede partier , eller de få " ufarlige" meningsdannere som bliver udvalgt til at kunne ytre sig. Så opfatter de det som en trussel.
  Så man lægger op til at censurere ytringer på socialle medier. Som jo i og for sig er netop det vi har kritiseret kineserne for.
  Ja, Demokratiet i Danmark er under pres, men det presses af løgnagtige politikere, som slipper godt fra deres løgne og korruption fordi fordi de er sammenspist med med presse og embedsmænd og holder hånden over hinanden.
  Man kan slå et hul i statskassen på næsten 100 milliarder, sprede fake news om politiske modstandere kort før et valg. Modtage ulovlige og uoplyst partistøtte og bare sige at det var en fejl, lyve for folketinget, modtage ulovlige bilag og kameratlige gaver.
  Det er jo blevet en hel industri for partier. at man kan købe sig til den politiske dagsorden.
  Så det er jo ret dårligt for forretningen at, det som politikere kalder "HELT ALMINDELIGE MENNESKER" får mulighed for at påvirke det politiske landskab , Uden om dem.
  Og ærligt talt, I som tordner mod Facebook og sociale medier. I er jo for manges vedkommende , selv på Facebook eller Twitter.