Marie Krarup: Fredens Europa er historieforfalskning

DEBAT: Der er mange falske myter om EU i omløb. To af de mest udbredte er, at EU har skabt fred i Europa, og at samarbejdet giver os mere indflydelse og dermed suverænitet, skriver Marie Krarup (DF).

Af Marie Krarup
Forsvarsordfører, Dansk Folkeparti

Det er Nato, og ikke EU, der har skabt fred i Europa siden 1945.

Det er ganske enkelt historieforfalskning at påstå, at EU kan tage æren for freden. Omvendt er EU vokset frem, fordi Nato opretholdt freden via militær afskrækkelse.

EU voksede frem i det fredens drivhus, der opstod under atomparaplyen. De hårde militære magtmidler holdt det aggressive Sovjetunionen på plads. Ondskabens Imperium fik ikke mulighed for at fortsætte sin ekspansion ind i Europa.

EU kunne derfor fokusere på alt det bløde – det økonomiske og politiske samarbejde – uden at tænke på hård magt i form af militære midler. Det sørgede Nato for. Så vi kan takke Nato for opretholdelsen af suveræniteten i perioden indtil murens fald.

De facto afskaffelse af suveræniteten 
Det sørgelige ved EU er, at EU's formål er at reducere medlemslandenes suverænitet ved at skabe et stadig snævrere politisk samarbejde, som der står i EU's grunddokument, Rom-traktaten fra 1957. Alt det, som Nato sørgede for at opretholde med hårde, militære midler – friheden og selvstændigheden – det har EU arbejdet for at afskaffe med bløde midler.

Schengen-samarbejdet og den manglende grænsekontrol er en de facto afskaffelse af suveræniteten. På kort sigt er det kun suveræniteten, der er truet af Schengen, men på langt sigt er det selve vores frihed og vores mulighed for at opretholde demokratiske systemer. For demokratiske systemer kan kun opretholdes i lande, hvor befolkningen er indstillet på frihed.

Hvis en stadig større del af befolkningen ikke ønsker frihed, kan vi ikke forvente, at de vil bakke op om et frit system. Og Schengen fratager os som bekendt muligheden for at kontrollere, hvem der rejser ind i vores lande. Det er meget farligt i en folkevandringstid som vores. Dermed kan vi ikke få stoppet illegal indvandring, og vi kan ikke afvise grundløse asylansøgere ved grænsen.

EU er det falske Europa
EU kan give os et nyttigt økonomisk samarbejde. Det skal vi være glade for. Men vi skal modarbejde de sider af EU, der truer os som et frit, suverænt land. Det er som nævnt først og fremmest den manglende grænsekontrol, men det er også forsøgene på at opbygge en fælles-europæisk identitet og en ensretning af vores politiske liv og landenes udenrigspolitik.

EU burde som Nato bygge på en alliance af suveræne lande. Det som Charles de Gaulle kaldte ”fædrelandenes Europa”. EU er det falske Europa, der forsøger at kvæle det særlige ved Europa – de mange frie nationalstater.

EU bør reformeres til at respektere suveræniteten og til kun at beskæftige sig med økonomisk samarbejde på mellemstatsligt niveau. Sikkerhedspolitikken og de hårde militære midler skal nationalstaterne og Nato tage sig af.

Forrige artikel Rohde: Regeringens og DF’s bekymring over Tyrkiet er falsk indignation Rohde: Regeringens og DF’s bekymring over Tyrkiet er falsk indignation Næste artikel Kari: EU-eliten ignorerer de demokratiske problemer Kari: EU-eliten ignorerer de demokratiske problemer
 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Tom snak

  Det forventes at mænd kun kan håndtere én ting af gangen, så egentlig burde man kunne forvente, at Marie Krarup kunne forstå, at Nato OG EU i fællesskab har skabt de levemuligheder vi har i dag.
  Lad os bare forestille os, at EU falder fra hinanden, og hvert land forsyner sig med grænsebomme og stærk nationalisme.
  Det vil betyde, at vi hver især skal ud at forhandle bilaterale aftaler om alt muligt med alle mulige. Danmark skal så tækkes tre hovedaktører. USA Rusland og Tyskland. Det kalder Krarup frihed!
  Det interessante spørgsmål er så: Lider hun af storhedsvanvid, når hun mener, at en sådan situation fører til Frihed, eller har hun bare glemt at tænke sig om?

 • Anmeld

  Villi John Petersen · tidl. skoleinspektør/forfatter

  Tremmekalv

  Kurt Wissendorf Møller! Du er et godt eksempel på, at EU har indgydt mange den fatale form for ufrihedens afmagt, som ikke kan bære en selvstændig stat. Danmark har været en selvstændig, suveræn stat i mere end 1500 år, og vi har klaret os godt! Lad i øvrigt være med at forveksle fædrelandskærlighed med aggressiv nationalisme. Forsvarsmæssigt er Danmark som førhen afhængigt af NATO, der er - den eneste - garant for friheden, bortset fra folkeviljen, som også skal være der. (tænk på Polen mod Sovjetunionen og Warszawa-pagten). "Det kan nytte noget", hvis man vil noget andet end din selvopgivende radikale (?) attitude. Selvfølgelig kan vi klare os handelsmæssigt - også i konkurrence med stormagter. Store stater er ikke altid de mest effektive, snart tværtimod. EU er udemokratisk, for det mangler et folk; det er nærmest at sammenligne med en multinational koncern - som Shell - med en direktion, der udsteder dekreter. Euroen og Schengen er totalt fejlslagne projekter uden politisk jordforbindelse, resten er tynget af et umådeligt buraukrati. Men intet kan laves om eller korrigeres, for så skal 27 lande blive enige om ændringen. Intet har konsekvenser, som i dansk national politik, hvor enhver lov bliver endevendt i presse og læserbreve, indtil den ret hurtigt laves om, hvis der er åbenlyse fejl. Genvælgelsen står på spil; det kender kommissionen ikke til! Marie Krarup har ret i, at det er historieforfalskning at hævde, at EU er fredsbevarende, tværtimod blev det oprettet på fransk initiativ for med tysk industriel produktion at genindsætte --Frankrig som leder af et europæisk imperium. Imperier er sjældent fredsbevarende, hverken indadtil (Sydeuropa) eller udadtil (Ukraine).

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Din tankeverden er tom

  Med ovenstående overskrift egentlig kun en henvisning til, at du ikke kan have fulgt særlig godt med i historieundervisningen.

  Danmark har igennem tiderne, siden Knud den Store udvandrede til England oplevet konstante tab af land. Gennem middelalderen og renaissance mistede vi alt land, der nu er svensk, når undtages Bornholm. Napoleonskrigene betød tab af Norge, 1864 Slesvig og Holsten, hvad der førte til massiv fattigdom. Underlæggelse af USA efter 2. verdenskrig har betydet, at vi har været i stand til at udvikle et system, der har været i stand til at brødføde befolkningen, ikke fordi vi kæmpede for FRIHEDEN, men fordi vi underlagde os amerikansk hegemoni med indtrædelse i NATO i 1949.
  Hvis du påstår, at vi i dag lever som solitære danskere, så har du virkelig sovet i timen.

 • Anmeld

  Jørgen Heiduk Tetsche · Major

  Til Villi

  Jeg er ikke klar over din præmisse, når du skriver, at Danmark har klaret sig godt som suveræn stat. Det er mit indtryk, at Danmark har været udfordret sikkerhedspolitisk siden starten af 1800-tallet.
  Kant skriver i 1795 i Zum Ewigen Frieden, at stater, som handler med hinanden, har et mindre incitament til at indgå i krig. Det bygger på en bred sikkerhedsmæssig forståelse. Og det er den EU tilbyder - som naturligvis ikke kan stå alene. Det er her at vi har NATO til håndtere den smalle sikkerhedsforståelse.

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  EU-samarbejde

  EU-toppen - ledet af Merkel-Schäuble og Hollande som adjudant - handlede resolut, da det gjaldt om at redde EURO-zonen, herunder især bankerne. At den tyske sparepolitik imidlertid ikke skabte mere vækst og lighed i EU vil mange hævde.
  Men når det gælder redningen af det (kultur)kristne, demokratiske Europa mod folkevandringen og invasionen fra Mellemøsten og Afrika og islamiseringen af selve Europa, ja, så ser det yderst sløjt ud med forsvarsviljen. Der er tale om et katastrofalt svigt.
  Den politisk korrekte elite fra venstre til højre i spektret vil hellere stå sig godt med vennerne i Bruxelles og hellere underkaste sig illusoriske forestillinger og konventioner om solidaritet med tilhængerne af en totalitær religion/ideologi end værne de europæiske nationalstater mod de ydre og indre trusler fra samme anti-vestlige ideologi.
  Bare tag Frontex. Hvordan kan vi et øjeblik tro på, at fx landene i Nordafrika har nogen som helst interesse i at medvirke til et stop for den ulovlige immigration fra Afrika? Det gælder tværtimod om at skabe mest muligt kaos i Europa ved at lede 'flygtninge'strømmen ind over os, at undergrave både EU og de enkelte nationalstater for at lægge landene åbne for muslimsk overtagelse. Men EU tror, at vores penge kan bryde mure ned i en religion, hvis yderste mål er alles underkastelse under teokratiet.
  Hvordan skal vi få et stærkt EU-samarbejde, der respekterer europæernes folkesuverænitet, nationale grænser og repatrierer alle dem, der hader vores værdier? Det skylder vi Marie Krarup svar på.

 • Anmeld

  Villi John Petersen · tidl. skoleinspektør/forfatter

  Svar til Wissendorf Møller og Heiduk Tetsche

  Jo, jeg har fulgt godt med i historietimerne og ved godt, at det siden vikingetiden er gået op og ned for det danske imperium. sådan som det gør med alle imperier. Nordsø-imperiet (Knud d. Store), Østersø-imperiet (Valdemarerne), Kalmarunionen (Margrethe 1) og Christian d. 4. ´s dansk/norsk atlantiske stormagt indtil 1627 og slaget ved Lützen (som jeg har skrevet en bog om). Men det reducerede Danmark fra Fr. 3´s enevælde , der senere - efter Chr. d. 5 - blev "oplyst" og skabte et godt fungerende samfund, som dannede grundlaget for "den florisante periode" med danske kolonier rundt om i verden. En succes, der blev undermineret af Napoleonskrigene, hvor vi p.gr. a. landforbindelsen til det europæiske fastland blev tvunget til at alliere os med Frankrig imod Storbritanien, på trods af at Danmark havde verdens næststørste krigsflåde. Tabet af flåden i 1807 og siden Norge ved fredsslutningen 1814 var det endelige farvel til Danmark som en betydende international magt. Romantikkens krav om folkestyre - også påvirket af Den franske Revolution - fik hurtigt resterne af det multinationale kongerige til at smuldre. En fælles, demokratisk forfatning for Danmark, Holsten og Lauenburg, var en umulighed. Borgerkrigen 1848-50 var uundgåelig. Desværre tvang stormagterne ved fredsslutningen i 1851 Danmark til fortsætte som Helstat dvs. Danmark til Elben. En umulighed, som med nødvendighed førte til krigen 1864. Men så var Danmark for første gang blevet til en nationalstat. Og det viste sig at
  være en stor gevinst: Folkehøjskoler, andelsbevægelse, hedeopdyrkelse, åbning af Jylland mod vest - Esbjerg og centralt: Herning, Silkeborg: tekstilindustri og baconeksport osv. osv.. Danmark blev hurtigt rigt igen. Da vi ikke var medlem af nogen af de - krigeriske - europæiske - imperier, slap vi godt igennem 1. Verdenskrig, fordi vi var forberedte på at forsvare neutraliteten. Det fik især de radikale ødelagt gennem 1930´erne. En grund til at besættelsen blev en realitet. (Hitler stolede ikke på, at vi kunne eller ville afvise englænderne). Danmark fik Marshallhjælp efter krigen; men det er simpelthen ikke rigtigt, at vi var - eller er - underlagt amerikansk hegemoni. Vi er i høj grad påvirkede af amerikansk kultur, vi samarbejder i Nato; men det er frivilligt - ikke påtvunget, i modsætning til Sovjetunionens behandling af de østeuropæiske stater. EU er derimod den nye besættelsesmagt, der har føderale stormagtsdrømme, som kun i mindre grad er begrundet i handelssamarbejde; men derimod i en åndløs materialistisk og imperialisk ideologi. EU som stormagt, anført af kommissærer, der ikke har mere folkelig legitimitet end det hedengangne præsidium for Øverste Sovjet . Det er vejen til krig - evt. borgerkrig - ikke fred. Til Heiduk Tetsche: Hvorfor kan vi kun sikre et handelsmæssigt samarbejde i et lukket, snævert EU-samarbejde? Verden er trods alt temmelig meget større.

 • Anmeld

  eva just · videregående uddannelser

  EU

  du har fuldstændigt ret, men borgerne ved det udmærket godt, men vi er imod Folketingets Politikere, lokale politikere, sam medie standen.
  VI SKAL VÆRE MEDLEM AF EU, FOR DET HAR POLITIKERNES INTERESSE, OG DE TJENER GODT PÅ AT REJSE TIL EU, SAMT VERDEN RUNDT SOM ET MEDLEM AF EU.
  EU er og bliver Europas Undergang, det ved de alle i EU, men Merkel er for stærk et person, da hun repræsenterer så stort et land, og med hendes opvækst i Øst Tyskland. Hun fik øst Europæerne ind, og nu ser vi at det de ønsker er ikke EU's invasion fra muslimske lande, men måske nok immigranter der er Kristne. De Kristne har grundmæssigt de samme værdier som Europæerne, og kan derfor blive integreret i samfundet. (det så vi med Vietnameserne). De har også grundmæssigt vore tanker om demokrati, frihed og lighed mellem kønnene.
  Deres religion dyrker de i privat regi, og forlanger ikke mere af samfundet end hvad rimeligt er. Derfor er vi danskere heller ikke imod dem, men haar taget dem til os.
  Til slut -- hvis jeg for eksempel vil stemme personligt på dig, eller nogen anden uden for min valgkreds, ja så kan jeg det ikke.
  Derfor er f.eks regionsråds valgene heller ikke af nogen form demokratisk valghandling i nord/vest Jylland. Vi er oppe imod så stort et medlems antal som Herning, Randers, Århus, Skannerborg, Silkeborg, Kjellerup.
  AT KALDE DET DEMOKRATI ER OG BLIVER EN FORNÆRMELSE MOD VEST JYDERNE, MEN I POLITIKERE ER DA BEDØVENDE LIGEGLADE, VI FIK "30 km hold kæft motor vej, fra Holstebro til Herning" Som vi i bund og grund ikke har ønsket, vi var fuld tilfredse med at blive kørt til Århus. Ved større compliserede behandlinger.
  Vi demonstrede i TUSIND VIS, VI LAVEDE UNDERSKRIFT INDSAMLINGER I TUSIND VIS, Vi KUNNE ENDDA BLIVE ENIG MED MANGE HERNINGENSERE AT ("DØDSTRUP" som mange af os kalder det i daglig tale) BLEV BYGGET I Aulum.
  Vi vestjyder blev gjort totalt til grin, da hele hospitals projektet allerede var underskrevet og godkendt, INDEN DET KOM TIL OFFENTLIGT HØRING.
  Men hverken du eller DF's ledelse interesserede jer for borgerne, kun for Pia Kjærsgaard og hendes magt arrogance, i ledtog med Anders Fogh Rasmussen og Løkke Rasmussen.
  Den mest forhadte politiker i Vestjylland er Bent Hansen, han har indført sin egen ENEVÆLDE, hvor var du da der var valg kamp til regions rådet, hvor var medierne. -- Totalt ikke eksisterende, undtagen nogle få positive pip for at understøttet Bent Hansen.
  Nej du, i kommer altid og vil have borgernes støtte, men kun på de områder der giver jer pondus og PR.
  Jeg er dog totalt enig med dig i EU spørgsmålet, men du ved ligeså godt som jeg, at det hjælper overhovedet ikke, hvad vi så end gør.
  Folketinget har nedlagt borgernes mulighed for at demonstrere, for de har så mange penge at de bare kan ignorere alle former for demonstrationer, underskrift indsamlinger var der en politikere som ovenikøbet offentlig gjorde, at han gad ikke engang læse dem, de blev lodret skrottet.
  Så nu vil jeg udfordre dig??? Har du nogen form for fornuftigt svar på hvad vi Vestjyder kan gøre mere for at beholde Holstebro sygehus, og få nedlagt den bygning som man vil kalde akutfunktion. Hvad skal vi dog med en akut funktion i så stor et område som Holstebro, Struer, Lemvig, Thyborøn Ulfborg/Vemb samt tusind vis af turister, Danmarks største kaserne. ??
  TØR DU TAGE TETEN OP??????????????????????????

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Kære Villy

  Jeg kan forstå på dit svar, at det egentlig ikke er noget problem, at Danmark er reduceret til en ministat gennem tiden, for det betyder tilsyneladende, at vi nu er nået nationalstats-størrelse, og at alt så er godt.
  Så nu skal vi bare hygge os i smug, og EU skal i hvert fald ikke ødelægge idyllen.
  Nu har de fleste skoninger formentlig accepteret, at de er svenskere, og derfor ikke længere interesseret i at blive danskere.
  Så vidt som jeg har forstået historien, så var de langt fra begejstrede, da det blev udskilt af riget i sin tid. Hvis de overhovedet gjorde sig nogle overvejelser om emnet, så var det nok, at de mistede deres nationalitetsforhold til Danmark nu da de jo var en del af den danske stamme, der var indvandret fra Østeuropa i sin tid. Østgotere som de jo var.
  At lille Danmark nu er en lille, etnisk renset enklave på en lille udposning af det europæiske fastland med et par småøer, synes at have undgået de mest nationaltsindede i denne lille parantes, så de gungrer afsted og bilder sig selv og hinanden ind, at vi danere er noget særligt.
  Det er vi selvfølgelig osse, men det har til enhver tid været de omgivende lande, der har defineret vilkårene for, at vi kan kalde os danskere.
  Bevares, vi reddede os nogenlunde uskadt gennem 1. Verdenskrig. Den næste klarede vi kun, fordi Den kolde Krig gjorde os interessante ifm inddæmmelsen af kommunismen, og det var ikke fordi vi var danskere, men udelukkende, fordi det var en måde at kontrollere den russiske østersøflåde. Havde der ikke været tilfældet, havde lille Danmark været en lydstat af USSR i stedet for af USA.
  Man kan bilde sig meget ind for at opretholde et selvbillede, men jeg tror det er klogt at være opmærksom på, at Danmark kun er Danmark så længe, der er nogle, der gider at sikre vores selvstændighed som stat. Vi kan selvfølgelig bilde os ind, at vi kan klare os selv. Dette selvbillede er især farligt, hvis man ønsker at opretholde forestillingen om, at Danmark fortsat skal være en nationalstat.

 • Anmeld

  Flemming Nakinge Nielsen · Skærsliber

  Fakta er!

  EU historie

  25. marts 2017
  12:05


  EUs embedsmænd er den udøvende magt, for de love der skabes i ministerrådet, med godkendelse i de nu 27 lande, og godkendelse i parlamentet af de folkevalgte. Fællesskabet gør stærk, se på LO der er overbygningen på fagbevægelsen i Danmark. Hvor stærke var de enkelte fagbevægelser uden det fællesskab? Et glimrende tidspunkt til at læse Europas historie. EU er skabt for at forebygge nationalismen, grundpillen er at gøre de Europæiske lande afhænge af hinanden.

  https://europa.eu/european-union/about-eu/history_da

 • Anmeld

  Villi John Petersen · fhv. skoleinspektør og forfatter

  Kurt Wissendorf Møller

  Jeg kan til gengæld forstå på dit svar, at du har fået magtpolitik på hjernen. Derfor passer EU også så godt i dit koncept. Men imperier (som EU) skaber ikke vækst, demokrati og folkestyre; de nedbryder det: uanset om de hedder Zarens Rusland, Sovjetunionen, Østrig-Ungarn, Stortyskland, Det franske, Det belgiske, Det britiske Imperium, Osmannerriget, De mongolske, de Kinesiske eller de forskellige danske imperier. Alle blev hurtigt udemokratiske, lukkede undertrykkende klassesamfund, som derfor var ineffektive. Jo, jeg begræder tabet af Skåne, Halland og Blekinge og halvdelen af Sønderjylland (fra grænsen til Dannevirke). For de landsdele hørte med til nationen, og kunne let have været en del af dansk folkestyre. Men tabet af skånelandene var en følge af stormagtspillet i 1600-tallet, som Det danske Imperium var en del af; mens Sveriges krigerkonge Gustav Adolf, danskhaderen Axel Oxenstierna (formynder for den mindreårige dronning Kristina) og senere Carl 10 Gustav desværre havde heldet til at vippe Danmark af pinden som dominerende stormagt i Norden. Tabet af halvdelen af Sønderjylland skyldes flere hundrede års (mis-)regimente med tysk sprog i hertugdømmerne. Margrethe d. 1. indførte samstyring i 1386, og Chr.1. lovede, at Slesvig (Sønderjylland) og Holsten altid skulle være sammen mod til gengæld at blive hertug i Holsten - under den danske konge (!) Ribebrevet 1460: "Ob ewig tosammen ungedelt" Det benyttede Bismarck sig af i 1864. Men den danske "storhed", som du nævner er nu indskrænket til en lilleputstat, der hygger sig i smug. De imperier, som har været danske var enten feudalt styrede (adelsvælde) eller af enevoldskonger. Det er omkostningen ved multinationale stater: de kan ikke være demokratiske. Jeg fortrækker afgjort Danmark, som det er nu. Men vi skal ikke hygge os i smug. Vi skal vise flaget og blande os! Små stater kan sagtens klare sig, hvis de vil: Singapore, Malaysia, Taiwan, Sydkorea, Norge, Island, Schweiz, Chile klarer sig fint - og meget bedre end de sydeuropæiske medlemmer af EU.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Grænsekontrol som omkring Nordkorea ?

  Schengen-samarbejdet fratager ikke Danmark noget som helst angående hvem der må opholde sig, bo og arbejde i Danmark. Marie Krarup spreder her igen falsk information, ligesom DF jo hele tiden gør om EU.

  Schengen-samarbejdet forhindrer jo IKKE danske politi i at holde orden i Danmark efter de love Folketinget vedtager, men samme Folketing har jo selv besluttet at give ophold og indrejse for mængder af "folkevandrere" der intet har at gøre i landet, blot med henvisning til alle mulige internationale konventioner som intet har med EU at gøre.

  Danske Statsborgere skal jo ikke finde sig i at skulle passere pigtråd og væbnede vagter, blot for at kunne passere ud og ind af eget land, sådan som DF ønsker. Den slags hører til i Nordkorea og ikke her, så DF`s næste venner bliver netop Nordkorea. De har det jo som Marie Krarup efterlyser.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Generelt stor respekt for jer, som kan jeres historie. Flot,

  men det er vel ikke til gavn for ret meget?
  Jeg vil tilføje til debatten:
  Det var sammenslutningen EF, Ja, måske sammen med NATO?, der sikrede samarbejde efter WW2. Det var IKKE det skælvende, bovlamme 60 årige EU, som KUN er et mødeforum uden fremdrift og kunnen.
  Men:
  Cand mag. i historie og EU studier Louise Lindhagen har proff. viden om EU's tilstand.
  Forslag studer` JP artikel, som også er en 60 årig EU sttus (lad bare eller blot være med at kommenterer den). Tag den til jer.
  http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9441822/60aars-foedselar-ser-ud-til-at-staa-paa-gravens-rand/
  Forresten: Bertel J skrev "Schengen-samarbejdet fratager ikke Danmark noget som helst angående hvem der må opholde sig, bo og arbejde i Danmark.".
  Det er jeg ikke enig i. ALLE borgere forhindrer oplagt at der kan komme tyveknægte ind i vore boliger, biler, fabrikker, sommerhuse, både etc. ved at aflåse døre og vinduer, og opsætte skræmmende tyverialarmer. Prøv selv at lade dine døre stå åbne! Gyseligt.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ?Voldgrave og bymure?

  Det skal indrømmes: Marie Krarup gør, hvad hun kan for at gøre opmærksom på sig selv: Får associationer fra mit lange liv som klasselærer: En dårlig kontakt er bedre end en lyttende, respektfuld og dialogisk kontakt.
  - Når Maria Krarup i Kristeligt Dagblad d. 20.sept. 2016 i et stort billede poserer benvisende, med udslået hår og svøbt i et Dannebrogsflag, der slæber hen ad jorden, - i Samtaleværelset på Christiansborg - foran Herman Vedels maleri "Fra forhandlingerne om Grundloven af 5. juni 1915". Et billede taget af fotograf Morten Abrahamsen som led i en serie om Danmark til den tyske avis Bild.- Tja, så udtrykker en folkevalgt politiker(!) sit problem, I ét billede.
  - Når præstedatteren Marie Krarup i en tv-debat udtaler, at flygtninge ikke er hendes næste.
  - Når Marie Krarup i en anden tv-debat som forsvarsordfører for DF udtaler, at der slet ikke er grund til at bekymre sig om, hvilke hensigter Putin kan have i relation til Danmark.
  - Når Marie Krarup vedholdende fastholder, at vi som lille Danmark sagtens kan klare os helt alene åbenbart uden parlamentarisk nært og respektfuldt samarbejde med vores nærmeste naboer, blot vi laver en restriktiv grænsekontrol,
  I fordums tider havde man voldgrave og palisader omkring borgene.
  I fordums tid havde man voldgrave og bymure.
  Var de løsningen? Bombardementet af København i 1807 havde fatale konsekvenser for de indelukkede borgere. I dag er der travle togstationer ved såvel Østerport, Vesterport og Nørreport. En tankevækkende, kommunikativ udvikling.
  ....
  Vi borgere og vælgere er ansvarlige, når vi går til stemmeurnerne for at vælge de ledere, der holdningsmæssigt tager deres beslutninger på et informeret, respektfuldt og oplyst grundlag

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  EU og NATO et logisk parløb

  EU er ikke det optimale resultat, men har dog bevist, at de nedbrudte handelsbarrierer har bragt velstand til Europa. Denne velstand har bl.a. været medørt, at NATO-landene har haft økonomi til, at yde bidrag til forsvarsalliancen.
  EU har altid været grundlæggernes mål. Mindre nationalstat, mere fællesskab.
  Med den voksende adgang til medierne, kan befolkningen følge med i, hvad der sker politisk og derved være med i debatten. Det er sundt for demokratiet, men usundt for bureaukratiet.
  EU har været en væsentlig medspiller i, at bevare Europa for krig blandt medlemslandene.
  EU som vi kender i dag er ikke perfekt, men et vigtig skridt i den rigtige retning.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Fred i Europa takket være EU, fred mod Sovjet takket være NATO

  Marie Krarup åbenbaret sit ukendskab til fredsforudsætningen i Europa, eller også propaganderer hun mod bedre vidende. EU er aldrig udlagt som en "knytnæve mod Sovjet," men derimod sikkerheden for at ingen lande i Vesteuropa igen gik i krig imod hinanden. Og det har været en ubetinget succes. Og med udvidelsen med de Baltiske lande og de gamle Visegradslande, er denne fred sikret endnu mere. Balkan er jo det gyselige eksempel på hvad også Europæiske stater kan finde på når de ikke er sluttet sammen i et forpligtende fællesskab.

  Til Poul B: Igen: "Schengen-samarbejdet fratager ikke Danmark noget som helst angående hvem der må opholde sig, bo og arbejde i Danmark," og det har intet med tyverisikring af boligerne at gøre. Også FØR Schengen vad DK mere plaget af indbrudstyverier end de fleste EU-lande, så det problem stoppes ikke af en grænsebom, men kun af politiovervågning og politiarbejde på stedet. Men det har Marie Krarup jo fået neddroslet endnu mere til fordel for en ødelæggende og latterlig grænsekontrol der er helt uden resultater. De samme mennesker kommer jo alligevel på det samme retsgrundlag begrundet i forældede Internationale Konventioner (FN).

  Marie Krarup og DF er og bliver en destroyer i danske udenrigspolitik, enten fordi de ikke forstår noget, eller også af ren og skær populisme. Det kan blive lige ødelæggende for os alle.

 • Anmeld

  T. Nedergaard

  Historien og fremtiden

  Det burde være en floskel, at vi kun kan bygge fremtiden på basis af en solid viden om historien. Tak for de indsigtsfulde bidrag hertil!
  Det hører også til historien, at DF er det eneste parti i Danmark, der konsistent og vedvarende har bekæmpet den voksende islamisering af Danmark og Europa - og stadig utrætteligt gør. Det er ikke kun fortjenstfuldt, men den største nødvendighed for Europas overlevelse frit, demokratisk område!
  Alle de andre partier kommer med erklæringer, men bøjer sig i støvet for de forældede, selvødelæggende konventioner, måske bortset fra Nye Borgerlige, der desværre fører sig frem med en ulighedsskabende, økonomisk politik i stil med LA.
  DFs udfordring er at definere et nyt EU, der ikke splitter de 27 lande i en kerne af stormagter med en ring af udsatte småstater omkring sig. Allerede J.J. Rousseau vidste, at et deltagende demokrati kun kan lykkes i mindre (del)stater. Vi skal bekæmpe unionisterne i EU, dvs. bevare nationalstaterne, men i den nuværende, historiske situation med storm på EUs grænser styrke det udenrigspolitiske og sikkerpolitiske samarbejde samt selvfølgelig beholde handelssamarbejdet m.m.

 • Anmeld

  Jakob Nordentoft · Karrups forfalskninger

  Krarups blændværk

  Jeg mener bestemt ikke det er sandt, at EU ikke har haft en både fredsskabende og fredsbevarende effekt internt i de lande, der er med lem af unionen. Men det kan jo ikke være den vigtigste fejl, som Krarup begår her, at hun ikke har samme måde at opfatte det på som mig. Den store fejl i Krarups tanke gang ligger andetsteds:
  Man kan principielt ikke kalde en den opfattelse, der ikke kan er genstand for et endeligt facit, men derimod er en fortolkning for historieforfalskning. Hvad enten man siger, at der havde været eller men siger at der ikke ville have været fred mellem de nuværende EU-lande, hvis EU ikke havde eksisteret men kun NATO er der tale om hypotetiske og kontrafaktiske påstande, der aldrig kan kaldes historieforfalskning. Det lyder jo nærmest som om nogen har prøvet at begå svindel! - nærmest kriminelt ... nærmest kriminelt at have en anden opfattelse af historiske begivenheder end Krarup! Nej! Det kan højst kaldes en fejlfortolkning, og det er jo som minimum ikke kriminelt at fejlfortolke. Noget andet er så at det formentligt ikke er fejlagtigt, at anerkende, at EU har haft en helt uundværlig fredsskabende og fredsbevarende effekt. Det vil jo ikke kunne afgøres eftersom EF/EU jo har eksisteret og der har været konstant fred internt i den kreds af lande, der er medlem af unionen. Så der er Krarup meget uskarp eller også er det overlagt spin af den grove slags.

  Noget andet er nemlig at Krarup blander tingene helt vildt sammen, så man nærmest ikke kan finde ud af, hvor man skal begynde at filtre hendes spin op. Hun taler om NATOs rolle i forhold til at hole Sovjetunionen stangen - altså NATOS friheds- og fredsskabende rolle. Men dem, der taler om EU som et fredsskabende projekt taler ikke om EUs ydre fjender men om freds- og sikkerhedssituationen internt, altså medlemslandene imellem og det er jo en anden snak, som Krarup gelinde går udenom - formentligt ganske overlagt.
  med andre ord. Hun rabler om en ting og ævler om noget andet.

  En anden retorisk håbløshed i Krarups indlæg er at hun anvender udtrykket defacto suverænitet "Danmark afskaffer defacto suveræntiet" med indførslen af de åbne grænser indenfor EU. Det er noget sludder. Udtrykket defacto suverænitet findes ikke andre steder, og det er fordi det ikke giver mening. Normalt kan mal sondre mellem formel og reel suverænitet - og dermed om at miste eller vinder henholdsvis reel eller formel suverænitet. Hvis Danmark indgår i overstatslige aftaler, så afgiver vi formel suverænitet til EU, men det gør vi jo kun fordi vi håber på, derigennem at få større indflydelse på internationale aftaler, som under alle omstændigheder berører Danmark - ergo for at vinde mere reel medbestemmelse, hvilket netop er det samme som mere reel suverænitet. At Danmark er gået med i Schengen-samarbejdet og Det indre marked er en suveræn dansk beslutning, vedraget af danske politikere på vegne af danske vælgere. Det er OS selv, danskerne, der har besluttet det - og vi ville suverænt kunne beslutte at trække os ud af samarbejdet, hvis Det var det vi som demokrati skønnede bedst.

  Med andre ord: Det er Krarup, der forfalsker.


 • Anmeld

  Jakob Nordentoft · Nej, Rousseau var ikke nationalist!

  Nej, Rousseau var ikke nationalist!

  T. Nedergaard: Men kan ikke, som du gør, med rimelighed gøre J.J. Rousseau til talsmand for den moderne nationalstat, hverken som idé eller som faktisk politisk strukturel enhed. En af Rousseaus hovedpointer er at det var en katastrofe da et menneske for første gang privatiserede en del af det land, som naturtilstandens mennesker oprindeligt var fælles om at bebo og leve af, og påberåbte sig en eksklusiv ret til det ved at opsætte hegnspæle. Det var et uigenkaldeligt tab, der foregik. Vi der lever nu lever lever i en irreversibel civiliseret tilstand og her er demokratiet det mindst slemme onde iflg. Rousseau. men demokrati, som han anbefaler er ikke nationalstaten, med dens millioner af indbyggere og repræsentativt folkestyre, men derimod et direkte nærdemokrati, der kommer til afgørelser efter konsensus. Altså en meget mindre samfundsenhed end nationalstaten, som jo er en konstruktion, der kun var cirka 100 ar gammel da Rousseau skrev sine banebrydende værker. Det demokrati, Rousseau anbefalede kender vi fra de nærområder, hvor vi træffer lokale beslutninger og som mere formel demokratisk beslutningsform er det visk kun på Christiania, at de for alvor prøver at effektuere dette rousseauske ideal om konsensusdemokrati. Kommer du meget der?
  I øvrigt kunne det være spændende at høre, på hvilket grundlag du bygger når du taler om en voksende islamisering i Danmark og hvori berettigelsen ligger, i at påstå, at der skulle ligge en, "nødvendighed for Europas overlevelse [som] frit, demokratisk område!" i at bekæmpedenne påståede voksende islamisering. Mener du da ikke, at det er en del af grundlaget i et demokratisk samfund, at minoriteter er beskyttede og at man må tro på præcis, hvad man vil?

 • Anmeld

  T. Nedergaard

  Beskyttelse af minoriteter og trosfrihed

  Enig! De to nævnte forhold hører principielt uomgængeligt til demokratiets grundlag. Men minoriteter skal ikke kun beskyttes. De skal også være loyale over for det land, de lever i. Eller det synes du måske ikke?
  De fleste minoritetsgrupper her i landet udgør ikke noget integrationsproblem eller nogen trussel mod Danmark/Vesten, men kan fint finde ud af at respektere vores grundlag, samtidig med at de - ikke aggressivt eller ekspansivt- dyrker deres egen kultur. Der er imidlertid kæmpestore problemer med den muslimske minoritet i fx hele Europa.
  Det kan således ikke være i almenviljens interesse, at en minoritetsgruppe får lov til at danne store parallelsamfund og no-go zoner styret af kriminelle, hvor verdensanskuelse, menneskesyn og værdigrundlag er i direkte modstrid mod - for ikke at sige subversivt i forhold til landets egen befolkning, vores værdier, nationalstaten og demokratiet.
  Fremskrivninger viser med ret stor tydelighed, hvordan den muslimske indvandring i løbet af meget kort tid vil ændre den danske befolkningssammensætning. Undersøgelser afslører mange muslimers holdning til fx sharia og foragt for Grundloven, aldeles ukritiske underkastelse under Guds lov og had til vestlige værdier. Unødvendigt at nævne holdningen til Erdogans præsidentielle system blandt de tyrkere, der gik til stemmeboksen i søndags.
  Hvordan man kan fremture i at overse, benægte og fordreje disse dokumenterede kendsgerninger er en gåde, - og en af rigtig glatte og bedrøvelige årsager til landets fordærv.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  T Nedergaard

  Måske skulle du vende dit tankesæt om og udvide det en anelse for dog i det mindste at fange den samlede problematik og forholde dig til de to nedenfor stående spørgsmål.
  1. Fysisk magtpolitik i fortid og nutid.
  2. Økonomisk magtpolitik i fortid og nutid.
  Hvad bliver din konklusion så???

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ? Historieløs ?

  Har en del år "på bagen". Siden jeg så dagens lys, har jeg til stadighed gjort mine erfaringer. Har lært af dem og min historik er dannet. Hvis man udvider sit erfaringsgrundlag til cirkler udenfor sit eget ego, - også tilbage i tiden og forstår historiske forløb, reelle kendsgerninger og konsekvenser, så kan man da kun blive klogere, - hvis man vel at mærke ikke fordrejer kendsgerningerne og skaber fjendebilleder..
  At påstå, at (Citat fra Marie Krarup artikel) "Fredens Europa er historieforfalskning" og "EU er det falske Europa" er simpelthen en dybt naiv og uvidende påstand. Krænkende, - i lighed med udtalelsen fra folketingets formand, Pia Kjærsgaard om, at "EU er en rotterede".
  ....
  I min historik har jeg erindringen om min farfar og min far, der begge døde alt for tidligt af hjerteproblemer og ubehandlet posttraumatisk stress efter deltagelse i frihedsbevægelsen. Det har påvirket mig meget.
  ....
  I dag er vores nabo, Tyskland, en af vores nærmeste samarbejdspartnere. På mange måder har det ikke været en nem psykologisk proces for nogen af parterne at nå dertil. Men det ER sket. Det er GODT, - og det er FREDSBEVARENDE, at vi "kan sidde ved samme bord" og samarbejde om at at løse problemer og tage initiativer i fællesskab
  ....
  For at vi kan trives og leve i fred med hinanden er samarbejde, fællesskab, gensidighed og menneskelig respekt nødvendigt. Det gælder i:
  - Parforholdet
  - Familien
  - Jobbet
  - Naboskabet
  - Foreningslivet
  - Det nære samfund
  - Danmark
  - Europa
  - osv
  Hvis nogen gør sig "utilbens", så er det altid en god idé at tage dem med i flokken. Så jævner det sig.
  Det nytter ikke at pege fingre ad hinanden, at lave projektioner og at skabe fjendebilleder, - at kalde hinanden ved ukvemsord som "rotterede" - og at bygge mure og grave voldgrave. For DET er KONFLIKTSKABENDE.
  Man skal selvfølgelig passe på sig selv og samtidigt respektere andre og samarbejde med dem.
  Meget kan gøres anderledes og bedre i EU, og det skal der samarbejdes om. Samarbejde og udvikling er altid i bevægelse.
  --> EU er jo blandt andre OS
  ....
  - Så må vi hver især sørge for at vælge de rette politiske ledere, som vi mener kan mestre opgaven om fred i fællesskabet og i samarbejdet.

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Fhv. skoleinspektør og forfatter

  I.R.Bertelsen: salvelsesfuld sludder

  Hvad nytter det, at du kan remse op om menneskelig respekt, fællesskab, gensidighed og, hvad ved jeg, når du ikke gider at sætte dig ind i, hvad Marie Krarup mener med sine udtalelser. Udsagnet "Fredens Europa er historieforfalskning" er jo sandt, fordi, det var Nato, der opretholdt freden under den kolde krig. Hvis EF - og siden EU - overhovedet havde en mening, var de nærmest imod. Meningen med Kul og Stålunionen og siden EEC var heller ikke fred; men Frankrigs forsøg på med udnyttelse af den tyske industri at genetablere sig selv som stormagt i Verden. Derfor ville de Gaulle ikke have England med i "De seks". "Frankrig har ingen venner, kun interesser", som han meget klogt sagde. (Gid danske politikere var lige så kloge). EU er en imperiedannelse, der bl.a. på grund af det uigennemsigtige bureaukrati nærmest kan sammenlignes med en multinational koncern, som f.eks. Shell. Imperier er aldrig fredsbevarende, tværtimod var europæiske imperiers magtbrynde skyld i 1. verdenskrig, som igen udløste 2. Verdenskrig. Indadtil peger den relative fattigdom og over 50% ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa, euroen, den manglende håndtering af flygtningekatastrofen og domstolens systematiske nedbrydning af nationalstaternes suverænitet på eget territorium heller ikke på fred og fordragelighed, men vel nærmest på borgerkrig. EU "det falske Europa", fordi der ikke findes et EU-folk; men der er mange nationer i Europa - ca dobbelt så mange som i EU

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  @I.R.Bertelsen ....

  ...den 'sved nok'! Bertelsen

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Fantasifuldt

  @ Villi John Petersen...
  Jeg går ud fra, at du skriver fiction- og ikke historiebøger.

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Fhv. skoleinspektør og forfatter

  Poul Sehstedt

  Fantasifuldt!? Sådan en kommentar kræver - efter mine begreber - en god begrundelse.

 • Anmeld

  T. Nedergaard

  Gode spørgsmål

  Kurt Wissendorf Møller, men min konklusion bliver i hvert fald ikke, at vestlig kolonialisme og imperialisme samt kapitalistisk hegemoni er den eneste årsag til hele verdens elendighed, mens de 'undertrykte folk' i periferien kan flygte ind i deres infantile offerrolle. Folk fra Mellemøsten og Afrika kommer som vore kreditorer, men hvor begynder deres eget ansvar?
  International solidaritet er godt, men alle folk må selv tage ansvar for at tage opgøret med deres despoter og i kraft af arbejdet skabe værdi i deres resp. samfund. Vesten yder gerne hjælp til selvhjælp - i modsætning til fx store dele af den rige arabiske verden, og hvad laver Den Afrikanske Union for at bringe Afrika på fode? Eller bringe Fred til deres del af verden? Er de vestlige lande ikke efterhånden trængt alvorligt tilbage i fx FN? Hvorfor? - hvis vi skal fortsætte med spørgsmålene.
  Men måske havde du nogle helt andre svar i tankerne?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  EU og Europa.

  Europa består af 48 lande. EU består af 28, snart 27 lande. Altså EU er IKKE Europa.
  Jeg hørte, for ca et år siden, i en radioudsendelse, at en gruppe, indenfor EU kommissionen ville stille krav om omskrivning af historiebøgerne, så Europas historie ikke skulle opsummeres længere tilbage end til 1947.
  Resten skulle simpelthen forsvinde i glemslen tåger.
  Det viser ganske enkelt at EU kommissionen ønsker at holde folk hen i uvidenhed.
  Hvad med Europas tidligere historie?. Eksisterer den slet ikke, eller hvad.
  Det virker på mig som om at EU fanatikerne ønsker at holde os fast i en tankebane, hvor vi ganske enkelt skal "fedtes" så meget ind i EUs retorik at vi kun kan tænke i den retning som der lægges i Bruxelles. Kort sagt ensretning, som i det tidligere Sovjet.
  Hvad fred i Europa angår giver jeg Marie Krarup helt ret, freden er udelukkende NATOs fortjeneste, ikke EUs.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  EU og Europa.

  Europa består af 48 lande. EU består af 28, snart 27 lande. Altså EU er IKKE Europa.
  Jeg hørte, for ca et år siden, i en radioudsendelse, at en gruppe, indenfor EU kommissionen ville stille krav om omskrivning af historiebøgerne, så Europas historie ikke skulle opsummeres længere tilbage end til 1947.
  Resten skulle simpelthen forsvinde i glemslen tåger.
  Det viser ganske enkelt at EU kommissionen ønsker at holde folk hen i uvidenhed.
  Hvad med Europas tidligere historie?. Eksisterer den slet ikke, eller hvad.
  Det virker på mig som om at EU fanatikerne ønsker at holde os fast i en tankebane, hvor vi ganske enkelt skal "fedtes" så meget ind i EUs retorik at vi kun kan tænke i den retning som der lægges i Bruxelles. Kort sagt ensretning, som i det tidligere Sovjet.
  Hvad fred i Europa angår giver jeg Marie Krarup helt ret, freden er udelukkende NATOs fortjeneste, ikke EUs.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  EU rulles ikke tilbage

  Det er naivt af Marie Krarup at tro, at det er muligt at rulle EU tilbage til et handelssamarbejde. Det ville kræve enighed, og det er der ikke. EU følger samme lovmæssihed som andre forbundsstater: En stadigt stigende centralisering på område efter område. Efter finansunionen kommer bankunionen og til juni sikkerhedsunionen. Dette trods stigende modvilje mod EU overalt i unionen. Derfor er eneste vej frem at udtræde af EU og igen blive en suveræn stat. Brexit viser vejen. At Dansk Folkeparti ikke kan finde ud af det, selv om 67 % af partiets vælgere vil have Danmark ud af EU, er forbløffende.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Altid stor respekt for Ib Christensen's, Retsforbundet indlæg og viden

  ...jeg er stensikker på, at DU ikke finder, at Marie Krarup udtrykker naivitet. Èn af vore skarpeste hjerner. På det punkt var det lige en ommer (mener jeg).
  Nu er der nok ikke flere debat-/klummelæsere tilbage i denne tråd, bortset fra vi - dejligt at være med i - mange kommentatorer. Folk der har meninger!
  Så skal I da lige - inden vi lukker ned - læse denne JP artikel op til EU's 60 års fødselsdag. Læg mærke til forfatteren, som er lige så velorienteret som Marie Krarup.
  http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9441822/60aars-foedselar-ser-ud-til-at-staa-paa-gravens-rand/

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Fhv. skoleinspektør og forfatter

  Ib Christensen: EU rulles ikke tilbage

  Ib Christensen har selvfølgelig ret. EU kan ikke ændres, rulles tilbage eller reformeres. Det er netop styrken/svagheden ved EU, der ikke forholder sig til virkeligheden; men til hvad der internt i korridorerne/koncernen har kunnet skabes flertal for. Når et flertal er etableret, er der ingen vej tilbage, for det ville kræve en ny enighed baseret på en ny virkelighed, som aldrig integreres, fordi der ingen folkelig debat er til gøre den evident, og intet folk til at legitimere de virtuelle dekreter. DF´s holdning er formodentlig pragmatisk, da der endnu ikke er dansk flertal for udmeldelse af unionen; blot udtalt skepsis og modvilje mod yderligere integration.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  @ Villi John Petersen

  Den forklaring skal du få:
  NATO har taget sig af den militære beskyttelse, mens EU og dens forløbere styrkede den økonomiske side. Da økonomi sammen med religion er hovedmålet i menneskets tilværelse, må de økonomiske resultater, som EU har frembragt anses som et væsentligt bidrag til, at NATO kan finanseres.
  Churchill opfordrede til dannelse af en europæiske union, dog ikke nødvendigvis med britisk deltagelse. Han anså det for påtrængende med et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem Frankrig og Tyskland, for at sikre fred i Europa.
  At 1. Verdenskrig udløste 2. Verdenskrig er en historie, som efterhånden er blevet modbevist mange gange. Det var kommunismens og facismens opståen, der spredte politisk usikkerhed i et Europa, der var ved at omstille sig til folkestyre/demokrati. Det var de økonomiske depressioner, der sendte vælgerne i armene på de nye ideologier og det udløste 2. Verdenskrig.

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Fhv. skoleinspektør og forfatter

  Paul Sehstedt: Utilstrækkelig forklaring

  Vil du påstå, at Vesteuropa efter 2. Verdenskrig kunne starte endnu en krig mellem f.eks. Tyskland, Frankrig eller Storbritanien ? Hvad skulle den i givet fald handle om? Tysklands (gen-)erobring af Alsace/Lorraine? Frankrigs erobring af Saar, Jersey eller Guernsey? Det er jo hjernespind! De to verdenskrige handlede om intet mindre end verdenmagten. Efter krigene var der helt andre spillere på banen. Den eneste årsag til en ny krig var Sovjetunionens eller Waeszawapagtens ekspansion, og den forhindrede Nato! "Churchill opfordrede til dannelse af en europæisk union, dog ikke nødvendigvis med britisk deltagelse", skriver du. Det tør siges! I sin store tale i Zürich 1946, tager Churchill konsekvent afstand fra Storbritaniens (og Commonwealth) deltagelse i et europæisk fællesskab. Men han stolede ikke på tyskernes dedikation til demokrati, så det var bedre at lade Frankrig styre et fremtidigt europæiske samarbejde. At Frankrig (i.e. Schumann og Monnet) så det som et væsentligt trin mod genetableringen af den franske stormagt, gjorde det blot endnu mere politisk acceptabelt i Paris. Du skriver videre: " at 1. Verdenskrig udløste 2. Verdenskrig er en historie, som efterhånden er blevet modbevist mange gange." Men der findes ingen objektiv historieskrivning! Jeg mener, og mange med mig (også historikere), at de franske krav om uhyre store krigsskadeserstatninger destabiliserede Weimarrepublikken. Dertil kom dolkestødslegenden (Marinesoldaternes oprør i Kiel), i følge hvilken Tyskland aldrig havde tabt krigen, hvis det ikke var blevet faldet i ryggen af tyske bolsjevikker. Det var - mener jeg var bagtæppet for Hitlers magtovertagelse og dogmatiske udløsning af 2, verdenskrig.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Desværre er 3.WW lige om hjørnet Kommentar til snakken om WW1 og WW2.

  Folkevandringer BLIVER årsagen. Vi er ca. 12% af verdensbefolkningen i vesten. De resterende 88% er folk i mere eller mindre nød, fattigdom, elendighed, og med en total ukontrollabel høj fertilitet. Selv i f.eks. Mosul med dybe skræmmende krigshandlinger de seneste fem år, er der rigtig mange småbørn fra 0-5 år (Har de mennesker da ingen ansvarlighed ...sætte børn i verden under sådanne omstændigheder?) Siden 2.WW har vi fået enestående (synes vi) kommunikation med smartphones, tablets, internet etc.
  De fleste af de 88% vil naturligvis ind i de 12% 's lande for at deles med os om de fantastiske goder vi har. Naturligvis.
  Folkevandringer KAN IKKE stoppes.
  Eksempel: Afrika's befolkningsvækst fra 1,1 mia til 3,3 mia. er eksempel på nærmeste trussel.
  Når der ikke er nok til alle river vi arme og ben af hinanden (meget mildt sagt)
  Emigrant- ,og undergruppen flygtninge p.t., er uendelig småtteri i forhold til det kommende rædselsscenarie.
  Ligesom verdens allerstørste tabu - jordens overbefolkning - er de kommende massive, uundgåelige folkevandringer TABU. Dette taler INGEN om, så vent da og se. Allerede i 2050 - og det er om et øjeblik - vil vi se løjer!
  Hør lige hvad nu berømte arkæolog og museumsinspektør Jeanette Varberg fortæller på Radio24syv den 07. april om Folkevandringer, historisk og professionelt:
  http://www.radio24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/16688538/homo-sapiens-er-en-invasiv-art-som-flytter-sig-nar
  Klik på 'Homa sapiens'
  Undskyld til Marie Krarup, at jeg spammer tråden, men den ser ikke ud til at være tilgængelig mere, for andre end kommentatorerne?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Dansk selvovervurdering og Nationalistisk Enegang ?

  Ib Christensen og alle andre der drømmer sig tilbage til dengang Danmark "stod eene og stærk" fornægter virkeligheden. DK er en lille selvstændig nation der fornuftigvis har valgt et tæt og forpligtende gensidigt samarbejde med de nationer vi under alle omstændigheder er nødt til at have tætte relationer til. Og de nationer er næsten alle i EU, så det er DK naturligvis også. Nævnt: Tyskland, Holland, Belgien, Sverige, Polen, Finland, Italien, Spanien osv. og naturligvis Norge der har valgt et kryptomedlemskab uden stemmeret, men ellers nærmest er integreret.

  England (uden Skotland) har så i selvgod national overvurdering valgt at forlade EU, men alt tyder jo på, at de nu søger en såkaldt "blød løsning" hvilket er "den norske løsning" uden stemmeret, men med tilpasset lovgivning på alle de områder EU bestemmer som betingelse for frihandel.

  Så valget står imellem medlemskab med stemmeret og fuld indflydelse, eller kryptomedlemskab hvor EU dikterer uden dansk indflydelse. Det valg turde være let for alle andre end Marie Krarup og DF og Ib Christensen og Retsforbundet.

  Og i øvrigt om fredsperspektivet: Mange har vanskeligt ved at forestille sig en væbnet konflikt imellem EU-lande efter WW2. Men det er jo kun set med nutidens øjne. Der er nok en grund til, at alle væbnede konflikter i Europa efter WW2 har været UDENFOR EU, men jo meget tæt på: Slovenien, Kroatien, Serbien, Cypern, Ukraine, alle naboer, men udenfor EU.

 • Anmeld

  Poul.B · pensionist, iagttager

  @Bertel Johansen !

  Du plejer da at forstå mange realistiske situationer, men ikke her?
  Brexit blev valgte af den almene borger, som havde mistet kultur, job, boligmulighed og social støtte, kort sagt i deres harmoniske monokultur. Over en kortere årrække blevet samfundet multietnisk, som skaber ghettoer fordi man ikke kan harmonisere kulturer. Er man til hestebøffer spiser man hestekød. Ellers ikke. Den etniske mangfoldighed burde være mulig, såfremt islamismen ikke er til stede. Med den følger udrensninger. Den tog over i GB. Duskrev: "Og i øvrigt om fredsperspektivet:". Jeg refererer til dette afsnit: Det er jo derfor at engelskmanden på gulvet, i deres hjemlandsbyer, bl.a. Birmingham, efter rædselsoplevelserne styret af EU, sagde nok er nok. Det flertal som valgte Brexit, har overhovedet ingen mening om EU, men vil have deres fred og goder tilbage. Så må GB's kloge hoveder, Parlament og ledelse bøje sig for flertallet. Og det ved du jo godt Bertel J.
  De som presser GB kommer fra sunni- shia konfliktområder, og de tager deres 'adfærd og kultur' med sig til Europa og Storbritannien, og også til resten af Vesten, Australien, Canada, USA ( ....ikke Japan for de vil kun have max. tusind mand fra Mellemøsten ind blandt deres 170 millioner store befolkning). Hør nu hvad Jeanette Varberg fortalte med baggrund i sin nye højt roste og anerkendte bog. Viden som kun få politikere besidder.
  Husk at EU's funktion er i udu! Læs JP om EU's 60 skræmmende fødselsdag.
  http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9441822/60aars-foedselar-ser-ud-til-at-staa-paa-gravens-rand/
  Tak

 • Anmeld

  eva just · ikke relevant

  "Fredens Europa"

  til I.R. Berthelsen.
  Hvilken en gang ævl at komme med. EF var en god ting, men den magt undertrykkelse og hemmelighedskræmmeri som foregår både i Folketinget og EU, -EU krig?????
  Jeg vil gerne spørge dig om, hvad er værst en EU revolution eller en ja den har overhovedet ikke noget med demokrati at gøre.
  Den nuværende magt som Tysklands Angela Merkel, Juncker og mange andre (inklusiv vor egen statsminister) gennemfører, ja det er det rene blændværk overfor befolkningerne i Europa. Og har KUN ET FORMÅL AT LAVE EN GLOBALISERING TIL FORDEL FOR DE RIGE OG MAGT ELITEN, åbne grænser vil AUTOMATISK give lavere lønninger, større profit til de rige og magt haverne.
  Hvorfor tror du at ex president Obama kunne gå fra næsten intet at eje, så til at have millioner på kontoen, eje 6 huse m.m. Hvordan tror du at Clintons har tjent deres millioner??? Det får vi ikke noget at vide om.
  Hvordan kan vi tillade i Danmark at en statsminister får løn som statsminister, og samtidig kan tjene 20.000 kr. på en såkaldt sammenkomst????
  Er en statsministers job ikke at møde erhvervslivet, som statsminister og ikke som privat person????
  Du skriver at vi skal bevare det NÆRE SAMFUND, rigtigt men så spørg lige Bent Hansen, Løkke Rasmussen, Pia Kjærsgaard, HVOR DET VAR NØDVENDIGT TOTALT AT NEDLÆGGE DEN DANSKE INFRA STRUKTUR MED --- MAGT JA JEG MENER MED MAGT UNDERTRYKKELSE AF DEN DANSKE BEFOLKNING.
  Bevare det nære samfund - bla bla bla.
  Den danske befolkning er stadig så autoritets tro (for det er de opdraget til) at de tror PÅ ALT HVAD DE KENDTE POLITIKERE SIGER.
  I Amerika ja der tror de på hvad HOLLYWOOD STJERNERNE SIGER, (med få undtagelser), hvad er det så lige disse Hollywood stjerner står for, jo dem selv, en globalisering, og en ny verdens orden, som alt andet lige er en fordel for dem, som jo hører til den rigeste del af verdens elite.
  Nej lad os få en omgang offentligt information om EU, med borgere der aldrig har været i "stolen" på tv, og som skal interviews af en journalist (man ikke i forvejen ved hvilket parti han/hun til hører. Men mon ikke det er en umulighed. ??

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  T il: Poul.B · pensionist, iagttager: Realiteterne er.......

  Ja, lad os være realistiske, og realiteterne er, at Engelske vælgere (ikke skotske) gjorde EU ansvarlig for alle de ulykker de tror at kunne tilskrive indvandringen.

  Men sagen er jo, at den indvandring fra "ikke vestlige lande" der plager England intet har med EU at gøre, men derimod skyldes deres egen koloniale fortid. "Jamaica" i London skyldes jo ikke EU. "Chinatown" heller ikke og ej heller "Sikh-landet" og "Hindustani." De er alle kommet via Commenwelth, men nu fik EU skylden - og så slap politikerne jo nemt om ved det.

  Og når England plages af særlige muslimske enklaver der nu udvikler egne retsregler, skyldes det heller ikke EU, men derimod at det engelske retsvæsen selv aktivt har sanktioneret, at skilsmisser m.v.. blandt muslimer nu er underlagt mullaher i bydelen hvor muslimerne bor.

  Det er horribelt, og det burde være helt uacceptabelt - men sådan er det, og det er IKKE noget England er blevet påduttet af EU.

  Og her i DK kan vi jo indføre vores egne regler der vil forhindre en udvikling som i England. EU blander sig ikke i det. Men det gør derimod alle mulige andre tåbelige internationale konventioner og FN.

  Så lad os være realistiske: EU mangler at få ordentligt styr på sine ydre grænser og det arbejdes der jo på. Og Danmark mangler at få effektueret tilbagesendelse af alle de der er kommet uden beviselig humanitær grund, og det sidste har heller intet med EU at gøre. Vi kan bare gå i gang når der er 90 mandater for det i Det Danske Suveræne Folketing.

 • Anmeld

  Poul.B · pensionist, iagttager

  Tak Bertel Johansen

  Uanset hvem og hvor og hvordan. Brexit er en realitet. EU er ....? Som 60 års fødselar? Vestens fremtid er klar.
  Jeg ville også gerne være optimist! I 2050 er vi 9-11 milliarder, og skal leve af myrer, stegte biller og stegt skvadderkål. Ikke flere udsagn fra min side. Tak til Marie Krarup for den plads jeg tiltog mig. Tak til dig Bertel J.
  PS Euro'en er uholdbar! I morgen stemmer franskmændene! I stemmeboksen viser de HVAD de er bange for.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Om at kunne forstå

  @ Villi John Petersen.
  Din duplik afspejler, at du ikke har forstået min forklaring og du tillægger mig noget, der hverken er skrevet eller antydet.

 • Anmeld

  I.R.BERTELSEN · Pens. lærer, - og vælger

  Til Villi John Petersen og Eva Just

  JO! Jeg har netop forstået, hvad det er Marie Krarup foretager sig.
  Har med to indlæg i debatten tydeligt givet udtryk for mine tanker og synspunkter, som jeg står ved.
  Tror desværre, at ingen af Jer har forstået, hvad jeg giver udtryk for, ligesom I begge tillægger mig synspunkter, jeg hverken har givet udtryk for, har antydet eller kan stå inde for.
  Det er fortsat min mening, at man skal omgås hinanden på en ordentlig måde, - også retorisk.
  Fjendebilleder og projektioner er konfliktskabende
  Samarbejde og respekt for hinandens forskellige synspunkter er grundsøjlerne for fred.
  - Så må man hver især som vælger pege på den kandidat, der efter ens opfattelse vil være mest ansvarlig og bedst til at bestride det store ansvar som folkevalgt politiker.


 • Anmeld

  T. Nedergaard

  Europa som slagmark for WW3

  Poul B og andre har fat i det lange perspektiv, nemlig lovmæssighederne i folkevandringer.
  Vi sidder og fedter med små nålestiksoperationer, mens vi taber det - ikke særligt - lange, store, historiske perspektiv, fx vores evt. forbud mod det muslimske tørklæde i fx hospitalsvæsenet (alle offentlige instititutioner), mens vi burde forbyde enhver kvinde, der enten befinder sig i landet eller er på vej til at blive familiesammenført hertil at gå med dette islamiske symbol. De skal overhovedet ikke kunne komme ind over grænsen med det kvindeundertrykkende tørklæde! Det kunne vise fra dag et, hvad vi står for her hos os! Men vi skal gøre meget, meget mere:
  For det første skal alle familiesammenføringer ophøre. Alle de unge, stærke mænd (med evt. koner og børneflokke) fra Mellemøsten og Afrika skal tilbage til områder i Syrien eller Vestafrika - (og snart også Østafrika...) for at bygge lejre/landsbyer dér. Når det ikke kan blive i Nordafrika. Ikke en dag uden produktivt arbejde. Langt de fleste er opdraget til en krigermentalitet. Det hedder "Bed og slå ihjel" ikke "Bed og arbejd", som det hed hos os. Vi skal have en befolkningsudskiftning som fx mellem Tyrkiet og Grækenland efter 1923. Med fx de kristne koptere hjem til Europa. Men selv det forslår som en skrædder i helvede, når folkevandringen slår helt igennem.
  Befolkningseksplosionen: hvem kan gøre noget ved den, når muslimske mænd opfordres til at få fire koner og en masse børn (nye krigere) og afrikanske mænd generelt mener, at kvinder altid skal stå parate, når behovet melder sig. Og de fortsat lever i den forestilling, at mange børn er pensionsforsikring nr. et. Afrikanske kvinder på arbejdsmarkedet. Ja, det kunne hjælpe, - sammen med mænds deltagelse i husarbejde og børnepasning! -men hvornår og hvordan?
  Kinas et-barnspolitik blev gennemtvunget af en stærk, - alt andet lige -velordnet/diktatorisk statsmagt. Hvor findes den i Mellemøsten og Afrika?
  Kan Rusland modstå befolkningspresset pga. sin særlige geografi? Kan de samlede europæiske lande? NATO - USA vil muligvis sende bombefly, men ikke en tredje gang sende amerikanske soldater til et Europa, der selv hver dag har budt 'flygtninge' velkommen og sejlet økonomiske flygtninge over Middelhavet til Sicilien/Italien m.v. Europa som krigszone med borgerkrige over alt og krige ved grænserne. Hvordan skal vi hindre det? Eller skal vi rykke den vestlige front tilbage Canada, USA, Latinamerika, Australien m.v. og koncentrere os om at evakuere millioner af vestligt orienterede europæere til denne verdensdel og overlade Europa til folkevandringshorderne? Palmyra har vist, hvad der vil ske med vores kulturskatte. Andalusien viser fx, at muslimer vil lade europæere herunder jøder arbejde for sig i de produktive hverv. Det tabte territorium, den totale underkastelse under muslimsk herredømme. Er det det defaitistiske scenarie. Hvad kan vi gøre efter din mening Poul B?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Pens. lærer og vælger

  ?Bobler og sandheder?

  Maria Krarups hurtige, opmærksomhedssøgende konklusioner i artiklen førte debatten langt omkring både holdningsmæssigt, historisk og globalt.
  I forbindelse med artiklen har en kollega gjort mig opmærksom på Vincent Hendriks, der er professor i filosofi og leder af Center for information ved Københavns Universitet". Han har skrevet flere bøger, blandt andre "Spræng Boblen", hvor han er optaget af, hvordan det påvirker demokratiet, når der opstår "bobler", "sandheder", som vi hver især knytter os til. Blandt andet nævner han begrebet "pluralistisk ignorance":
  *hurtige konklusioner
  *uvidenhed
  *bevidstløs videreformidling
  Er det det, der sker for nogle politikere - og for mange af os borgere?
  Den bog må jeg have fat i, så jeg kan blive lidt klogere !
  For det gælder jo om at kunne sætte sit kryds på et informeret, respektfuldt og oplyst grundlag.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  @ I.R.Bertelsen....vil du vide ....

  ...bør du læse bogen om Folkevandringer, skrevet af Jeanette Varberg, Moesgaard Museum
  Radio24syv: Spørgsmål til professoren'.
  "Homo sapiens er en invasiv art, som flytter sig, når den er utilfreds eller eventyrlysten - Arkæolog og museumsinspektør Jeanette Varberg"
  http://www.radio24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren
  find "Homosapiens
  God lyttelyst. Poul B.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Pens. lærer og vælger

  @Poul B....tak for info.

  Tak for info. Har interesseret mig meget for emnet, men har ikke læst netop den bog eller hørt indslaget fra radio24syv. Det vil jeg gøre.
  Ja. Homo sapiens har til alle tider flyttet sig. Vi kom jo selv jævnfør forskerne oprindeligt sydfra, fra Afrika og også østfra, -> geografisk nærliggende: mod havet.. I dyreverdenen flytter man sig også efter årstiden til de områder, hvor der er føde. Man (ud)vandrer/ emigrerer til bedre levesteder.
  I vores nuværende situation er det vigtigt at skelne imellem emigranter, der søger et bedre liv, .... og reelle flygtninge, der er flygtet fra krighandlinger/udslettelse/forfølgelse og simpelthen søger tilflugt og asyl (beskyttelse) for at overleve.
  Den skelnen kan være svær i den aktuelle situation. Men det er vores politiske lederes meget store ansvar at sørge for, at det bliver gjort ordentligt, så de ikke agerer og lovgiver efter pluralistisk ignorance.