Messerschmidt: Hjemsend millionhær af vagabonder, vi aldrig har inviteret

DEBAT: Europæerne har krav på, at hundredtusinder af indvandrere, som de aldrig har inviteret, bliver hjemsendt under velordnede former. Hvis EU ikke bidrager til at løse den opgave, så ender EU med selv at blive et luftkastel, skriver Morten Messerschmidt (DF).

Af Morten Messerschmidt (DF)
Medlem af Europa-Parlamentet

I en god debat bør man tage stilling til modpartens argumenter. Jeg vil derfor kommentere to indlæg i Altingets debat om indvandring og integration, bragt 3. oktober skrevet af radikale Sofie Carsten Nielsen (R) og revolutionære Søren Søndergaard (EL).

Sofie Carsten Nielsen undrer sig over, hvorfor masseindvandring stadig optager europæerne, når nu den nærmest er bragt til standsning? Hendes diagnose? ”Nok fordi frygten for kaos fylder hos de fleste af os.”

Men bortset fra, at alle vel rent instinktivt frygter kaos, også radikale, så er der andre nye og interessante erkendelser i Sofie Carsten Nielsens indlæg.

De radikale vil nemlig have fuld kontrol med, hvem der rejser ind i Europa, hvem der får asyl, samt, mest interessant, ”at de, der ikke kan få asyl, kommer ud af Europa igen.”

Jamen så er der nok at tage fat på. Her er nogle overskrifter fra den europæiske presse:

”Berlusconi vil udvise 600.000 ulovlige migranter fra Italien”. ”130.000 asylansøgere er forsvundet i Tyskland”. ”5.000 asylansøgere forsvundet fra asylcentre i Finland”. ”Tyskland kan ikke finde 30.000 migranter, der skulle udvises”. 

”Europol: 10.000 flygtningebørn forsvundet”. ”Sverige kender ikke til 14.000 asylansøgeres skæbne”. ”Kun 27 procent af afviste asylansøgere tilbagesendes fra Europa”.

Lovløsheden trives også i Danmark. Nogle overskrifter: ”95 irakere gået under jorden (8.9.2009)”. ”351 er forsvundet: Afviste somaliere går under jorden før tvangsudsendelse (20.8.2017)”. ”1.960 afviste asylansøgere efterlyses i Danmark (10.4.2017)”. Et sted mellem 20.000 og 40.000 befinder sig i dag illegalt i lille Danmark.

Millionhær af vagabonder
Europa, med undtagelse af de øst- og centraleuropæiske lande, er i dag plaget af en gigantisk, omflakkende millionhær af vagabonder; unge, rastløse mænd, produktet af de galoperende fødselsrater i de afrikanske og muslimske lande.

De lever i samfundets undergrund og har ingen udsigt til at leve legalt, endsige stifte familie. Men i det lange løb kan ingen stat tolerere et nedre, destabiliserende lag i samfundet, hvor man lever efter sine egne – eller ingen – regler og opretter lovløse lejre, som vi har set det i Calais og i storbyernes centre.

Så hvad gør vi, Sofie Carsten Nielsen? For det er en næsten uoverkommelig udfordring, som ethvert civiliseret samfund ikke desto mindre har pligt til at møde med de nødvendige midler. Men det bliver dyrt, og det kommer til at se grimt ud på TV.

Skal vi i yderste konsekvens bruge tvang, Sofie Carsten Nielsen? Har du nerver til det?

EU’s grænseagentur, Frontex, har beregnet, at det i snit koster cirka 43.000 kroner at tvangshjemsende en ulovlig migrant. En albaner kan sendes hjem for 7-8.000 kroner, men en nigerianer koster 63.000 kroner.

Ja, da Frontex hjalp Schweiz med at hjemsende en flok ulovlige indvandrere fra Togo og Benin, kom hele operationen til at koste EU 1,3 millioner kroner, som gik til leje af fly, aflysninger, omdirigering og løn til de 13 vagter. Og læg hertil Schweiz’ egne udgifter.

Resultat? Det lykkedes at repatriere to fra Togo og én fra Benin.

EU-luftkasteller op gennem Afrika
Sofie Carsten Nielsen kommer givetvis til den konklusion, at så kan det jo ikke betale sig. Min konklusion er, at udvisninger må sættes i system, og det kræver en kvantitativ styrkelse af enhver stats udøvende magtorganer, af dens politi og militær og dertil en udvidelse af deres beføjelser.

Men det ser ikke lovende ud. For kan en regering mon være handlekraftig og deportere ulovlige indtrængere, når den samtidig bruger ressourcer på at opspore helt legalt afviste og hjemsendte asylansøgere i Afghanistan for at hente dem tilbage til Danmark?

Fordi en ikkedansk domstol mener, at syge asylansøgere har krav på livslang pleje i Danmark og nu har for langt til apoteket nede i Afghanistan?

Vi må være forberedt på, at NGO-aktivister vil foranstalte happenings, forsøge at sabotere hjemsendelser, og at de vil få optimal dækning og rygstøtte fra indvandringsglade journalister, forfattere, advokater og præster.

Husk palæstinenser-loven fra 1992. Og det vil klø i fingrene på de aktivistiske dommere i Strasbourg og Luxembourg for at sætte enhver opsætsig regering på plads.

Tror nogen helt ærligt på, at Sofie Carsten Nielsen og de radikale kan modstå sådan et pres?

Sofie Carsten Nielsen taler i sit indlæg igen om europæisk solidaritet. Men for hende består solidariteten i, at EU opretter en masse ”sikre lejre” hele vejen op gennem Afrika, så folkevandringen mod Europa bliver mere tryg. I de ”sikre lejre” skal de godkendte flygtninge fordeles solidarisk blandt EU-landene.

Min europæiske solidaritet består derimod i, at Danmark for eksempel efter anmodning fra Italien, og i egen interesse, vælger at bistå italienerne med at forsvare deres land og hjemsende hundredtusinder af ulovlige indvandrere.

Den solidaritet kan have mange former, men den er mere realistisk end Sofie Carsten Nielsens Bruxelles-solidaritet med dens migrantkvoter. Den idé er i øvrigt blevet endnu mere luftig, mens jeg skriver dette.

Netop nu læser jeg, at et massivt flertal i Tjekkiets parlament har vedtaget at forsvare Ungarn imod EU’s forsøg på at isolere og straffe Ungarn for dets standhaftige modstand imod tvangskvoterne. 

Søndergaard slår Europas porte på vid gab
Mens Sofie Carsten Nielsen har travlt med at opbygge EU-luftkasteller hele vejen op gennem Afrika til Nordeuropa, så befinder den verdensrevolutionære Søren Søndergaard sig i sit helt eget verdensfjerne luftkastel.

Derfra skuer han ud over en kapitalistisk og imperialistisk lejr, som har stjålet afrikanernes elfenben, rågummi og diamanter, og som den dag i dag fastholder afrikanerne i bundløs fattigdom for eksempel ved at sælge dem billigt mælkepulver.

Søren Søndergaard lader til at mene, at hvis blot Vestens udbytning af Afrika ophører, så vil afrikanerne opbygge harmoniske, socialistiske og økologiske velfærdssamfund, som ingen afrikaner har lyst til at emigrere fra.

Søren Søndergaards kriterie for at være flygtning er kort og godt ethvert menneske, som måtte møde nogen form for alvorlig forandring og modgang i livet, for eksempel meget dårligt vejr.

”Klimaflygtninge”, kalder Søndergaard migranterne; og det er også Vestens skyld, og så slår Enhedslisten Europas porte på vid gab.

Lumumba fra Nairobi
Men Søren Søndergaard burde være ganske tilfreds med den aftale, som EU og en række afrikanske lande lande har indgået, den såkaldte Marrakech-erklæring.

I Marrakech-erklæringen lover EU at gøre det lettere at emigrere fra Afrika til EU; gøre det lettere at sende penge hjem; at beskytte ulovlige migranters rettigheder, at forsvare dem imod racisme, og – hvis det i ekstreme tilfælde skulle blive nødvendigt – at hjemsende dem under de mest værdige og lempelige former.

EU påtager sig endda at betale for deres genbosættelse, så de kan starte på en frisk. Det skulle da bare mangle: Når nu den grådige, rige vestlige verden har lokket Lumumba fra Nairobi hele den lange vej til Kanaans land og derefter skuffet ham, og efter års juridisk tovtrækkeri med utallige appeller får sendt ham hjem igen, så skal han da have hjælp til at starte en økologisk hønsefarm med EU-tilskud, ikke?

Og hvad får EU til gengæld for alt sit fedteri og al sin skyldfølelse?  Ingenting, absolut ingenting, ud over de rituelle anklager fra afrikanske magthavere om racisme, egoisme og euro-centrisme.

Europæerne har krav på andet og mere end luftkasteller og varm luft.

De har krav på, at hundredtusinder af indvandrere, som de aldrig har inviteret, bliver hjemsendt under velordnede og humane former.

De har krav på, at EU sætter tommelskruerne på over for de lande, som nægter at tage imod deres egne statsborgere.

Hvis EU ikke i det mindste bidrager til at løse den opgave – ja, hvis EU endda lægger sig hindrende i vejen – så ender EU med selv at blive et luftkastel.

Forrige artikel Konservativ EP-spidskandidat: Det er for tidligt at droppe dansk grænsekontrol Konservativ EP-spidskandidat: Det er for tidligt at droppe dansk grænsekontrol Næste artikel Friis Bach: Lukkede grænser sender kvinder i armene på overgrebsmænd Friis Bach: Lukkede grænser sender kvinder i armene på overgrebsmænd
 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol

  Bravo Messerschmidt

  Det er altid en fornøjelse at læse Morten Messerschmidt's kommentarer og analyser. Jeg er fuldstændig enig med ham ham. Venstrefløjens holdninger til masseindvandringen til Europa er mig en gåde. Disse mennesker lever i en fuldkommen drømmeverden. Hvis der ikke gøres noget effektivt for at stoppe masseindvandringen, er det slut med gamle trætte Europa.

 • Anmeld

  Steen Raaschou

  Ganske enig, Morten

  Presset på Europa vil stige hele dette århundrede, vi skal ikke lade os snyde. Afrika fuldstændig eksploderer fra 1.2 mia til 4 eller fem mia. mennesker. Se grafikken https://2kpcwh2r7phz1nq4jj237m22-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/Projections.jpg

 • Anmeld

  Christian X

  FREMRAGENDE INDLÆG

  Demokratiet kan ikke overleve statsstøttede lobbyister, godhedsindustrier, NGO’er m.fl. bruger statsstøttede mikrofonholdere til at opildne umodne idealister, kulturradikale vinkelskrivere, degne, frelste sognerødder og andre med et eksistentielt behov for at tro på noget godt, fordi de ikke evner eller kan tåle kolde tal og hårde fakta.
  Den gode flok disciple anvendes - som altid - som bissende kvæg til at trampe vejen for den ønskede effekt/nedbrydelse.

  Vores land, demokrati, økonomi og kultur holder hverken til ovenstående, den medfølgende voksende polarisering eller til at folk forstår mindre og mindre af deres samfund og om deres medmennesker.

  Alle I godtroende er ved at nedbryde det demokrati, som I har hylder – og I ser ikke, at I baner vejen for det, der er sket i Italien og USA, i takt med at flere og flere ser og hører, at tusindvis af danskere udsættes for vold, voldtægt og andre overgreb samtidig med, at pårørende skal arbejde mere end nogen sinde før, for at finansiere migranter og det de gør ved Danmark, dets indbyggere, den offentlige sektor og ansatte i bl.a. skoler, fængsler, redningstjenester, socialrådgivere, politi m.fl.

  Varm tak til klartseende og velformulerede Messerschmidt. Han er en af de få, vi har at takke for, at Danmark ikke ligner Sverige.

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Hvad laver Olaf?

  Nu har EU's svindelenhed, Olaf, brugt mere end to år på at granske DF's og Messerschmidts letsindige omgang med EU-midler. Undres over, at Olaf ikke forlængst er kommet en afgørelse - så kompliceret er sagen dog heller ikke.
  Så nu må det snart være på tide......
  Vælgerne har krav på at vide om Messerschmidts vandel og alm. omdømme gør ham egnet til at sidde i Folketinget.
  Det er temmelig besynderligt, at de vælgere, der vist blev meget forarget over Lars Løkkes bilagsrod, og vandrede fra Venstre til DF, åbenbart accepterer Messerschmidts fiflerier med betrode midler. Det gjorde Løkke ikke engang.
  Konklusion: Fremmedhad og intolerance er mere acceptabelt end uærlig omgang med betrode midler.

 • Anmeld

  Morten Dreyer · Byrådsmedlem

  Godt initiativ

  Der er dog et større problem. Når man arbejder for at hjemsende flygtninge som mistrives i Danmark, så virker sagsbehandlere som en stopklods.
  I stedet for at støtte en hjemsendelse, så afsætter de bedre støtte for at bibeholde dem i landet.

 • Anmeld

  J.jensen

  Vil nitionalisterne også melde os ud af verden

  Et flertal i EU-parlamentet har på demokratisk vis vedtaget at omfordele et antal flygtning blandt alle EU landene. Det fik Ungarn og Tjekkoslovakiet til at indbringe sagen for EU domstolen fordi man mente, at det var en ulovlig beslutning. Den sag tabte de pågældende lande, og det ville derfor klæde begge lande, at de tog konsekvensen af deres frivillige medlemsskab, og rettede ind efter reglerne for det forpligtende samarbejde.
  Men mon ikke at den konference, der skal afholdes i Marrakech, og som Messrschmidt henviser en den UN afholder. Gad vide om højrenationalister også har den opfattelse, at vi skal melde os ud af verden
  https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-conference-2018

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Arne Lund -.det er værdt at værne om retsstat - også i forhold til. Dem, man ikke er politisk enig med

  Jeg undrer mig over at du ikke forholder dig Messerschmidt indlæg, og du istedet for udtaler dig om en verserende sag.
  Det er klogt at afvente hvad EU kommer frem til og evt. en domstol har truffet afgørelse.
  Det er kun godt for demokratiet, hvis alle de forskellige holdninger til folkevandring kommer frem .
  Det står dig frit for at forholde dig kritisk til M.M. s politisk holdninger og politike virke, men når det gælder sager om beskyldninger for overtrædelse af regler, som evt. kan føre til erstatningskrav eller straffesag, så bør man afholde sig fra ar afsige dom eller komme med beskyldninger, der enten er sandt eller falsk og som i vort retssamfund er overladt til domstolene at træffe den endelige dom.
  Det har noget med retssikkerhed at gøre at den der sigtes/beskyldes for noget har krav på at få prøvet det hos en domstol, hvor det er dommere der er saglige og upartisk, som på baggrund af beviser og faktum gerne skulle træffe den rigtige afgørelse.
  Desværre har især mange bogerlige partiet herunder DF i nogle sager glemt at vi lever i et retssamfund - som alle burde have en interesse i at værne om
  Jeg skal nævne, at jeg hverken er medlem af eller stemmer på DF.

 • Anmeld

  Retfærdighedens forkæmper

  Få nu bare den svindelsag ud af verden

  Lytter desværre ikke til mistænkte svindlere.
  Den dag du har renset dig selv, i forbindelse med Meld og Feld, så er du igen troværdig, men indtil da, er det bare et individ som larmer.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Messerschmidt budskab er et forsøg på at gøre en UN konference til et EU spørgsmål

  Lad os nu holde os til det emne. Selv om jeg sagtens kan forstår, at der er interesse for Messerschmidt troværdighed, men også kan bakke op om det synspunktet, at man skal afvente en domstolsafgørelse. Det kan imidlertid godt trække ud, hvis man ikke vil samarbejde. Så lad os tage et kig på det vi ved og som er erkendt. Så kan vi vende tilbage til fremmedfrygten.

  Få et overblik over de forskellige sager her:
  120.700 kroner for skonnert, november 2015.
  * Pengene var gået til en sejltur i 2013, hvor DF i forbindelse med kommunalvalget drog på en skonnerttur rundt til 16 danske havne.
  * EU-Parlamentets generalsekretær kritiserede, at turen ikke var støtteberettiget, da den ikke levede op til EU-Parlamentets regler om, at midlerne ikke må bruges på at promovere nationale partier eller til at føre valgkamp for.
  1,6 millioner kroner for kampagner, juni 2016.
  * 1,6 millioner kroner blev ifølge EU-Parlamentets præsidium brugt på politiske kampagner i strid med reglerne.
  * Præsidiet krævede i alt 2,9 millioner tilbagebetalt til EU.
  * De sidste 1,3 millioner kroner gik til et gyldent håndtryk til en medarbejder. Dem har DF afvist at betale, da pengene ifølge partiet er blevet administreret af Meld.
  200.000 kroner for sommergruppemøder.
  * DF-formand Kristian Thulesen Dahl oplyste 17. oktober 2016, at DF vil refundere yderligere godt 200.000 kroner til EU-Parlamentet.
  * Ifølge DR og Ekstra Bladet blev pengene brugt til EU-konferencer i 2014 og 2015 i forbindelse med DF's sommergruppemøder i Kolding og Skagen. Alle deltagerne var danske politikere og DF-ansatte.
  300.000 kroner for medietræning.
  * Partiet oplyste 18. oktober 2016, at EU-Parlamentet får 300.000 kroner ekstra tilbage.
  * Pengene blev brugt til en bustur for partiets frivillige til Bruxelles, medietræning for Messerschmidt og gruppeformand Anders Vistisen samt en annoncekampagne i Metroxpress.
  De resterende cirka 455.000 kroner er gået til en række forskellige aktiviteter, blandt andet middage, besøgsture og meningsmålinger.
  * Messerschmidt og Vistisen har meddelt, at de af egen lomme returnerer de penge, der vedrører dem.
  Kilder: Ritzau, DR Nyheder og Ekstra Bladet.

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Netop Messerschmidt

  Hvis ikke fornuften kan sejre, er vi ilde stedt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Det er ret tankevækkende

  Der har igennem tiderne være foretaget nogle handlinger eller undladelse der er kritiske og evt. overtrædelse af lovgivningen. - herunder minister ansvarsloven.
  I forbindelse med de seneste års skatteskandaler hvor flere skatteminister bl.a. vidste at der væsentligste mangler ved inddrivelsessystemet og ikke foretog sig noget med det resultat at staten måtte afskrive skattegæld, der reelt betød at de skatteborgere der kun var lønmodtagere eller på fik overførselsindkomst og måske havde offentlige gæld, oplevede at der var staten effektiv med at inddrive gælden, men derimod andre grupper som enten havde B - indtægter eller bøder til det offentlige og ikke faldt inden under en af de nævnte grupper fik eftergivet gæld - og det kunne endda være bøder for skattesnyd.
  Ud fra et retssikkerhedsperspektiv om at man kun skal svare med den skat man skylder og det gælder for alle skatteborgere - er det dybt kritisabelt
  Ud fra en retsfølelse er det ikke til at forstå at de pågældende skatteministere har ladet det stå på uden at gribe ind.
  Der er en stor sandsynlighed for at ingen skatteministere bliver draget retligt til ansvar for pligtforsømmelse efter ministeransvarslovens regler - i det befolkningen formentlig at vide at forældelsesreglerne gør, at ingen kan skatteminister kan drages til ansvar.
  Derimod er det som andre gange når der sker noget kritisabelt nogle længere ned i systemet der pålægges ansvaret for enten ulovlig forvaltning eller for en skadegørende handling.
  Det er interessant at konstatere, at der ikke er nogen der i en kommentar til en til skatteministers indlæg begynder at kritisere vedkommende for ulovlig forvaltning der medført store økonomisk tab for Danmark.
  Når Messserscmidt skriver noget som ikke harmonerer med nogles holdning til EU og folkevandring, så trækkes de beskyldninger om snyd med EU op af posen.
  Det kunne tyde på, at det ikke er så meget, om hvile lovregler der bliver overtrådt, men mere hvem der gør det.
  En godt råd til J.Jensen det er aldrig et fyldestgørende grundlag at vurdere en sag ud fra mediernes dækning end den dommer eller dommere der sidder med beviserne og faktum for an sig.
  Jeg finder det mere betrykkende for borgerne at have et system, hvor det er en eller flere dommere, der på baggrund faktum og beviser træffer afgørelser ud fra gældende ret, og det ville være bekymrende og i strid med retsstatstankegangen, hvis afgørelsen træffes udelukkende ud fra politisk overbevisning eller ud fra hvem man finder sympatisk eller det modsatte

 • Anmeld

  Visti Christensen

  Tak!

  Sådan. - Kun tåber frygter ikke EU. - Godt, vi har Morten Messerschmidt.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Nu er det ikke Messerschmidts fiflerier, der er til debat

  Men i den forbindelse hæftede jeg mig især ved de forhold der er erkendt, og hvad man derfor agtede at tilbagebetale af egen lomme. Resten overlader jeg til Olav og domstolene.

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Samme trivielle båltale fra MM som vi er vandt til uden skygge af løsninger...

  Det er humoristisk at høre på MM og DF der som sædvanlig er langt bedre til at kritisere andre end selv at pege på løsninger for når nu EU har tvunget samtlige afrikanere ud af EU hvad så MM?

  Skal vi bare lade folk dø af sult i Afrika eller skyde dem der våger at flygte over til Europa alligevel? Eller skal vi smide en A bombe? Altså der er ingen løsninger fra DF på fremtidens problemer - som sædvanlig. Og hvorfor er der så ikke det? Fordi konkrete løsninger automatisk vil gøre DF "ikke stuerene" igen og den eneste måde at forblive stuerene det er at lade andre komme med løsninger som man kan kritisere helt risiko frit.

  Humoristisk at høre MM benytte "sit EU" imod afrikanere når han selv dels har en svindels sag hængende over hovedet - apropos lovløshed - og dels ellers ikke bruger andet end at kritisere EU selv.

  Men kære MM og DF i øvrigt det er bare at vente og se for jeg er sikker på at der sker ting og sager efter d. 29/3-2019 - ikke kun omkring Brexit og en realisme omkring hvad EU betyder i praksis for den almindelige EU borgere, men også vedr. hans egen svindel sag som jeg ikke vil være overrasket over kommer frem ikke lang tid før der udskrives valg i Danmark.

  Åbenbart kraftigt ignoreret kan man fornemme, men alt godt kommer til den der venter så tålmodighed MM. Lad os høre hvad du har af brandtaler efter d. 29/3 næste år hvis du da ikke lige pludselig er blevet langtids sygemeldt igen ;-)

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Frihandel for Afrika

  Når vi ikke vil give afrikanerne mulighed for at sælge deres produkter til os, kommer de selv. Vi må give de afrikanske og andre verdensdeles udviklingslande mulighed for toldfri eksport til de rige lande. Vi må lade være med at dumpe mælkeprodukter på de afrikanske markeder, til skade for bønderne. Vi må udlade at opfiske fiskeressourcer i afrikanske farvande og undlade at udbytte afrikanske lande for mineral- og andre ressourcer, og vi må undlade at opkøbe store landarealer til skade for de afrikanske bønder.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Kender du typen.....?

  Klassens forsøgende charmetrold,...Eleven, der ikke har fået lavet sine lektier, ikke kan finde ud af det og som snød ved sidste prøve. Han kommer for sent til timen og forsøger højtråbende at dække over miseren ved at beskylde læreren for at udfærdige forkerte opgaver, undervise forkert og at rette opgaverne forkert. Skolens ur er stillet forkert. Forældrene er dumme, fordi de ikke har fået ham betids i skole...Kammeraterne får det glatte lag, fordi de ved hans fravær har sat sig på hans personlige plads.
  Jo. Vi kender det vist fra skoletiden.
  ....
  Inden jeg kan overse at lytte alvorligt til MM's mange bål-og brandtaler, må jeg som vælger have helt klar besked om den påståede svindelaffære. Som uddannet jurist må MM have fuld forståelse for herfor, og hvorfor også de påståede "vagabonder" beder os om vores opmærksomhed og almisser.
  Selv giver jeg gerne til trængende, men sætter kun mit kryds ved personer, jeg er overbevist om vil gøre en aktiv indsats og som jeg er sikker på kan og vil administrere i ordentlighed efter gældende regler og love.
  Længere er den ikke.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "og revolutionære Søren Søndergaard (EL)."

  Ja, fascister fra DF segmentet, har altid været de første til at sætte socialister i fængsel. Hitler mv. ?


  " ”Kun 27 procent af afviste asylansøgere tilbagesendes fra Europa”."

  Forfærdeligt naturligvis.

  Her er det nødvendigt at påpege at under DF VKO regeringen, mere end fordoblet antallet af indvandrer til DK, end lo året før under Nyrup S regerings stramme indvandringspolitik. Og at den nuværende med DF støtte, har alle tiders rekord af indvandrer til DK. Faktisk langt, langt over 3oo.ooo eller sådant siden de kom til. Alle er dog ikke blevet, man som fremmede arbejdstagere. Og mange er blevet, man registreres ikke som EU borgere.

  For DF støtter EU indvandringen af muslimske immigranter fra Tyskland mv. , til DK, så længe de besidder Tysk pas, og blot tager Danskernes job, for top 1% i løndumping.

  DF, er hykler og løgner parti nr. 1 i DK.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  ”95 irakere gået under jorden (8.9.2009)”. ”351 er forsvundet: Afviste somaliere går under jorden før tvangsudsendelse (20.8.2017)”. ”1.960 afviste asylansøgere efterlyses i Danmark (10.4.2017)”

  Messerschmidt...Altsammen mens i har siddet i regering?

  Har i sovet i timen, eller er i blot hyklere og ligeglade?

  Svaret er sidstnævnte. Og har sovet med vilje i tiden, men dog haft travlt i medierne med at påstår i står for en stram indvandring. Når det modsatte har været tilfældet i årtier......

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "Husk palæstinenser-loven fra 1992. Og det vil klø i fingrene på de aktivistiske dommere i Strasbourg og Luxembourg for at sætte enhver opsætsig regering på plads"

  Jeg tror de fleste Danske borgere mest erindre hvorledes DF støtter Israel-Rusland imod Danske interesser disse dage?

  Selv religion har i fået indskrevet i regeringsprogrammet? At DK skulle være et kristent land? ha ha. Vi er verdens anden mest ateistiske land, efter litauen. Med 90% her. I er jo til grin, i det ganske land?

  Mht. Israels opførelse imod Palæstina, som de har gjort statsløse og smidt ud af deres eget land, er dette en forbrydelse mod menneskeheden. De stjæl simpelthen landet, med hjælp fra UK, selvom de ikke boet der i videre antal i årtusinder.

  Israel er en ren forbrydernation.


  #BoykotIsrael

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "Vi må lade være med at dumpe mælkeprodukter på de afrikanske markeder, til skade for bønderne."

  Godt nok en uvidende kommentar.

  For at få ordentlig mælk, som kvalitet ud af køer, er det nødvendigt med et koldt , frodigt klima. Dette eksistere reelt ikke i Afrika. Køer der giver meget lidt mælk, ift. Danske køer. Hvilket vil betyde en endnu større økologisk byrde blot for verden i opvarmning mv.

  "Jeg er lidt stolt af vores velfærdsstat at der et et hjem for sådan en med en meget lav
  du er bekræftelsen på Einsteins teori om dumhed er uendelig "
  KO

  Denne vil blive brugt i Dansk ordblindesamfund i alt evighed, såvel som på diverse psykiatriske studier..

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KO

  Man kan bare se ovenover hvorledes KO, kommer med personangreb uafbrudt?

  Ikke parti angreb, men decideret personangreb, for at få frasorteret kritikken? Forsøger blot at få altinget til at følge systemet hans!

  Tanken er at samtalen , bliver så svinsk, så avisen går ind og fjerner kritiske kommentarer han ikke bryder sig om. Samme teknik han har brugt i b.blogs , BT.blogs i et årti plus.

  "Kim Nielsen" er "Kim Olsen"...Danmarks mest famøse debatspoiler.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand.jur.

  Til debat redaktør - om retningslinjer af fjernelse af indlæg - gælder det også racistiske

  Jeg kan ser der censureret en række indlæg - herunder mit eget
  Det er ok , men det er svært at se en linje i censueringrn.
  Lisbeth Sørensen har ikke alene fremsat personangreb, men nogle indlæg er meget racistisk - hvilket andre debattør.
  En dame skrev i et indlæg at hun gerne så der ikke kom de fremmedhadske ytringer, det eneste hun fik ud af den venlige henstilling, at Lisbeth Sørensen fik skrevet at hendes efternavn tydede på at hun var jøde.
  Det er måske tankevækkende og ikke særlig flattereerende hvis Altinget synes, at det er ok at fremsætte racistiske udtalelser og blive et sted hvor en gruppe af befolkningen lægges for had eller misstænkeliggøres
  Det kunne være rart at få oplyst Altinget, hvor racister kan komme til orde og sprede frygt og had mod flygtninge

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Til Morten Dreyer · Byrådsmedlem

  Tror desværre, at du som byrådsmedlem ikke helt har gjort dig klart hvor det politiske ansvarsområde ligger, og hvilke kompetencer og ansvarsområder, en ansat socialrådgiver har.
  En socialrådgiver har ikke kompetence til at udvise af landet.
  Vh. I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Det er i hvert fald....

  .. rigtigt svært at forholde sig til Lisbets Sørensens mange input, der i min optik stritter i alle retninger...
  Det er en god ide at anvende kildeangivelse, når man citerer, ligesom det er særdeles hensigtsmæssiget at foretage en disponering i sine mange forskellige synsvinkler, så man ikke får blandet temaer om mælkeproduktion med palæstinensere, religiøs indvandring, et påstået ateistisk flertal i Danmark , regeringsgrundlag, spanske-italienske muslimer, Einstein, det danske velfærdssamfund, afrikanske markeder, danske bønder, somaliere, Dansk Ordblindesamfund og psykiatriske studier sammen i een pærevælling.
  Har i hvert fald opgivet at finde hoved og hale. Beklager. Opgiver.
  ....
  At omtale andre debattørers indlæg som svinske og famøse giver alene et indtryk af den, der udtaler sig sådan om andre.

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Tak Morten Messerschmidt for at du beskytte vores gode velfærd og demokrati.

  EU har begået en uoprettelig fejl som ødelækker vores gode velfærd og demokrati.
  Ved at fjerne vores inder landegrænser og ikke samtidig sørge for at EU ydre grænser fungeret.
  Som har bevirket en massiv indvandring fra Mellemøsten med stort set kun muslimer.

  Se venligst denne vidio

  https://youtu.be/JjCongvn9-w

  Jeg vil så gerne vide
  hvorfor denne mand ikke ret til vores tryghed og beskyttelse.

  Det er kærligt ment

 • Anmeld

  Niels O

  Populisme

  Den sædvanlige populisme, som de sædvanlige af de primitive nationalistiske læsere falder for.

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Kære Niels O


  Jeg læser at du kalder dem du er uenig med, for skældsord så som primitive mm.

  Det syntes jeg ikke du kan tillade dig

  Og

  Jeg syntes det siger mere om dig selv
  end det siger om dem du, ikke er enge med.

  Jeg undrer mig om du også bruger samme sprogbrug, til folk som du møder personligt.

  Det er kærligt ment

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "Kim 0"

  Lader til at KO, mener at mine kommentarer er racistiske?

  Beklager, de er blot Dansksindet. Jeg er ikke racist. Selve ideen om at man er racist fordi man støtter en stram indvandringspolitik, er virkelighedsfjern uden lige. Og generelt brugt af muslimske-jødiske mv. indvandrer...

  At Dansk kultur er ateistisk, og at Dansk kultur eksistere er en absolut.

  Desværre er vi blevet så adskilt via borgerlige manipulering nu, via DF især, at der intet sammenhold længere er i landet blandt os etniske Danskere- som du formentlig ikke tilhører...

  Dette er vores land, vores forfædre opbygget, dette er vores land, vores kultur. Indvandrer skal totalt underordne sig Dansk ateistisk kultur. AT der er en del tosser i DF , der repræsentere de 10% etniske Danske troende, er en anden sag. De er jo tosser hele bundtet, og støtter alle op for fri indvandring?

  DF fordoblet indvandringen til DK under VKO ti året, end ti året før under Nyrup. Samme set nu under VLAK..


  Man er jo til grin, hvis man stemmer på DF, og tror at man får en stram indvandringspolitik der? Håber man får det med S, nu. Man tvivler også stærkt. Lige så afsindigt stærkt som under borgerlige regeringer, der uafbrudt forlanger flere indvandrer fra Asien, især Kina og Indien, og ikke mener de kan finde billige nok arbejdere i DK, iblandt de 450 millioner Europæere (EU) , hvoraf nok 100 millioner er arbejdsløse.

  Du er lige så saglig som en karklud i din kritik.

  Ps, Niels 0

  Konservatismen, som du repræsentere, med den indvandrervenlige holdning -som kendt fra b..blogs, er ikke videre brugbar. Jeres eneste interesse er jo løn og velfærdsdumpning af Danskere i -99%?

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertelsen og carmino forståelsen...

  Har vist alderen at at kæmpe imod, mht. forståelse af samfundsdebatten, eller måske blot egen lomme? Ret normalt sidste , i debatter..

  Kildeangivelser er altid yderst mangelfulde, eller fulde af fejl , når de kommer fra "fossilen"..(Som kaldes borgerlige i folkemunde nu)....

  Jeg, forstod endvidere ikke om du havet et bidrag til debatten , ej en mening?

  Dog, skal vi alle hjælpe mht. forståelsen af vores mest svagtbegavede mht. samfundspolitik og indsigt. Så her er mit bidrag til din udvikling, bertelsen.. Vi er vel alle for vores mindstes forståelse af sammenhænge? Den mindste, er vores største målestok, siger jeg altid!
  https://da.bab.la/ordbog/dansk-engelsk/mening


 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Fup eller fakta ?

  Der er ingen tvivl om at DF har mange ideer og løsningsforslag på alverdens problemer-men hvad kan de få gennemført og hvad duer de til, hvis de sættes under ansvarets åg ( læs regeringsdeltagelse).
  Det har vi stadig til gode at få klarlagt, og indtil da, hvis det nogensinde vil ske.-
  Vil jeg tage deres utallige udmeldinger om både dit og dat, som en gratis og tilpas uforpligtende omgang.

 • Anmeld

  Niels O

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Jeg ser ikke noget galt i mit sprogbrug. Jeg omtaler det mest primitive politiske segment. Selv socialister er mere avancerede.

  Jeg angriber jo ikke nogen personligt. Men jeg kan ikke gøre for, hvis man føler sig truffet. Det må man selv ligge og rode med.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Godt skrevet.

  Glimrende artikel. Lige til UG.
  Hvornår holder EU vanviddet op?!.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "socialister er mere avancerede. "

  Nu er Niels 0 jo konservativ. Og yderst primitiv derved.

  Så når man ønsker samfundet retur til 1778, tager CON status quo ny betydelse. Der er vel brug for at borgerlige ikke længere ser børn som voksne, og kongelige som hellige, mv..

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol.

  Niels O

  Lisbeth Sørensen, jeg ved ikke om Niels O er konservativ, men jeg ved, at han har roterende fis i kasketten.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Jeg ved at Niels 0 er konservativ..

  Da jeg har diskuteret med ham i årevis i fortidige B.blogs.Man da afgjort muligt at forskellig. Må være mindst 99 Niels.0 i Dansk debat? :) • Anmeld

  Hans Christiansen · Korsør Stiften

  what happens

  Beautiful Messerschmidt
  When do you think something happens?
  I do not think nothing happens. The world is still silent and in 5 or 10 years you can write the same again

 • Anmeld

  Charlotte Dannerfjord · Vognmand

  Luk grænserne

  Luk den Danske grænse

 • Anmeld

  Gorm Petersen · Dansk statsborger

  Stop alle bidrag og betalinger til udlændinge.

  Den bedste og biligste løsning på problemen med uønskede udlændinge er at stoppe alle bidrag til ikke Danske statsborgere.Stop alle såkaldte humitære hjælpindsatser som gratis lægehjælp gratis tandlæge,tolke,advokater og alle de mulige og umulige udgifter til ikke danskere.Opret en polisstyrke som kan kontrollere udlændinge og sende dem direkte ud af landet hvis de ikke kan bevise att de har arbejde og ret til at opholde sig i landet,uden ret til at appelere i diverse instanser for at trække tiden ud.Vi vil så få en sk. flygtningstrøm ud af landet meget hurtigt.