Stine Bosse: EU er Danmarks bedste værn i et kaotisk trusselsbillede

DEBAT: Ikke bare er truslen mod Danmark stigende, det er også samtidig blevet langt sværere end før at afgøre præcist, hvor truslerne kommer fra. Hvis dansk velfærd og suverænitet skal sikres for fremtiden, så er EU det bedste forsvar, skriver Stine Bosse.

Af Stine Bosse
Formand for Europabevægelsen

Hvorfor er EU’s fredsskabende egenskaber vigtigere i dag end under den kolde krig?

Da den kolde krig herskede, var grænser stadig noget, der kunne opleves vertikalt. Man kunne eksempelvis blot begive sig til Danmarks grænse til Tyskland, for ikke at tale om Tysklands grænse til Tyskland.

Grænser var fysiske, og grænser var absolutte.

Fjende og ven
Dette gjaldt ikke bare i den fysiske verden, men også i den politiske. Der var kommunisme og kapitalisme. To adskilte modeller for hvordan et samfund skal drives og med vandtætte skotter imellem.

“Fjende og ven” er betydeligt mere diffust i dag end for 20 år siden, og helt nye trusselsbilleder tegner sig med alt for stor tydelighed. Her tænker jeg selvfølgelig på cyber-crime, cyber-attack og terrorisme.

Alle disse former for angreb på vores tryghed og velfærd er på fremmarch, og ingen af disse former kender til fysiske grænser som barrierer.

Tektoniske, politiske plader i bevægelse
For 13 år siden udgav Thomas L. Friedmann bogen “The World is Flat”. Den omhandler, hvordan konkurrence allerede på det tidspunkt var en global basis forudsætning. Særligt interessant er afsnittene om, hvordan segmenter krydser fysiske grænser, og hvordan mange tendenser kan genfindes i hele verden.

Sådan er det endnu mere i dag.

Og selvom vi alle nyder godt af de muligheder for rejser, nye varer, stigende velstand som konsekvens af øget samhandel og teknologier, der forbinder os sømløst, så er vi nødt til at se på nye muligheder for at beskytte os mod bagsiden af medaljen.

De store tektoniske, politiske plader er i bevægelse, og vi kan ikke længere bare tro på, at EU og USA er forenede i relationen til Kina, Rusland endsige de arabiske lande.

Europolaftalen var en nødløsning
Størrelsesforholdene er i tillæg endnu vigtigere i dag, hvor virksomheders størrelse overstiger mange landes BNP, og i tillæg har flere af dem større global indflydelse som følge af ny teknologi end de fleste enkelte lande, bortset fra de allerstørste.

Fred, tryghed og stabilitet er fundamentalt influeret af helt nye faktorer, og vi må derfor også vurdere vores politikker for netop disse væsentlige områder i det lys.

Desværre må vi konstatere, at trusselsbilledet ikke er stabilt og “velkendt” som under den kolde krig, men at det er langt mere diffust og kaotisk, end vi egentlig bryder os om at tænke på.

Derfor er det også både rettidigt og fornuftigt, når forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) taler om udfordringerne ved forsvarsforbeholdet, og når de fleste politikere allerede i dag markerer, at de er klar over, at løsningen med Europolaftalen var en nødløsning uden trygheds bærende elementer for os danskere i en allerede nær fremtid.

Europas sikkerhed er Danmarks sikkerhed
Det er kun gennem tilknytningen til den stærke og efterhånden veludviklede Europæiske Union for disse områder, at vi kan føle os reelt trygge.

Både i forhold til faktisk tryghed og sikkerhed, men også i forhold til indflydelse på vores egen situation.
Dette gælder naturligvis kun, hvis man ønsker vores selvstændighed og egen interessevaretagelse med respekt for de værdier, EU baserer sig på, og ikke ser os som nation potentielt underlagt eller influeret stærkt af en anden supermagt.

Vores tryghed i Danmark, når vi taler sikkerhed imod indblanding i valg, sikring af store infrastrukturelle knudepunkter og naturligvis også klassisk sikkerhed, går gennem EU, men udelukker på ingen måder Nato.

Tværtimod så hilste Nato's generalsekretær Stoltenberg det tættere europæiske samarbejde velkommen.

Lad os tage debatterne og skabe gennemsigtigheden på disse væsentlige områder - og dermed skabe et reelt politisk indhold i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet næste år.

Forrige artikel Anna Libak: Kunsten at lave en Tyrkiet-aftale med et nordafrikansk land Anna Libak: Kunsten at lave en Tyrkiet-aftale med et nordafrikansk land Næste artikel Steen Gade: Skal Danmark virkelig ende som udkant? Steen Gade: Skal Danmark virkelig ende som udkant?
 • Anmeld

  Trine Stubberup · Åhusene

  Hvad er klogest at gøre.

  Som jeg ser det er det vores klima vi må være på vakt overfor og gøre verden mere grøn i den forstand at vi skal tænke grønt. Vindmøller mv. Plastindustrien må finde en måde til genanvendelse af alt det plast der kommer på markedet over hele verden. Indsamling af plast. Kloden dør hvis vi ikke handler. Disse store tektoniske plader vil bevæge sig og vil føre til jordskælv over hele verden. Der medfører at alt dør. Jorden går under. Dvs. Vi har kun himmelrummet tilbage.
  Det er hårdrejsende at der ikke er foretaget noget endnu af væsentlig grad for at beskytte vore klode. Vi bevæger os på et knivsæg.
  Steen Hildebrandt har talt og skrevet bøger omkring emnet og er meget bekymret.
  Jeg er uforstående over at Christiansborg lever i en boble af uvirkeligheder. Somom man ikke vil, høre se at der er konsekvenser ved den politik der bliver ført.
  Vores vandmiljø og vores grund vand som Ida Auken kæmper for. Hvorfor bliver der ikke lyttet? Det er hårdrejsende at landbruget for lov, har hævt på. Alt fornuft tilsidesættes. Det er hårrejsende.
  Sprøjtegiftene flyder på marker, i vandløb i vore vandhaner...
  Bier og fugle forsvinder. Hvor er vore Insekter.
  De mennesker der ved noget om, det at bevare vore klode bliver igen og igen overhalet af Esben Lunde Larsen der ihærdigt beskytter landbruget og lader al sund fornuft fordufte i hænderne på landmanden der sprøjter videre . Landbruget har haft sin storheds tid og udviklingen er drevet videre. Vi må finde på løsninger. Befolkningen er igang med at spise mindre kød. Mange mennesker er klar over at vi må ændre adfærd.
  Så lyt dog Christiansborg.

 • Anmeld

  Trine Stubberup · Åhusene

  Den teknologiske udvikling har nået smerte grænsen

  Som jer ser det er det vigtigt at være mild og venlig at vi lande imellem har gode relationer.
  Cyper kriminalitet kan kun ødelægge så længe vi bruger teknologen. Vi skal bruge teknologien. Det kan være vi i nogen grad skal tilbage til gamle dage og bevæge os lidt mere simpelt. A simpel Way og Living , more slippe Way og Living. Om det ikke er regnearket der kommer frem igen. Kan det være mennesket skal bruge mere af sine menneskelige egenskaber til at bevare og lave kontakter og dermed løse opgave q samtaler ikke i teknologisk forstand.Møder og gode relationer.
  Teknologien har betydet meget for udviklingen af arbejdsgange mv. Dog tror jeg vi skal tilbage til om ikke urtiden, så være mere på passelige og bruge den sunde fornuft, menneskelige egenskaber. Måske flere rejser for at møde vanskeligheden og samtalen.
  Langsommelighed er et ord jeg kan lide til at beskrive en tilstand af muligheder for at handle og have “sig selv med “ uden at det udvikler en stress tilstand. Jeg tror menneskeheden har brug for at stoppe op og rådføre med sig selv om “er jeg på rette vej” er det min vej at gå.
  Det fastslår at vi mærker os selv. Den rette beslutning får lettere ved at fremstå.
  Jeg tror vi let kan komme til at lave hurtige konklusioner. Blot ved at trykke på en knap eller kommer til tastaturet på pc.

 • Anmeld

  Trine Stubberup · Åhusene

  Cyper kriminalitet

  Ovenstående er ganske forenklet. Cyper kriminalitet er meget andet..

 • Anmeld

  Tirben Bach Dørensen · Jordnær debattør

  Bosse er farlig

  Stine Bosse og hendes radikale venner er den største trussel mod dansk selvstændighed. De forveksler europæisk og vestlig samarbejde med afgivelse af suverænitet til et EU bureaukrati styret af Tyskland og Frankrig.

  Hendes mange hånende kommentarer om
  vore engelske allierede, som bl.a. Altinget giver spalteplads til, er historieløs og uretfærdig.

  Ingen tysker eller franskmand har nogensinde hjulpet Danmark.
  Men Bosse og hendes Europabevægelse tror at EU er et himmerige af gode venner. Det er ikke tilfældet. De små lande fastholdes i et jerngreb og skal bare makke ret.

  Bosse argumenterede også for naiv venlighed, såkaldt menneskelighed og humanisme overfor indvandrere fra ikke-vestlige kulturer,
  Hun og Bo Lidegaards disciple er derfor indirekte årsag til de hårde uliberale regler vi nu er tvunget til at gennemføre for at bevare vor velfærd og kultur.

  Jeg håber at DR, Altinget og andre EU glade medier tager EU skeptikerne mere alvorlig.

  Vi advarede mod ikke-vestlige ny/danskeres indflydelse på danskhed og kultur.

  VI FIK RET OG VIL FÅ DET IGEN MED VOR SKEPTISME OVERFOR UDVIKLINGEN I EU.

  Men det statsejede DR, “TV FOR ALLE”, holder almindelige EU kritiske danskere VÆK FRA SKÆRMEN, medens EU begejstrejede Bosse får al den TV tid hun gider.

  Det burde Altinget måske interresere sig for.

  En lille elite, omkring Politiken og DR, dominerer debatten 👨🏻‍🎓👨🏻‍🎓👨🏻‍🎓.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Dansk hykleri kender ingen grænser

  EU forsvarer os ikke mod USA's Nazister. De amerikanske nazister har de seneste 100 år hærget kloden. Alle præsidenter har holdt hof med Ku Klux Klan som danske og svenske læger ikke har kunnet komme tæt nok på.

  EU forsvarer os ikke mod den amerikanske trussel og der findes endnu ikke noget sikkerhedsapparat i EU og når det kommer har Danmark allerede besluttet ikke at ville være med.

  Dansk sikkerhed forsvares på Arktis. Den egentlige trussel mod Grønland er igen USA. Skal vi forsvare danske interesser nordpå skal vi annullere flyordren og i stedet bestille destroyere og helikoptere. Men det skaber ingen amerikanske arbejdspladser og så får vi ikke længere amerikansk præsidentros for at kæmpe i en anden klasse end vor lidenhed tilsiger. Den slags nedladenhed plejer vi at tage som anerkendelse.

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · pensionist

  sikkerhed

  EU-kommissionen gør det modsatte af at skabe fred. Den er medskyldig i daglige mord og voldtægter, fordi den i k k e leverede den ydre grænsekontrol, som blev lovet europæerne ved oprettelsen af Schengen-systemet i 2005. I stedet befordrede bureaukraterne tilstrømningen af forkerte immigranter fra Afrika og Vestasien. Det har Bosse måske slet ikke fattet!

 • Anmeld

  J. Jensen

  Torben Back Sørensen

  Jeg kan forstå, at du syntes at dine synspunkter er knap så farlige.
  Det er vel ikke unaturligt, at jo tættere et samarbejde mellem mange demokratiske lande bliver, jo mere skal de gældende fællesregler tilpasses.
  Jeg syntes generelt, at medietiden er mere end rimelig pænt fordelt mellem dem, som kan se en fordel ved at være en lille del af et større demokratisk forum og samarbejde, og de radikale nationalkonservative kræfter, der anser demokratiet for et nødvendigt onde, og Putin for en fornyelse i deres indbildte religionskrig

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  En overskrift jeg havde ventet

  Den skulle jo komme! Overskriften der baseres på frygt, et lille våben i håndtasken. Havde nok ventet den noget senere end nu, sådan lidt tættere på ”Election – brexit i 2019” som det nu hedder alle andre steder end i Danmark.
  Personligt kan jeg ikke lide våben og mener i al enkelthed at væbner man sig, er det snublende nært at tage det i brug, med ukontrolleret ødelæggende konsekvens!
  Nuvel SB føler sig åbenbart allerede så presset at et sammensurium af postulater ledsaget af denne mørkemand af en trussel, betinger et våben i nødværge!
  Når det er sagt, hersker der da ingen tvivl om at Europa har brug for et fællesskab, hvor tillid, samarbejde og fordomsfri dialog bør være den indre drivkraft – meget gerne i et revideret EU
  Problemet er bare! At netop de forhold er destrueret i fx SBs unuancerede agitation der mere leder tanken i retning af plat agitation og afgrænsning af debat bredden.
  Således, ikke mindst kommissionens uhensigtsmæssige adfærd i relation til demokratiske principper! Seneste grelle eksempel: Udnævnelsen af Junckers bon kammerat – gu hjælpe mig kaldet
  ”Mørkets fyrste” EU-Kommissionens nye generalsekretær, Martin Selmayr
  Et eksempel må være nok!
  Og så udelades efterfølgende, en remse af mere eller mindre kriminelle og traktatmæssige brud eller omgåelser om man vil – begået af kommissionen!
  Så altså, skal den europæiske befolkning få fornyet tillid skal der luftes ud, og Maastricht traktaten og afledte ”salami” dokumenter skal omskrives! Dertil en ændring af valg strukturen!
  Hvorfor? Den politiske unions tanke er maltrakteret i middelmådige teknokraters hænder. Netop denne politiske middelmådighed er et aspekt i det samlede trussels billede for Europa!
  NB! SB omtaler tryghed og velfærd er under pres! Beklager men hvilken tryghed og hvilken velfærd tales der om?

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Naivitet

  Atter et komplet naivt indlæg fra Stine Bosse. Kvinden der efter mange redaktørers mening ved alt - eller har hun blot beklædt en stor stilling - uvist af hvilken grund?
  Jeg tror ikke de øvrige EU-lande har nogen som helst indflydelse på forsvaret af Danmark. De kan vist få nok at gøre med at forsvare sig selv over for deres borgere, som de svigter i den grad til fordel for egen vinding.
  Mon ikke det snarere er NATO, Danmark skal sætte sin lid til, hvis vi skal hjælpes i en forsvarssituation.
  Det er jo derfor forsvarsalliancen er konstrueret - hvad jeg i grunden troede at SB vidste.

 • Anmeld

  S. Petersen · Demokrat

  Mere demokrati eller mere EU

  Som det vist er mange bekendt er det som SB vil lure os ind i ikke et samarbejde hvor vi selv kan sætte grænsen, men områder reguleret med flertals afstemninger. Her vil Danmark blive spændt for andre interesser og stemt ned hvis vi ikke er enige, og som vælgere i Danmark kan vi ikke på demokratisk vis ændre dette.
  EU er for store dele ikke længere et samarbejde men et teknokrati hvor coorporate europe og enkelte lande har stor indflydelse, og hvor de store lande kan høste fordelene ved at kunne stemme andre lande ned.
  Vi skal samarbejde - ja men det må være ud fra en ligeværdighed for de enkelte lande og deres demokrati og grundlov -og dermed muligheden for at tingene løbende kan ændres,som det er nu er det alt eller intet.
  Det er trods alt befolkningen i de enkelte lande der burde bestemme for sig selv og ikke over hinanden.
  SB & Europabevægelsen vil mere EU - jeg tror på mere demokrati.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  EU eller suverænitet

  At påstå, at EU sikrer vores suverænitet er uhyrligt: EU handler jo netop om, at afgive suverænitet, endda i stadigt stigende omfang. Og så slutter Europabevægelsens formand af med, at underkastelsen under EU på ingen måde udelukker NATO - til trods for, at hele indlægget handler om, at vi skal underkaste os EU`s militære ambitioner i stedet for at holde os til NATO., der fremstilles som en underkastelse under USA ("Vi kan ikke bare tro på, at EU og USA er forenede..."). EU opbygger nu sig selv som militær aktør på globalt plan, og når USA har fået nok af at deltage i krige i Mellemøsten og Nordafrika, så skal EU kunne gøre det alene. Det er, hvad EU´s militarisering handler om.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Ib Christensen

  Det er tydeligt, at du i 1972 stemte nej til Danmarks optagelse i EF, og at du ikke har flyttet dig en meter siden dengang. At være imod EU er helt legitimt, men man skal bare være forsigtig med at fremture med en forkvaklede argumentation bare fordi man vil være imod.
  Der er vel ingen modsætning i at styrke det militære samarbejde inden for EU og samtidig være en del af Nato. Der kunne sikkert være enorme militære besparelser på at ensartet landenes våbensystemer og lave fælles indkøb. Det behøver jo på ingen måder, at være ensbetydende med at EU skulle overtage USA agerende. Så med mindre, at den radikale højrebølge af de diverse mere eller mindre strækmarcherende nationalister vinder yderligere frem inden for den næste menneskealder eller to, så vil vi nok se et Europa, der er mere interesseret i den demokratisk udvikling og den økonomisk fremgang for den enkelte frem for at være en global militær aktør

 • Anmeld

  Børge Hansen

  Danmarks interesser

  varetages bedst i fællesskab med andre. Vi er helt beroende på alliancer- FN, EU, NATO. Uden dem ingen garantier for dansk selvstændighed. Ingen alliancer er perfekte, og Danmark kan ikke diktere indhold eller adfærd fra andre partnere. Husk på at Danmark inden for de sidste 150 år har været tæt på at forsvinde som selvstændig nation flere gange. At ønske sig ud af de nævnte alliancer er at spille hasard med nationens eksistens!

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU og tryghed.

  Hvordan kan man føle sig tryg i et EU med pivåbne grænser???!!!. Vi så tydeligt hvad det betød i 2015. Jeg tænker her i den forbindelse på migrant invasionen.
  Barcelona erklæringen (1995) er et andet skræmmende eksempel.
  Nej der er, efter min mening, inter, absolut intet som indikerer sikkerhed og tryghed.

 • Anmeld

  Morten J Lintrup · Chefkonsulent

  Var det ikke hende ...

  Var det ikke hende, der bød syrerne velkommen som tiltrængt arbejdskraft, fordi syrerne var så godt uddannet? Jo!
  Helt ærligt - Altinget - hvordan kan I forsvare at bruge en så kompromitteret og monumentalstupid person til at kommentere noget som helst? Hun er jo et medievrag uden lige.

 • Anmeld

  Ole Herrmann · Pensionist

  Det handler ikke om mennesker.

  Den import af mennesker med krigertro der foregår, arbejder kun på at ophæve nationalstaten og alle den grupperinger.
  Så Stine. Se hvad de komme med. Se hvad de gør. Se hvordan de behandler de "anderledes". Læs evt koranen, og ikke kun sødsuppedelen. Men også den der handler jihad o.s.v. Og så tænk på dine børn og børnebørn.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Det er jo det rene islamistvrøvl.

  Danmarks bedste beskyttelse er NATO og et stærkt hjemmeforsvar, total grænsekontrol og farvel til samtlige kriminelle udlændinge. Det er sandheden.

  EU er ikke bare en gammelmandsfantasi, det er også en islamistslikkerrede, som smider mine skatteyderpenge ud til højre og venstre og også til en Stine Bosse, der er betalt med mine egne penge, for at fylde både jeg og andre med vrøvl. Mange tak men nej tak.
  mvh

 • Anmeld

  Karl Andreassen · COO

  EU er kapitalens projekt ikke befolkningens

  Www.daxit.eu

 • Anmeld

  Claus Christensen · Underviser

  Et reformeret EU garanterer sikkerheden

  Ja, hvis EU kan blive mere demokratisk, bedre ledet end i dag og vi kan få etableret en europæiske offentlighed og en kritisk presse, der sørger for at formindske misbrug med offentlige midler, reducere industriers indflydelse på lovgivningen og forøge befolkningens og sikre de ydre grænser, så er EU en god garant for sikkerheden. Men der er brug for reformer, der kan sikre dette og større decentralisering, så landene bestemmer mere og EU mindre. Vedrørende grænsekontrollen mellem EU-grænserne er den da kun med til at øge sikkerheden og presse EU-ledelsen til at sikre de ydre grænser. Men bortset fra det, har EU en stor rolle at spille i verden som eneste større demokratiske globale magt ved siden af Indien. Vi burde udnytte, at vi er det største økonomiske område og lægge told på varer fra lande med demokratisk underskud - men det kræver, at vi får orden i eget hus først. Et militært samarbejde mellem demokratiske lande i EU-området parallelt med Nato er en udmærket idé.

EU-Kommissionen vil slå hårdere ned på intern grænsekontrol

EU-Kommissionen vil slå hårdere ned på intern grænsekontrol

FRI BEVÆGELIGHED: Kommissionen vil være hurtigere til at gå til EU-Domstolen, hvis lande inden for Schengen-området ikke har en rigtig god grund til at bevare interne grænsekontroller som den, vi har i Danmark. Den danske grænsekontrol er dog helt efter reglerne, mener både S og V.