Theresa May: Brexit betyder farvel til EU’s indre marked

TALE: Storbritanniens farvel til EU-medlemskab betyder også et goodbye til unionens indre marked, siger premierminister Theresa May. I en længe ventet tale optegner hun briternes position, inden de snarlige exit-forhandlinger begynder.

STRASBOURG: Små syv måneder efter briterne stemte for at forlade EU-samarbejdet, udstikker landets premierminister for første gang klare linjer for, hvad et exit mere konkret kommer til at betyde for briterne.

Mest opsigtsvækkende gør Theresa May det klart, at hendes Brexit-planer ikke er forenelige med fortsat britisk medlemskab af EU’s indre marked.

”Det ville i et hvert henseende betyde ikke at forlade EU overhovedet,” sagde Theresa May i en tale tirsdag med henvisning til, at medlemskab af EU’s fælles marked ville betyde, at Storbritannien ville skulle overholde EU-regler og give EU-borgere rettigheder, som landet efter et exit ikke selv ville have direkte indflydelse på.

Samtidig vil et medlemskab af det indre marked underlægge Storbritannien EU-Domstolens afgørelser.

”Derfor søger vi ikke medlemskab af det indre marked. I stedet søger vi den størst mulige adgang til det gennem en ny sammenhængende, modig og ambitiøs frihandelsaftale," sagde Theresa May

Hun tilføjede, at en ny frihandelsaftale i hendes optik kan indeholde elementer fra det nuværende indre marked – eksempelvis, når det gælder handel med biler eller fri handel med finansielle ydelser.

”Det giver ingen mening at begynde helt forfra, når Storbritannien og resten af EU-landene har efterlevet de samme regler i så mange år,” sagde hun med henvisning til, at briterne har været medlem af EU siden 1973.

Premierministeren sagde også, at hun ønsker et opgør med Storbritanniens medlemskab af EU’s toldunion, sådan at landet står fri til at forhandle nye frihandelsaftaler med andre dele af verden.

Ønsker overgangsaftale
I talen åbnede Theresa May op, at det kan være fornuftigt med en overgangsperiode til at implementere en mulig Brexit-aftale, når den er på plads. Selve forhandlingen venter Storbritannien at begynde senest i slutningen af marts, og derefter har EU og briterne i udgangspunktet to år til at blive enige.

Fra flere sider er der sået tvivl om, hvorvidt to år er nok til at forhandle en færdig løsning for briterne, og i sin tale sagde Theresa May, at en overgangsperiode kan være fornuftig.

”Det er ikke i nogens interesse, at der er en klippekant for virksomheder eller trusler mod stabiliteten, når vi skifter fra vores eksisterende forhold til et nyt partnerskab med EU,” sagde Theresa May og tilføjede:

”Med det mener jeg ikke, at vi skal søge en form for ubegrænset overgangsstatus, hvor vi finder os selv fanget for evigt i en slags permanent politisk skærsild.”

"Ingen aftale er bedre end dårlig aftale"
I sin tale understregede Theresa May, at hun oplever vilje til frugtbare forhandlinger hos modparterne på det europæiske kontinent.

Men samtidig sendte hun en hård besked mod de politiske kræfter i Europa, der ønsker at straffe briterne for deres exit.

”Jeg ved, at der er nogle, som opfordrer til en aftale, der straffer Storbritannien, og som afskrækker andre lande for at gå den samme vej. Det ville være en handling af katastrofal selvskade for de europæiske lande. Og det er ikke sådan, at en ven agerer,” sagde Theresa May og fortsatte:

”Og mens jeg er sikker på, at dette scenario aldrig vil ske [..] er det klart, at ingen aftale for Storbritannien er bedre end en dårlig aftale for Storbritannien."

Hun pointerede også, at skulle Brexit-forhandlingerne falde på gulvet, vil briterne have frihed til at fastsætte ”konkurrencedygtige skatteprocenter” og ”omfavne de politikker, der tiltrækker "de bedste virksomheder og største investorer til Storbritannien".

”Vi ville være frie til at ændre Storbritanniens økonomiske model,” sagde Theresa May.

En slet skjult trussel om, at Storbritannien er klar til at spille hardball, hvis ikke de 27 EU-lande leverer, hvad man i London opfatter som et ordenligt forhandlingstilbud.

EU-Kommissionen har hidtil fastholdt, at de ikke ønsker at kommentere de kommende exit-forhandlinger, inden Storbritannien formelt har annonceret sin udmeldelse af EU. Det skal ske gennem EU's såkaldte artikel 50.

Forrige artikel EU-politikere efterlyser regulering af robotter og kunstig intelligens EU-politikere efterlyser regulering af robotter og kunstig intelligens Næste artikel Pape om Europol-forhandlinger: Det bliver tæt Pape om Europol-forhandlinger: Det bliver tæt
Det vil EU i 2021

Det vil EU i 2021

PLAN: 86 udspil er der i støbeskeen fra EU-Kommissionen, der mandag fremlagde et arbejdsprogram for 2021 i coronaens tegn.