Alternativet: Klimaomkostninger skal afspejles i fødevarepriserne

DEBAT: Danskernes kost er en voldsom belastning for klimaet. Derfor skal det kommende fødevareforlig understøtte en mere klimavenlig produktion, ligesom kostrådene i højere grad bør afspejle bæredygtige fødevarealternativer, skriver Christian Poll.

Af Christian Poll (ALT)
Fødevareordfører

Når et nyt fødevareforlig skal forhandles, er der flere spørgsmål, som bør have en naturlig og central plads i drøftelserne:

Hvordan sikrer vi, at fødevare- og forbrugersikkerheden er høj? Hvordan skal forholdet mellem kontrol og tillid balanceres? Og hvordan kan vi hjælpe flere medborgere til en sundere kost?

Alle disse spørgsmål er vigtige. Men faktisk er der nogle andre spørgsmål, der virkelig trænger sig på i disse år.

Klima, økologi og specialiserede produkter
Det er spørgsmål om vores fødevareproduktions klimabelastning og om, hvordan vi bedst understøtter den økologiske omstilling med producenter, der producerer flere forskellige økologiske produkter med flere lokale ressourcer.

Det er et velkendt faktum, at produktionen af animalske produkter tegner sig for en væsentlig del af drivhusgasudledningen. Faktisk er produktionen så omfangsrig og problematisk, at den medvirker til de alvorlige klimaforandringer, vi er vidne til i disse år.

Læg dertil, at gennemsnitsdanskerens kost ifølge Concito er en større klimabelastning end den samlede belastning fra gennemsnitsdanskerens forbrug af el, varme, benzin og diesel.

Det siger immervæk lidt om, hvor stor en andel vores fødevareforbrug og -produktion står for, når vi kigger på Danmarks samlede klimaregnskab.

Derfor bør et fødevareforlig understøtte en mere klimavenlig produktion, en omstilling til mere økologisk produktion og dermed også mindre og mere specialiserede produktioner.

Et mere bæredygtigt samfund
En vigtig problemstilling er derfor at få de rette proportioner ind i fødevarekontrollen; mindre produktioner skal selvfølge ikke have samme krav som de store, for så bliver de kvalt i kontrol.

Økologi skal ikke bære al den ekstra registrering, der skal til, når man arbejder med både sprøjtegiftproducerede og økologiske produkter, og forbrugerne skal have klar besked om, hvordan fødevarerne er produceret.

I et nyt fødevareforlig har vi mulighed for at lave nogle af de forandringer, som kan understøtte et mere bæredygtigt samfund.

Det er også derfor, at vi i Alternativet helt konkret foreslår, at de klima- og miljømæssige omkostninger ved produktionen af fødevarer i højere grad afspejles af prisen på produkterne (særligt og i første omgang på det mest klimabelastende kød), og at momsen halveres på vegetabilske produkter; at der udvikles nye officielle kostråd, der er bedre for klimaet og miljøet, og som samtidig ikke går på kompromis med sundheden, og så foreslår vi, at der oprettes en insekt-taskforce, der kan udvikle et bæredygtigt alternativ i fødevareproduktionen.

For Alternativet er det vigtigt, at det næste fødevareforlig både tilstræber at sikre danskerne sunde fødevarer og indeholder konkrete tiltag, der kan nedbringe klimabelastningen fra vores forbrug og produktion af fødevarer.

Forudsætningen for en sund indre natur er en sund ydre natur. Det håber jeg kan afspejles i det næste fødevareforlig.

Forrige artikel Forbrugerrådet Tænk: Forbrugerne bliver vildledt i supermarkedet Forbrugerrådet Tænk: Forbrugerne bliver vildledt i supermarkedet Næste artikel Dansk Erhverv: Gennemtænk pantløsning på juice og mælk Dansk Erhverv: Gennemtænk pantløsning på juice og mælk