Brancheforening for plantemad: Fremtiden kalder på radikal omlægning

DEBAT: Den enorme animalske produktion i Danmark er en alvorlig trussel mod vores klima, grundvand og vandmiljø. Hvis dansk fødevareindustri vil være bæredygtig, kræver det helt nye måde at drive landbrug på, skriver Brancheforeningen for Plantebaserede Fødevarer.

Af bestyrelsen i Brancheforeningen for Plantebaserede Fødevarer*

Fremtidens fødevarer skal ikke fremstilles i et laboratorium. De skal fremstilles af landmænd, og bæredygtighed og sundhed skal hænge sammen med naturlige og sunde råvarer. Afgrøder, som er dyrket i næringsrig jord.

Ser man så på, hvordan dansk landbrug fungerer i dag, er det næsten lig med dyreproduktion og produktion af dyrefoder.

Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden, og 80 procent af vores opdyrkede areal anvendes til produktion af foder til den animalske produktion i industrilandbruget.

Den enorme animalske produktion i Danmark er en alvorlig trussel mod vores klima, grundvand og vandmiljø med udledninger af pesticider, metan, CO2 og kvælstof til det omkringliggende miljø i astronomiske mængder.

Det holder ikke i længden. Og den danske befolkning ved det. Faktisk er det kun cirka seks procent af befolkningen, som bakker op om det nuværende landbrug ifølge Landbrug & Fødevarers egne tal.

Ingen kan ignorere megatrenden
For i dag er verden en anden, end den var for blot ti år siden, og det er ikke længere kun rabiate foodies, veganere eller flexitarer, der retter blikket mod planter som hovedingrediens i deres valg af fødevarer.

De rå fakta er, at vi har cirka 140.000 vegetarer i Danmark, heraf cirka 35.000 veganere, hvortil kommer 540.000 fleksitarer.**

Væksten er ikke til at tage fejl af, og derfor kan ingen seriøse fødevareproducenter, med mindre man er kødproducent, ignorere megatrenden 'planter som fremtidens mad', som lige nu ser ud til at blive en af de mest markante ændringer i vores madkultur nogensinde.

Vi drikker plantemælk (drik) og spiser grønt som aldrig før, og der er ikke noget, der tyder på, at den trend stopper foreløbig.

Så hvad betyder det for fremtidens fødevareproduktion? Det skal vi finde et svar på.

Radikal omlægning
Fremtidens forbrugere har fokus på bæredygtighed, og det bliver svært overhovedet at tale om bæredygtighed med en animalsk produktion som den, vi har i Danmark i dag.

Dansk landbrug og fødevareindustri skal være verdens førende på udvikling og produktion af plantebaserede fødevarer, og det er ikke uopnåeligt. Det vil dog kræve en radikal omlægning af den produktion, vi har i dag.

Det handler ikke kun om økologi eller udledning af kvælstof. Det handler om at skabe en helt ny måde at drive landbrug på, og vi skal fremelske et dansk landbrug, som bliver det allerbedste for verden.

Det kan kun ske, hvis vi samarbejder om udvikling og produktion, og vi skal naturligvis have politikerne på Christiansborg med. For de kan fra politisk hold gøre meget for at fremme udviklingen.

Ny brancheforening
Dette er baggrunden for, at vi er 17 producenter og importører af grønne fødevarer, der har besluttet at gå sammen i en ny brancheforening.

Foreningen skal være uafhængig i forhold til de store organisationer på fødevareområdet og fremstå med en klar profil i forhold til at varetage erhvervsinteresser for de grønne fødevareproducenter. 

Foreningen vil arbejde for at fremme plantebaseret produktion og kost. Der skal sikres nedsat moms på grønne fødevarer og ophævelse af favoriseringen af animalsk fødevareproduktion i forhold til den plantebaserede, hvilket vi for eksempel ser ved tilskuddet til animalsk mælk i skolerne.

Foreningen har indtil videre en bred medlemsskare. Små iværksættere og store fødevarekoncerner er med, og kontingentet fordeles, så de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder, men alligevel har alle medlemmer i foreningen på god demokratisk vis én stemme hver.

Den nye forening blev stiftet 1. marts, og bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, men så snart dette er på plads, vil foreningen fremlægge og uddybe vision og mission. Vi glæder os til at komme i gang.

---------

*Bestyrelsen i Brancheforeningen for Plantebaserede Fødevarer består af: Caroline Sandø, Feast Kitchen ApS, Christian Christensen, House of Mölk, Christian Munk, Dragsbæk A/S, Dan Jensen, Nakskov Mill A/S, Henrik Lund, Naturli' Foods A/S, Maj Mortensen, Nestle Danmark A/S / Hälsans Kök, Nicki Møller, Dreamy Foods IVS, Toke Fonsbøl, Like Meat Nordic ApS 

**Det fremgik tidligere af debatindlægget, at over 100.000 mennesker i Danmark betegner sig selv som veganere og næsten 465.000 overvejende lever plantebaseret. Det er imidlertid ikke korrekt. Tallene er korrigeret 8. april kl. 10.11.

Forrige artikel Concito: Laboratoriekød har kolossalt miljø- og klimapotentiale Concito: Laboratoriekød har kolossalt miljø- og klimapotentiale Næste artikel Økologisk Landsforening: Økologi er ikke en vestlig luksus Økologisk Landsforening: Økologi er ikke en vestlig luksus