Dansk Erhverv: Digital fødevarekontrol må ikke blive en spareøvelse

DEBAT: Et kommende fødevareforlig skal fortsætte den risikobaserede tilgang til kontrol og sikre råd og vejledning til fødevarevirksomhederne, mener Lotte Engbæk Larsen. For innovative og dynamiske virksomheder har brug for en ditto styrelse.

Af Lotte Engbæk Larsen
Markedschef, Dansk Erhverv

I de kommende forhandlinger om et nyt fødevareforlig skal politikerne sætte retningen for fremtidens fødevarekontrol på alt lige fra danske slagterier, industrivirksomheder, importører, dagligvarekæder, fiskehandlere til restauranter, kiosker og alt derimellem.

Det kommende fødevareforlig skal gælde helt frem til 2022, og alene på den baggrund er det vigtigt, at de rammer, forliget opstiller, også er fremtidssikret.

I de senere år har vi i Dansk Erhverv med stor tilfredshed konstateret, at Fødevarestyrelsen i langt højere grad anvender en risikobaseret tilgang, når de godt 60.000 årlige kontroller skal tilrettelægges. Det vil sige fødevarekontrol, der hvor behovet og risikoen er størst.

Den tilgang skal Fødevarestyrelsen fortsætte i det kommende fødevareforlig, hvis det står til Dansk Erhverv.

Der er nemlig mange fordele ved en risikobaseret tilgang. For det første målrettes kontrollen, og det højner alt andet lige regelefterlevelsen og fødevaresikkerheden. De virksomheder med en meget simpel konstruktion samt en god historik i forhold til tidligere kontrolbesøg får færre besøg, mens virksomheder i den modsatte boldgade oplever det anderledes.

De digitale muligheder kan hjælpe med at gøre fødevarekontrollen endnu mere effektiv både kvalitativt og kvantitativt. Men det er vigtigt, at politikerne ikke ser det som en mulighed for besparelser. For virkeligheden bliver fortsat mere kompleks.

På fødevareområdet ser vi nye virksomhedskonstellationer, branchebrydninger, nye produkter og ingredienser, e-handel og alt muligt andet, der kræver Fødevarestyrelsens tilstedeværelse.

Et møde i øjenhøjde
Et andet vigtigt element i det kommende fødevareforlig er mødet med virksomhederne. Når Fødevarestyrelsens kontrollanter er på kontrolbesøg, er det vigtigt, at de møder virksomhederne i øjenhøjde. Derfor er kompetenceudvikling vigtigt. Dette er også nævnt i Miljø- og Fødevareministeriets fælles kontrolstrategi fra 2017.

Kontrolstrategien nævner også, at der skal være bagatelgrænser i fødevarekontrollen, hvilket vi i Dansk Erhverv ser meget positivt på. Det er med til at sikre en god forudsætning for det gode møde mellem virksomhed og myndighed.

Det er vigtigt, at fødevarekontrollanterne kan og vil gå i dialog med virksomhederne og kan give dem gode råd og vejledning, hvis der opstår tvivl, eller noget kunne gøres bedre.

Det er også vigtigt, at virksomhederne selv kan opsøge vejledning, for eksempel på Fødevarestyrelsens hjemmeside, som i de senere år har fået et digitalt løft med først digitale vejledninger, chat-funktion - og senest 'Min Side' med skræddersyet information målrettet den enkelte virksomhed.

Er vejledningsbehovet mere dybdegående kan virksomhederne rekvirere et vejledningsbesøg fra Fødevarestyrelsen mod betaling, som blev indført med det nuværende fødevareforlig.

I Dansk Erhverv er vi glade for sådanne tilføjelser til kontrollen, da de bidrager til en mere agil og imødekommende myndighed, mens det hjælper virksomhederne i deres dagligdag – og ikke bare når de får et uanmeldt kontrolbesøg.

Innovativ og dynamisk styrelse
Et andet eksempel, som også blev indført med det sidste fødevareforlig, og som vi i Dansk Erhverv gerne ser videreudviklet i det kommende forlig, er muligheden for forhåndsgodkendelse.

Desværre er muligheden for forhåndsgodkendelse i dag kun muligt i forbindelse med ombygning og indretning af fødevarevirksomhed, så ordningens potentiale bliver slet ikke udnyttet til fulde. Derfor vil vi gerne opfordre politikerne til at inkludere flere forhold i det kommende forlig.

Det kunne for eksempel være forhåndsgodkendelse af et nyt fødevarekontaktmateriale, inden det sendes på markedet, mærkningen på en ny fødevare eller en nystartet virksomheds egenkontrolprogram, så man ikke får en mellemfornøjet smiley hængende i vinduet som noget af det første.

Innovative og dynamiske fødevarevirksomheder, der dækker over et væld af områder, har brug for en ditto styrelse.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Gennemtænk pantløsning på juice og mælk Dansk Erhverv: Gennemtænk pantløsning på juice og mælk Næste artikel Region Sjælland: Centraliseret embedsmandskontrol kvæler lokalt engagement i erhvervsfremme Region Sjælland: Centraliseret embedsmandskontrol kvæler lokalt engagement i erhvervsfremme