Skoleelever: Kantinemad er for dårlig, for dyr og for kedelig

DEBAT: Et sundt og nærende måltid midt på skoledagen er afgørende for elevernes koncentration og velbefindende. I alt for mange tilfælde har eleverne ikke adgang til en kantine, og hvis de har, så er maden dyr og usund, skriver Jakob Bonde Nielsen.

Af Jakob Bonde Nielsen
Formand, Danske Skoleelever

Rugbrød med leverpostej, spegepølse eller hamburgerryg. Der er nok mange elever, der kender den klassiske rugbrødsmad fra madpakken. En madpakke, der graves frem fra skoletaskens dyb og pakkes op, når det bliver frikvart.

Madpakkerne er dog ofte af svingende karakter, ligesom flere helt må undvære madpakken – enten på grund af ressourcer, eller fordi det er nemmere at købe mad hos den lokale købmand eller på tankstationen.

Et sundt og nærende måltid midt på skoledagen er dog afgørende for elevernes koncentration og velbefindende. Derfor er det vigtig, at man på alle skoler har en velfungerende skoleordning, der serverer sund og ernæringsrigtig mad til skoleeleverne.

Desværre oplever vi alt for mange elever, der enten ikke har adgang til kantinemad, kun har adgang til et lille udvalg eller oplever, at maden er alt for dyr. Dertil kommer, at kantinemaden ofte er kedelig, ensformig og usund. Det mener vi ikke er godt nok!

Gratis kantineordning
Alle skoler bør derfor tilbyde en kantineordning, som sikrer, at alle elever har mulighed for at få et sundt og nærende måltid. Optimalt så vi gerne, at maden var gratis, da vi ved, at det særligt er børn af ressourcesvage familier, der får de mindst nærende madpakker med eller helt må undvære.

Ansvaret for skolemaden bør derfor ligge hos kommunerne og ikke forældrene. Det vil nemlig skabe mere lige vilkår for alle elever.

Når det er sagt, så er jeg også meget opmærksom på den pressede økonomi, som mange skoler og kommuner rundt om i landet står overfor. Derfor anerkender jeg også, at skolemad måske ikke står øverst på prioriteringslisten hverken for skoler eller kommuner.

Ønsket om gratis, nærende og sund skolemad står derfor over for en væsentlig barriere, nemlig de knappe ressourcer.

Alligevel så vil gratis skolemad sikre sundere elever, der er bevidste om, hvad kvalitet i mad er; sunde elever, der bedre kan holde koncentrationen i timerne og sunde elever med viden om madkultur. Ergo vil gratis skolemad sikre mere læring og bedre trivsel.

Sund og nærende mad til fornuftig pris
Lige nu kan gratis madordning på alle skoler dog godt lyde som ønsketænkning, men derfor kan vi godt tage skridt i den rigtige retning. En start er derfor at sikre en god kantineordning på alle skoler, hvor eleverne har mulighed for at købe ernæringsrigtig mad og drikke til en fornuftig pris.

Samtidig bør eleverne have indflydelse på sortimentet, så vi sikrer, at maden rent faktisk tiltaler dem, så koncentrationen kan holdes og den varme leverpostejmad i skoletasken undværes.

Forrige artikel DF: Sunde børn lærer bedst DF: Sunde børn lærer bedst Næste artikel DF: EU svigter de transporterede dyr DF: EU svigter de transporterede dyr
 • Anmeld

  Dorte Ruge · Adjunkt, ph.d. University College Lillebælt, afd. Pædagogik og Samfund. Tidl. projektleder af LOMA-lokal mad.

  Godt indspil i debatten fra Danske Skoleelever

  Jakob Bonde Nielsen fra Danske Skoleelever fremsætter her en velargumenteret opfordring til kommunerne om at tage mere ansvar for at alle elever får adgang til sund skolemad, således at 'den varme leverpostejmad i skoletasken kan undværes. Men Jakob fremhæver også nødvendigheden af at eleverne får medindflydelse på maden i skolekantinen - alt sammen for at medvirke til at 'koncentrationen holdes'. Jeg vil sige, at det indlæg vidner om stor ansvarlighed fra Danske Skoleelevers side ikke kun i forhold til eleverne, men også i forhold til skolens opgaver indenfor læring, trivsel, sundhed og dannelse. Det lover godt for det partnerskab mellem alle aktører omkring skolen, der bliver nødvendigt for at løse den store udfordring omkring etablering af en integreret skolemadsordning i folkeskolen.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Ønsket om gratis, nærende og sund skolemad står derfor over for en væsentlig barriere, nemlig de knappe ressourcer.


  Ærgerligt at børn indoktrineres til at tro på "omkvædet" om de knappe resourcer.

  Danmark har masser af landbrugsjord, der kunne bruges til ar dyrke biodynamisk virkelig sund og nærende kost.

  Men idag er elektronik, -på trods af de "knappe resourcer"--, vigtigere end
  god mad.

  Med en iphone i hånden behøves børn knapt at indtage anden føde end den elektroniske "strøm" ind i den allerede gamle krop og det gammelkloge hoved, synes holdningen at være, - desværre!

 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Rent curling.....

  Det er ikke det offentliges opgave at sikre eleverne i folkeskoler og gymnasier kantinemad i skoletiden.

  Det er derimod forældrenes pligt at sørge for at deres børn og unge er parate til at modtage undervisning; dette gælder også børnenes nødvendige kostindtag.

  For dyr, for kedelig og for dårlig kantinemad må jo skyldes, at brugerbetalingen ikke matcher den leverede vare!

  At der er et af regeringen nedsat Advisory Board (rådgivende organ uden ansvar) med Lars Kolind i spidsen, der nu kommer med ti anbefalinger, se linket nederst, er i mine øjne rent til grin!

  Det har aldrig i politisk henseende været til gavn at lytte til Lars Kolind, tidligere V-minister.

  God weekend :-)

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Tiggeri ved de offentlige kasser

  Igen skal de meget få "børn af ressourcesvage familier" føres frem som kanonføde for at skaffe den store velbjergede middelklasse endnu en luns af fælleskassen, denne gang i form af gratis velsmagende frokost.

  Formanden for Danske Skoleelever Jakob Bonde Nielsen kunne jo mere passende foreslå, at han selv og kammeraterne hankede lidt op i deres egen dagligdag og selv smurte deres mad hjemmefra - så fik de jo hvad de ønskede sig. Men nej: Intet skal de selv præstere, alt bedes serveret gratis på et sølvfad.

  Og i øvrigt: Hvis større skoleelever som Jakob Bonde Nielsen tog sig sammen til at stå så tidligt op, at de kunne få sig et ordentligt morgenmåltid hjemmefra, er der intet i deres fysiske tilstand der tilsiger, at de overhovedet behøver at spise før de kommer hjem igen.

  Denne overhåndtagne skik med at går og småspise ustandselig er jo en af årsagerne til fedme og mange andre helbredsproblemer, som kunne løses samtidigt. McDonald-fikseringen har komplet taget overhånd. Nu tror snart sagt alle og enhver, at der absolut SKAL spises og drikkes hver anden eller hver-tredje time for at opretholde livet.

  Vrøvl og vås og visse-vasse: Sådan er vi mennesker ikke indrettet. Kun små børn har dette behov, men pattebarnsstadiet har snart bredt sig opad til gymnasiet - og højere for visse forkælede segmenter.

  Nu må dette utidige tiggeri snart stoppe.