Skoleelever: Kantinemad er for dårlig, for dyr og for kedelig

DEBAT: Et sundt og nærende måltid midt på skoledagen er afgørende for elevernes koncentration og velbefindende. I alt for mange tilfælde har eleverne ikke adgang til en kantine, og hvis de har, så er maden dyr og usund, skriver Jakob Bonde Nielsen.

Af Jakob Bonde Nielsen
Formand, Danske Skoleelever

Rugbrød med leverpostej, spegepølse eller hamburgerryg. Der er nok mange elever, der kender den klassiske rugbrødsmad fra madpakken. En madpakke, der graves frem fra skoletaskens dyb og pakkes op, når det bliver frikvart.

Madpakkerne er dog ofte af svingende karakter, ligesom flere helt må undvære madpakken – enten på grund af ressourcer, eller fordi det er nemmere at købe mad hos den lokale købmand eller på tankstationen.

Et sundt og nærende måltid midt på skoledagen er dog afgørende for elevernes koncentration og velbefindende. Derfor er det vigtig, at man på alle skoler har en velfungerende skoleordning, der serverer sund og ernæringsrigtig mad til skoleeleverne.

Desværre oplever vi alt for mange elever, der enten ikke har adgang til kantinemad, kun har adgang til et lille udvalg eller oplever, at maden er alt for dyr. Dertil kommer, at kantinemaden ofte er kedelig, ensformig og usund. Det mener vi ikke er godt nok!

Gratis kantineordning
Alle skoler bør derfor tilbyde en kantineordning, som sikrer, at alle elever har mulighed for at få et sundt og nærende måltid. Optimalt så vi gerne, at maden var gratis, da vi ved, at det særligt er børn af ressourcesvage familier, der får de mindst nærende madpakker med eller helt må undvære.

Ansvaret for skolemaden bør derfor ligge hos kommunerne og ikke forældrene. Det vil nemlig skabe mere lige vilkår for alle elever.

Når det er sagt, så er jeg også meget opmærksom på den pressede økonomi, som mange skoler og kommuner rundt om i landet står overfor. Derfor anerkender jeg også, at skolemad måske ikke står øverst på prioriteringslisten hverken for skoler eller kommuner.

Ønsket om gratis, nærende og sund skolemad står derfor over for en væsentlig barriere, nemlig de knappe ressourcer.

Alligevel så vil gratis skolemad sikre sundere elever, der er bevidste om, hvad kvalitet i mad er; sunde elever, der bedre kan holde koncentrationen i timerne og sunde elever med viden om madkultur. Ergo vil gratis skolemad sikre mere læring og bedre trivsel.

Sund og nærende mad til fornuftig pris
Lige nu kan gratis madordning på alle skoler dog godt lyde som ønsketænkning, men derfor kan vi godt tage skridt i den rigtige retning. En start er derfor at sikre en god kantineordning på alle skoler, hvor eleverne har mulighed for at købe ernæringsrigtig mad og drikke til en fornuftig pris.

Samtidig bør eleverne have indflydelse på sortimentet, så vi sikrer, at maden rent faktisk tiltaler dem, så koncentrationen kan holdes og den varme leverpostejmad i skoletasken undværes.

Forrige artikel DF: Sunde børn lærer bedst DF: Sunde børn lærer bedst Næste artikel DF: EU svigter de transporterede dyr DF: EU svigter de transporterede dyr